Tag Archives: Ay-Boba

Чакириана-2017

cakirlar

В этом году чакировских юбилеев совсем немного, но все же они есть. Поэтому, следуя сложившейся за последние годы привычке, публикую этот небольшой список из Чакирианы. Минувший 2016 год был юбилейным — исполнилось 100 лет со дня преставления протоиерея Димитрия Георгиевича Чакира, и я очень рад, что успел издать его биографию отдельным изданием. Отдельных изданий по Чакирам в этом году не планирую, т.к. по остальным представителям материалов мало, надо еще работать. Continue reading →

2017 yıl «Hakikatın sesinnän»

%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8c

Taa ileri bän yazdıydım, ani üçüncü kerä Kişinövda çıkêr kalendar, angısında var Ay-Boba Mihail Çakirin parteti, elbetki, romınca. Dedim, neçin gagauzlar ölä bir kalendar çıkarmêêrlar. Sora annadım, ani istärsän bişey olsun — al da yap. Böleliklän peydalandı A3 formatında «2017 yıl ‘Нakikatın sesinnän'» duvar kalendarı.

Koladanız kutlu olsun! Bu yıl da yapalım baaşış hem getirelim sevinmelik.

Ay-Bobamız için dua edelim

Gelän ayın 10-da Kişinövun merkez mezarlıında ayozlanacek Ay-Bobanın mezarında koyulan eni büst. İlk büst, angısı koyuldu 2011 yılda, çalındı (istämeerim düşünmää, ani ayozlayannar prost dua ettilär), acaba var mı umut, ani bu monumentlän dä bişey olmayacek?

Bizim taraflarda Ay-Bobanın klisä izmetlerinä pek sıcak bakılmêêr, 100 yıl geeri dä hep öläymiş, onun izmettaşları da pek beenmärmişlär onun işlerini. Hristos da deer, ani vay sizä, eer insannar sizin için islää sölärselär. Allahım, eer bu izmetkerin Senin önündä uygun göründüysä, onun dualarınnan fikirlä bizi!

Moskva gezisi için

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Bir hafta için yolum düştü Moskvaya, megapolisä, nerdä bän 4 yıl universitettä üürendim.

Başladı benim haftam Moskvada, neredä bän yaşamaa kaldım kär merkezdä, diil pek islää. Neçin mi? Deyni bütün merkezdä bän bulamadım bir dä market, neredä satılsın ev işleri. Ne isteersin var, ama bu yok. Restoran, bar, kafe, otel, butik, devlet kuruluşları — bir sürü, adam bir market bulamayacan. Burada üürenärkän, elbetki, bölä problema yoktu, çünkü üürenärdim bän merkezdä, ama yaşardım merkezdän uzakta, neredä çok türlü-türlü lavka, market hem dükän vardı.

Nesä, geçtik. O günü avşamı biz buluştuk gagauzlarlan, angıları yaşêêrlar Moskvada. Çoyu gelämedi, çünkü pazertesi günüydü, ama başka günü dä yakışmardı toplanmaa. Lafettik Ay-Boba Mihail Çakir için hem gagauz imekleri için, gagauzların yaşaması için.

Salı günü Moskva devlet universitetinin fundamental biblioteksında «Lomonosov-2016» genç bilimcilär, studentlär hem aspirantlar konferenţiyası açıldı. Kär o günü tamannandı 55 yıl, nicä ilk insan kosmosa uçtu. Bu açılışta, doorusunu söleyim, ilk kerä üz-be-üz gördüm benim eski rektorumu Viktor Sadovniçiyi, angısının imzası durêr benim diplomumda.

Aziya hem Afrika devletleri institutunda açıldı «Günduusu bilimneri hem afrikanistika» sekţiyası, onun alt bölümündä bän dä konuştum karamannı tekstleri hem gagauz dilindä din terminologiyası için. Başka dokladlar da vardı, onnardan birkaçını pek beendim. Ama jüri bizim alt bölümdä bana ilk eri verdi.

Bu günnerdä bän hep buluştum dostlarımnan, üüredicilerimnän, kiminnän çoktan buluşmadım. Bir taraftan ölä geler, sansın, hiç gitmemişim Moskvadan, öbür taraftansa — burada hepsi paalılaşmış, metro artık pek eski hem gürültülü geler h.b.

Büük sevinmelik oldu benim için, açan devlet bibliotekasının girişindä bän gördüm, ani benim kartam taa işleer. Bän girdim o büük yapıya, sımarladım birkaç yazı, angılarının arasında var N. Dmitrievin hem L. Porkovskayanın bilim yazıları. Lääzım burada söleyim, ani kopiya yapmaa orada — paalı iş. Bir sayfa için alêrlar eski kiyatlardan 15 rublä, enilerdän 7 rublä.

Genä gagauzlarlan buluşmaklar, üüredicilärlän hem kafedrada üürenän çocuklarlan lafetmäk, sovet stilindä aşlıkta imäk, çok özlediydim kaa boodayı (greçka) hem kartofi püresi, bunnar siirek bulunêr Stambulda.

Önümdä taa bir gün, açan bän genä buluşacam gagauzlarlan, ama diil Moskvada, başka kasabada. Moskvada da metroda biz buluştuk bir çadırlı adamnan, angısı işleer metroda! Neredä salt yok gagauzlar! İstediynän, gagauzlar var nicä taa birkaç Gagauziya kursunnar başka devletlerdä-))

Новая страница: Ай-Боба М.Чакир

1111

Вашему вниманию представлена новая страница в меню блога. Вы попадаете на эту страницу, нажав второе окно в меню под названием «Ay-Boba M.Çakir». Здесь я планирую помещать информацию, связанную с нашим просветителем протоиереем Михаилом Чакиром. Прежде всего, это главы и фотографии из первой книги «Çakirlär». Также можно будет найти видеоматериалы, посвященные нашему апостолу.

В век информационных технологий очень важно, используя современные технические возможности, доносить необходимую информацию до читателей. Тем более, что очень многие в поисковиках ищут такую информацию.

Будем помнить нашего просветителя и изучать его жизнь и труды, без которых, кто знает, какой была бы история гагаузов 20-го века.

Страница «Ay-Boba M.Çakir»

2016-cı yılda Çakirlerin yıldönümneri

7dvpw5s1kh

Çakir soyu ölä büük hem bereketli bir aaç, angısının kökleri çekiler taa XVIII asirdän soy başı Yançu Çorbacıogludan, angısını hırsızlar öldürdülär, derisini da soydular. XIX hem XX asirin çeketmesindä Besarabiyada izmet etti 50 kişidän zeedä, kim çıktı bu ayledän. Popazlar, diakonnar, daskallar, zaabitlär, monahlar h.b. 2016-cı yıl kimisi için yıldönümü olacek, unutmayalım onnarı anmaa, hem en önemnisi — onnar için dua etmää.

 • 265 yıl Jelez Çakirin duumasından. Yançu Çorbacıoglunun oolu, duudu Şabla küüyündä (Dobruca, Bulgariya).
 • 220 yıl popaz Vasili Çakirin (Jelezin oolu) duumasından.
 • 195 yıl popaz Nikolay Çakirin (Zaharinin oolu) duumasından.
 • 185 yıl daskal Mihail Çakirin (Vasilinin oolu) duumasından.
 • 155 yıl protoierey Mihail Çakirin (Mihailın oolu) duumasından.
 • 155 yıl popaz Nikolay Çakirin (Georginin oolu) duumasından.
 • 140 yıl shimonah İrinarh ın (dünnedä İoan Çakir, Zaharinin oolu) geçinmesindän.
 • 140 yıl yazıcı Mihail Çakirin (Mihailın oolu) duumasından.
 • 125 yıl diakon Feodor Çakirin (Georginin oolu) geçinmesindän.
 • 100 yıl protoierey Dimitri Çakirin (Georginin oolu) geçinmesindän.
 • 105 yıl “Eski Baalantının ayozlu istoriyası” kiyadının tiparlanmasından. Bu kiyadı, yannış olarak, sayardılar 1907-ci yılda çıkan ilk gagauz kiyadı. Çevirdi prot. M. Çakir.
 • 80 yıl “Psaltir” kiyadının tiparlanmasından. Çevirdi prot. M. Çakir.

ANALIM AYOZ BOBAMIZI!

Bu gün 1938 yılda raametli oldu gagauzların apostolu hem atası Mihail Çakir, angısı bir yol yıldızı gibi, fener kulesi gibi aydınnattı gagauzların gelecek yolunu. O olmaydı, ne olaceydık biz şindi, belli diil. Teklif ederim hristiannar dua etsinnär onun için, kim dä agnostik kendini sayarsa, ansın onu hem onun izmetlerini.

В середине октября в Кишиневе был украден бюст прот. Михаила Чакира, установленный на его могиле в 2011 году. Это стало поводом для ряда громких заявлений, но до сих пор кроме заявлений ничего сделано не было. Кто же сегодня вспомнит об этом человеке, кто пойдет на его могилу, кто покажет свое уважение на деле? Будет ли где-нибудь совершаться панихида?