Monthly Archives: Май 2018

Sparta, Sparta burası

Gagauz ölçtü dilini,

Da boyu çıktı çok kısa.

Sparta, Sparta burası,

Yoktur kim düşsün yasa.

 

Gagauz saydı dilini,

Sayısı da çıktı pek az.

Sparta, Sparta burası,

Kusurlu burada kalmaz.

 

Gagauz koydu kantara

Da çekti dilinin aarlıını.

Sparta, Sparta burası,

Ten görmäz ihtiarlıını.

 

Gagauz dilini koktu,

Eskiyä urdu pek keskin.

Sparta, Sparta burası,

Atılêr aşaa çirkin.

 

Gagauz boyladı dilini,

Da çıktı genişlii pek dar.

Sparta, Sparta burası,

Topallar aşaa uçar.

 

Gagauz yaladı dilini,

Da dadı çıktı çok acı.

Sparta, Sparta burası,

Sakatlıın burda yok ilacı.

Богословие гагаузского обряда вызывания дождя

dezginca

В с. Дезгинжа (Гагаузия, Молдова) 8 мая 2018 г. был проведен обряд вызывания дождя «Калени» (иное название — «Пипируда»), в котором приняло участие более 30 женщин. Не буду описывать, что это за обычай и как его проводят, об этом можно найти и научные, и публицистические материалы. Если совсем кратко, то это языческий обряд вызывания дождя, кульминацией которого являются «похороны» Германчу — глиняной куклы. Все должны быть реальным: гробик, оплакивание, похоронная процессия. Но его не хоронят, а спускают в воду, в реку или в озеро. И, оказывается, в Дезгинже таких кукол делают несколько, одного сплавляют по воде, иных же бросают в пустые колодцы (гаг. kör pınar).

Continue reading →

Onnarın da var hakı insancasına yaşamaa

guguşBizim maaledä yaşêêr iki yaşlı karı, Tudorka bulü hem Marinka bulü. Elbetki, onnar bana görä yaşlı sayılêr, ama, deyelim, aşaakı maaledän doksan yaşında Mita babu onnarı hiç yaşlı saymêêr. Hem herkerä, açan görer onnarı bastonnan, tühlanarak, deer:
‒ Ayıp! Genç karılar baston ellerinä almışlar. Bän onnarın yaşında elimdän kazmayı brakmazdım, ‒ hem doorusu da, ani Mita babu seksän yaşına kadar kolhozda işledi, o ihtiarlar brigadasının brigadiriydi, ‒ diil ani bastonnan gezeyim. Utanardım aul içindä dä elimä almaa.

Continue reading →