Monthly Archives: Июнь 2014

«Каждый день борч, а по воскресеньям чамур»

Изображение

Были сегодня на меджи (meci — форма коллективной взаимопомощи), перекрывали крышу дома глиной (tavan bastırdık). Для экстремалов предлагаю перевести на русский: tavannarı bastırdıynan, koltuklara geçtik -) В последний раз был на таком мероприятии 4 года назад. А люди говорят, еще лет 20 назад летом каждое воскресенье бывали на чамуре (надо было заготовить кирпичи, перекрыть крышу, два раза обмазать). Отсюда пошел есть анекдот такой: русская невестка пишет письмо матери: Мама, ты не представляешь, каждый день борч готовят, а по воскресеньям — чамур-))) А матушка в ответ: «Хорошо хоть иногда бывает разнообразие в еде».

Прозаседавшиеся

Изображение

***

Рассказывают в Америке. Когда колонизаторы нашли племя индейцев чундраку, у них был обычай каждый год на соборный праздник съедать одного из своих соплеменников, самого упитанного. Колонизаторы и, прежде всего, их командир приняли этот обычай, как священный. И ничего бы, только на следующий праздник туземцы съели этого самого командора, поскольку он был самым тучным. Они и не подозревали, насколько тепло их приняло племя: их просто стали считать за своих…

 

***

 

С волнения не уснешь.

Утро раннее.

Мечтой встречаю рассвет ранний:

«О, хотя бы

еще

одно заседание

относительно искоренения всех заседаний!»

 

В. Маяковский

«Eni gün» programasında Lenaylan

19.06.2014 efirä çıkan «Eni gün» programasında Mokanu Lenaylan. Gelecek vakıt, gençlär kuraceklar kuralları, nasıl yaşamaa hem nicä. Bu korkutmak diil, bu bir umut.

İstoriya, patretlär, yaşamak…

Изображение

1999 год, 2-А класс

1999-cu yıl, XX-ci asirin bitkisi, Kıpçak orta şkolasının II-A klası, üüredici Kalmış Vasilisa Matveevna (+ 2010). Keski bakış eni asirä, angısında olacek büük diişilmeklär. Gagauzlara genä kısmet düşecek eni mutlu yaşamak kurmaa, ama lääzım sade o momenti kaçırmamaa, çemrek olmaa.

Изображение

07.12.1996, 5,5 лет

1996-cı yılın Kıran ayının 7, yaşım — beş buçuk. «Beş yaşımda, aklım başımda!» — küçüktän bizi bölä üürettilär cuvap etmmä, eer sorarsalar: «Kaç yaşındaysın?» Hazırlanêrım gelän yıla şkolaya gitmää. Yaslaya may gitmedim, saymadıynan iki günü: 1) ilk günü gittim da hastalandım, sora 2) kışın gittim «Eni yıl» yortusuna, aldım tatlılık… da benim yaslam okadar oldu.

10001

2000-2001 год, 1 сентября

Yılı tutmêêrım aklımda, ama 3-4 klastaydık (2000-2001). Bir maaledän 4 çocuk (sol taraftan): Kurdov Aleksandr, Manastırlı Födor, İvançoglu Leonid, Kopuşçu Viktor. Ceviz ayının biri, şkolaya gideceykän, bizim portaların önündä. Dördümüz hergün biläydik (maaledä hem yakın maalelerdä taa uşak vardı, yaklaşık 10-15 kişi bizim akrannar), nesoy oyun sade oynamadık. Cöp telefonu yok, internet yok, televizor kara-biyaz (bu yıllardan tutêrım aklımda sade bir serial, ani bakardık üülen vakıdında — «Dikiy angel». Küçüklüümüzdän okadar çok iş var aklımıza getirmää, ani, sanêrım üz yıldan sora da buluşsak, hem gülecez, kim ne demişti, kim ne yapmıştı 🙂 Hep bu günü çıkarılan taa bir patret var, neredä taa çok uşak bizim maaledän (10-12 kişi), ama onu başka kerä asacam.

Изображение

Мане маму — Арнаут Мария Константиновна

Mane mamu — Arnaut Mariya Konstantinovna (1943-2012). Biz üç uşakız, kısmetliydik, çünki bizdä vardı iki ana. Mamu hem onun kakusu, ona biz lelü demäzdik, mamu deyärdik. Mamunun tarafından bän etiştirmedim malimi da (+1973) , dädumu da (+1976), bobamın tarafından malim öldü, bän kırk günnükkän (+ 1991), dädum da, bän dört yaşındaykan (+1995). Ama mali sevgisi ayledä vardı. Mane mamuylan baalı en sıcak duygular küçüüklüümdän (masallar, türkülär, maanilär, annatmalar, istoriyalar). İki yıl geeri onu Allah aldı yanına. Topracıı ilin olsun! Saabi bizi genä bilä toplasın Padişahlıının saa tarafında.

Изображение

Мама Евдокия Константиновна

Anam. Evdokiya Konstantinovna. Şkoladan sora bitirdi Belţ pedagogika institutunu. 35 yıl işleer şkolada başlankı klaslarda. Patrettä studentlik yılları.

Изображение

Отец Иван Иванович

Bobam. İvan İvanoviç. Kıpçakta 8-ci klastan sora dört yıl üürener Tiraspoldä çiftçilik tehnikumunda (agronom zanaatı). Anamnan evlenerlär 1978-ci yılda, bıldır düünnerindän 35 yıl tamannandı. İlktän işledi kolhozda, sora Takarlıda RAYONOda, sora küüdä şkolada zavhoz. Doksanıncı yılların ikinci payında bir parça vakıt kazançtaydı. 2000-ci yıllarda genä kolhoza girdi. Onun anası — Büük vatan cengi veteranı — Kopuşçu (Şçegolihina Aleksandra Födorovna).

Изображение

Семейное фото семьи Арнаут, конец 1950-х годов

Ellinci yılların bitkisi. Bizim kapu önü: dädum Arnaut Konstantin (1915-1976), malim Anna (Ani mali) (1914-1973) — bu yıl olaceydı 100 yaşında — duuması Kobey küüyündä (kızlık laabı — Bıyıklı), ayakça çantaylan Mane mamu, kuçakta mamum (1-2 yaşında). Malinin varmış taa uşakları, ama çoy ölmüş taa küçüklüündä, Örgi uyçu (duuması 1954-tän) öler 1969-cu yılda. Dädunun evleri hem aul kalêr mamugilä (-gil afiksi Kıpçakta toplama maanasını gösterer).

История бедного кролика…

Изображение

Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не делал. Маленький кролик увидел орла и спросил: «А можно мне тоже сидеть, как Вы, и ничего не делать?» «Конечно, почему нет», — ответил тот. Кролик сел под деревом и стал отдыхать. Вдруг появилась лиса, схватила кролика и съела его.

Мораль: чтобы сидеть и ничего не делать, Вы должны сидеть очень, очень высоко.

Beş yıl geeri…

Beş yıl geeri...

Komentariyasız… -)

«HAKİKATIN SESİ» gezetesi // Газета «Хакикатын сеси»

Gagauz milli lideri büyük Mihail Çakir’in kurduğu ilk Gagauz gazetesi (HAKİKATIN SESİ) yine çıkmaktadır. Şu an ikinci sayısı hazırdır. Bedava dağıtıldığı için sponsor yardımı gerekmektedir. İlk Gagauz gazetesini 21. asırda yaşatmaya destek sağlayacak olanlar kopusciuv@mail.ru adresi üzerinden bizlere ulaşabilecekler. Sözden faaliyete geçme zamanı gelmiştir!

***
Первая гагаузская газета «ХАКИКАТЫН СЕСИ» (Голос истины), учрежденная и издававшаяся прот. Михаилом Чакиром, обрела вторую жизнь. Сейчас готов второй номер. Поскольку она будет раздаваться бесплатно, необходимо финансирование издания. Все, кто готов поддержать издание первой гагаузской газеты на гагаузском языке в 21 веке, могут обращаться по адресу kopusciuv@mail.ru. В последнее время много говорится о сохранении и развитии гагаузского языка. Настало время перейти от слов к делам!

***

Ley (Moldova):

AO Asociatia Culturala “LUMINA”

c/f 1013620007983

c/d 222451200121978

FinComBank SA

fil.12 Comrat

FTMDMD2X411

+373-79-79-50-79 kopusciuv@mail.ru
Dollar USA:

Beneficiary: АО Asociatia Culturala «LUMINA»
IBAN №: MD05FT222451200121978840
Beneficiary’s bank: BANCA DE FINANTE SI COMERT S.A. (FINCOMBANK S.A.)
Branch 12 Comrat
26, Puschin str. Chisinau, Moldova
SWIFT: FTMD MD 2X
Correspondent account № 890-0067-810

Correspondent bank:
THE BANK OF NEW YORK
One Wall str. New York, N.Y. 10286
SWIFT: IRVT US 3N
ABA 021000018

Euro:

Beneficiary: АО Asociatia Culturala «LUMINA»
IBAN №: MD62FT222451200121978978
Beneficiary’s bank: BANCA DE FINANTE SI COMERT S.A. (FINCOMBANK S.A.)
Branch 12 Comrat
26, Puschin str. Chisinau, Moldova
SWIFT: FTMD MD 2X
Correspondent account №: 11.00.0615209.900
Correspondent bank:
VTB BANK (Austria) AG, Vienna, Austria
SWIFT: DOBA AT WW

Российские рубли:
Получатель: АО Asociatia Culturala «LUMINA»
Валютныйсчетполучателя (ИБАН) №: MD86FT222451200121978643
Банкполучателя:
Финансово-ТорговыйБанкАО
филиал 12 Комрат
26, ул. Пушкина, г. Кишинев, Молдова
SWIFT/BIC: FTMD MD 2X
Счет №: 30111810700013092968
Корреспондентский банк:
ЗАО ЮниКредитБанк
Moscow, Russia
БИК: 044525545
КПП: 775001001
ИНН: 7710030411
Корреспондентский счет №: 30101810300000000545

Святой нашего времени

Image

12 июня в Сербии были обретены мощи преподобного Иустина (Поповича). Святой был канонизирован Сербской церковью в 2010 году. Родился в конце 19 века в семье священника на Благовещение и был назван именем Благое (прошу заметить — национальным именем, которого нет в календаре). Если предположить его рождение в гагаузской семье, его бы могли назвать именем Хабер. Кстати, преставился преподобный в 1979 году тоже в день Благовещения. Не зря говорят: По имени и житие. Вот что значит давать детям имена с понятным значением (а как же именины? а святого покровителя он и сам себе выберет или наследует семейного покровителя. На то и есть семейный курбан….

Готовится второй номер «Хакикатын сеси»

Подготовка второго номера ко дню памяти прп. Феофила Мироточивого — гагаузского святого. Номер выйдет в июле. Поскольку газета раздается бесплатно — пожертвования приветствуются. От этого зависит количество людей, которые смогут получить газету на гагаузском языке

Rifmalı peet – tatlı pesmet

Image

Bir ekspert bana dedi,

Yokmuş rifma peetimdä.

“Rifmasız olur mu peet?

O sansın baygın pidä!”

İstedim o ekspertä

Baaşlamaa kıvrak bir peet,

Erinä gelsin ürää,

Kemirsin tatlı pesmet:

 

İinä girdi etimä,

Nicä rifma peetimä,

Bän oldum biraz hasta,

Almalar durêr tasta,

Almalar sulu, iri,

Tilkidän kaldı deri,

Derisi açık sarı,

Adama baarêr karı,

Diil lääzım olmaa sarfoş,

Akıl yoksa, kafa boş,

Bir kabak, edi delik,

Eriktä büüyer erik,

Eriktä var çekerdek,

Pek beener suyu ördek,

Tauklar sa beener kurt,

Biz süttän çalêrız yuurt,

Länka sa çalêr türkü,

Miti ükleder ükü,

Bori dut imää gider,

“Batö, bän da!” – Lişku deer,

Herkezin kendi işi,

Keciçik çıktı dişi,

Bacaandan olur çırtma,

Kiyadı olmaz yırtmaa,

O para yapêr, oolum,

Evelki bir laf – “tulum”,

Özengi da pek eski,

Çilingirdä var keski,

Dülgerdä da var rendä,

Haydi bil, ne var bendä?

 

15.03.2014 Gorki-8

Как в воду глядел…

Как в воду глядел… http://diak-kuraev.livejournal.com/661369.html

Я тут на днях писал о наших местных делах (https://kopuzsesi.wordpress.com/2014/06/13/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/), а о. А. Кураев возьми да и напиши о тверских. Неужто он нас читает? 🙂

Kumi, tek al!

Kumi, tek al!

Bu avşam Petrov orucu tutulêr. Bu yıl oruc uzun olacek — may bir ay — Orak ayının 12 kadar. Bitki gün büün yaalı iniler. Bu üzerä aklıma geldi Kıpçakta gezän bir cümbüş. Gelmiş kumi saadıcına, da oturmuşlar sofraya. Sofrada da sarma varmış. Kumi bir kerettä iki sarma alarmış. Saadıç bakmış-bakmış da dayanamamış kumisinin tamahlıına. — Kumi ba, tek alsana! — demiş. Kumisi da prost çıkmamış, osaat demiş: — Alaceydım, saadıç, ama üç aazıma sıymêêr! 🙂

Кто такие святые?

Image

Текст не мой, но очень хороший, не могу не поделиться. Общаешься с людьми и, бывает, понимаешь, что они под святостью понимают совсем не то, о чем учит церковь. «Как же его можно канонизировать, если он не совершал и не совершает чудеса?» — изумленно спросит человек, и не только не в сане. Если для человека самое главное свидетельство святости — чудотворение, то явно с его христианским мировосприятием что-то не в порядке. А если за ним стоят еще и пасомые, которых он учит тому же, то это уже проблема не личная, а общественная. Так вот, что пишут о святости:

  1. Святость зачастую превратно понимают и ошибочно отождествляют как с героизмом, так и с наивностью (балансирующей на грани глупости и безумия), но чаще все же с героизмом, отождествляя канонизацию с посмертным признанием заслуг и награждением почетным званием или орденом.
  2. Как отмечает преп. Симеон Новый Богослов: «Человек тогда бывает свят, когда уклоняется от зла и творит благо, не потому, чтобы освящаем был добрыми делами, ибо от дел закона не оправдится ни одна душа, а потому, что чрез делание добрых дел приусвояется и приуподобляется святому Богу (курсив наш. – И.П.)».
  3. Свято же лишь то, что в Боге и от Бога непосредственно исходит, потому что, повторимся, святость – это исключительно Божие свойство и один только Бог – свят по Своей природе. Все и всё святое святится Его святостью, в понятии которой «концентрируются основные руководящие принципы и цели Божественного Откровения» (свящ. Павел Флоренский).
  4. Неуместно ставить вопрос о канонизации преуспевшего полководца или государственного мужа на том лишь основании, что его труды и подвиги принесли державе и народу большие геополитические или экономические блага, а самое главное благо – прочную иллюзию уверенности в завтрашнем дне, гордость за державу и себя, как ее частичку, и чувство глубокого удовлетворения
  5. Если в основе земного служения нет неотмирной Божественной любви, о которой пишет о. Павел, то нет и оснований говорить о святости, поскольку ее следует понимать лишь в том библейском смысле, о котором у нас речь шла выше. 
  6. В контексте понимания святости как сопричастности Богу следует понимать и святость Его угодников, потому что «святой – это человек, который открылся Богу и через которого Бог как бы действует и сияет. И я думаю, – говорит митр. Антоний Сурожский, – что многие святые никаких чудес не творили, но сами были чудом. <…> Я думаю, в том только дело святости, чтобы человек был свидетелем о вечных ценностях, о вечной жизни, о Боге».
  7. Святыми в строгом смысле слова являются лишь те, кто жизнью своей настолько засвидетельствовали истинность исповедуемых вечных ценностей, что стали образцами (канонами) их воплощения. И засвидетельствовали необязательно чудесами (хотя и чудотворения порой играли важную роль, подтверждая в этом случае истинность исповедуемой веры сверхъестественным даром благодати Духа Святого); не чудесами, но именно жизнью – мыслями, чувствами, делами, словами, общим строем поведения – всем своим существом.
  8. Канонизация святого – это не прославление чудес, и прославление не столько его самого, сколько добродетелей, которыми он прославил Бога, давшего такую силу верным Своим; это прославление личного свидетельства реальности Воплощения Бога и обожения человека, потому что, как говорил авва Нестерой, «верх святости и совершенства состоит не в совершении чудес, но в чистоте любви. И справедливо. Ибо чудеса должны прекратиться и уничтожиться, а любовь всегда останется (1 Кор. 13; 8). Посему-то отцы наши никогда, как мы видим, не желали творить чудес; даже и тогда, когда имели сию благодать Святого Духа, они не желали обнаруживать ее, разве только в случае крайней и неизбежной необходимости».

Весь текст по ссылке ниже. Интересно, читают ли Правмир те люди, о которых шла речь в начале поста. Не думаю, что читают…

Источник: http://www.pravmir.ru/kto-takie-svyatyie/#ixzz34cz2C9wY

Незаслуженная награда

Незаслуженная награда

Одна из форм самоуничижения и смирения, часто встречающаяся в наших кругах, незаслуженная награда. «Вам посылка награда, распишитесь, пожалуйста, тута!» Хочешь — не хочешь, получай и смиряйся, брат.

Две небольшие работы

Две небольшие работы

«Названия традиционных головных уборов в турецком и гагаузском языках» и «Названия традиционных мясных блюд в турецком и гагаузском языках» помогут вам узнать частичку быта этих народов, увидеть общее и особенное в этих сегментах культуры, коснуться этимологии и истории слов, межкультурных связей. Тираж очень маленький — по сто экземпляров каждая книжка. Школы и библиотеки Гагаузии обязательно их получат, потом, может будет второе издание. Кто заинтересуется и прочитает — жду комментариев (сзади книжки мой эл. адрес для обратной связи).