Monthly Archives: Апрель 2017

Новые библейские книги на гагаузском яыке

 руфь+иона«В рамках проекта по переводу Ветхого Завета на гагаузский язык Институт перевода Библии подготовил и выпустил в свет пробное издание перевода книги Руфь и книги пророка Ионы», — сообщается на официальном сайте Института перевода Библии.

Над изданием работали переводчик Петр Чеботарь, филологический редактор Иванна Банкова, богословский редактор Виталий Войнов, а также рецензенты Владимир Кусурсуз и Анна Челак. Перевод прошел апробацию у носителей гагаузского языка.

Издание содержит параллельные тексты на латинице и кириллице, это делает его доступным как для людей старшего поколения, так и для молодежи и тех, кто читает на латинице. Continue reading →

Hakikatın sesi. 2017 çiçek ayı. 30-cu nomer

%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0-hs-new-lat

Üç yıl geeri Paskellä için çıktı «Hakikatın sesi» gazetasının 21-ci asirdä ilk nomeri. Ozaman bizim taa yoktu ne bilgimiz, nicä hazırlamaa hem maketlemää gazetayı, ne dä paramız, onu çıkarmaa deyni. Vardı sade istek, ani ilk gagauz gazetası genä danışsın okuyuculara ana dilindä, gagauz dilindä presa zenginnensin. Gazetanın ilk nomeri yaprak halındaydı, tiparı da printerdä yapıldı. İkinci nomer 2014 yılın orak ayında çıktı, artık gazeta formatında, ama para sıkıntısı taa çözülmediydi.

İlk nomerin tiparı için «Aydınnık» CT-a yardım etti Kristina Koçan hem onun anası Tatyana Koçan, angıları sponsor oldular. İlk nomerin daadılmasında da yardımcı oldu Valentina Efrem.  Continue reading →

Ana dili yortusu için

1322478361_dili-gagauz 2013 yıldan beeri Gagauziyada kutlanêr Ana dili günü. Bu yortuyu Halk Topluşu kararladı kutlamaa çiçek ayının 27-dä, açan kutlanêr Ay-Boba Mihail Çakirin duma günü. Taa ileri Gagauz yazısı günü bakılardı orak ayının 30-da, açan Moldova SSR kuvetleri kablettilär karar gagauz dilinin kiril temelli alfabeti için.

Kimisi benmeer, ani Ay-Bobanın duma gününü hem Ana dili yortularını topladılar, kimisi sä deer, ani taa ii bu yortuyu kutlamaa ilkyazın, açan uşaklar taa üürenerlär. İki tarafın da kendi dooruluu var. Ama bän isteerim bakalım, neçin çiçek ayının 27 ayırıldı. Continue reading →

Еще о конкурсе рассказов

ВГЗдесь и здесь сообщалось о конкурсе рассказов на гагаузском языке в жанре триллера и детектива. Газета «Вести Гагаузии» — один из информационных партнеров конкурса.

Лучшие рассказы будут напечатаны в газетах «Вести Гагаузии» и «Хакикатын сеси», участники, занявшие первые места, получат в подарок бесплатную годувую подписку на газету «Вести Гагаузии», а также денежные премии 2 500, 1 500 и 1 000 лей соответственно. Всех участников ждут книги и дипломы.

Рассказы принимаются до 31 мая 2017 года от лиц старше 18 лет. Жюри конкурса будет состоять из редакции газеты «Хакикатын сеси».

Bildirim-2

Üz bin evroluk dil

e45100b0b2c6376bde02a6b66beb8ec0bfd87306Sıradan bir yaz sabaasıydı. İş başına geçtiynän, ilkin, dedim, internet poçtamı kontrol edeyim, çünkü iki gün erimdä diildim, bekim, biri yazmıştı. Bir-iki gündä çok bakılmadık mesaj toplanmıştı ama, spam mesajların arasında meraklı işlär dä vardı. Birär-birär başladım açmaa… Pıı, neredän-nereyi bu teklif yaamuru, şindiyädän bölä hiç olmadı. Biri teklif eder özel gagauzça kurs vereyim; öbürü sorêr, var mı gagauzça üüredän ders kiyadı; taa öbürü yalvarêr bölä bir ders kiyadı yazayım, da onnar tiparlayacek. Bu üçüncüsünün soyadı meraklandırdı beni, sansın, bilinir bir laab. Osa deputatmış! Bölä duruma ilk kerä yaşamamda düştüm, deputat isteer gagauz dilindä kiyat! Acaba biri şaka mı yapêr? Büünkü tehnologiyalarlan ne istärsän var nicä çevirmää. Continue reading →