Tag Archives: gagauzlar

Onnarın da var hakı insancasına yaşamaa

guguşBizim maaledä yaşêêr iki yaşlı karı, Tudorka bulü hem Marinka bulü. Elbetki, onnar bana görä yaşlı sayılêr, ama, deyelim, aşaakı maaledän doksan yaşında Mita babu onnarı hiç yaşlı saymêêr. Hem herkerä, açan görer onnarı bastonnan, tühlanarak, deer:
‒ Ayıp! Genç karılar baston ellerinä almışlar. Bän onnarın yaşında elimdän kazmayı brakmazdım, ‒ hem doorusu da, ani Mita babu seksän yaşına kadar kolhozda işledi, o ihtiarlar brigadasının brigadiriydi, ‒ diil ani bastonnan gezeyim. Utanardım aul içindä dä elimä almaa.

Continue reading →

NASIL TATAR-KIPÇAKTA GENÇLÄR BULUŞÊRLAR

%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%822016

bunu annadêr anılmış yazıcımız Nikolay Baboglu (1928-2008), angısı duudu Kıpçakta. Saa olsun bay Petri Çebotar, angısı buldu Baboglunun bu elyazmasını da geçirdi onu latin grafikasına. Bütün yazıyı okuyun HAKİKATIN SESİ ceviz ayı nomerindä (23): hs-22-2016-8-lat

HRİSTİYAN TÜRKLERİN KISA TARİHİ

18779828

isimli bir kitap var imiş.

Yazarı: YAKUP AYGİL

Yayınevi: ANT
Yayın Yeri: İSTANBUL
Yayın Yılı: 1995

Dili: Türkçe
Cildi: Karton Kapaklı

Bütün dünnä gagauzları, birleşin!

«Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluunun organizaţiyasınnan hem gagauzluu sevän dostlarımızın yardımınnan yapılan «Dobruca gezisi» proektindän bir video. İsteerim şükür etmää hepsinä, kim katıldı bu proektä, yardım etti finans hem organizaţiya işlerindä, kim saymadı zaametini gelmää Gagauziyadan da göstermää bizim kulturamızı, dilimizi, ruhumuzu. Saa olsun bu videoyu hazırlayan dostlarımız da Stefanida İvançoglu hem Leonid Arfanos. Parafraz ederäk Yunus Emrenin sözlerini, isteerim danışmaa sizlerä:

Gelin, birlik olalım,

İşi kolay yapalım,

Sevelim, sevilelim,

Dünnä kimseyä kalmaz!

Gezimiz için haber burada!

Мысли вслух: день поминовения невинно погибших в 1946-47 гг.

Изображение

Поводом для размышлений на тему: а не пора ли нам определить отдельный день поминовения невинно погибших от голода в 1946-47 годы стала новость об освящении мемориала в память погибших в от голода в селе Томай. 27 апреля (когда празднуется первое воскресенье после Пасхи, а поминать усопших в общественной молитве у нас принято только с понедельника второй недели — Кючюк Паскелля) на Томайском кладбище был открыт мемориальный памятник, который будет всем напоминать о трагедии нашего народа, которая унесла жизни почти трети гагаузов.

Ранее такие же памятники были установлены и в других населенных пунктах Гагаузии. Часовни, кресты на братских могилах, книги о жертвах голода — все это элементы материальной культуры. Но кроме материальной культуры, у нас есть и духовная культура. Почему бы не поднять вопрос об установлении дня поминовения невинно погибших от голода в 1946-47 гг.? День для поминовения усопших в общественной молитве — суббота. В Гагаузии такое общецерковное поминовение можно бы определить на Димитриевскую субботу (суббота перед днем памяти вмч. Димитрия — Касым (8 ноября)). По селам можно организовать сбор информации для составления синодиков с именами погибших от голода.

Не думаю, что эти размышления найдут отклик в душах тех, от кого зависит установление такого дня. Но если простые люди, кому небезразлична судьба нашей цекрви, нашей истории, а главное — нашего будущего, объединятся — damnaya-damnaya, göl olacek.