Monthly Archives: Май 2017

Hakikatın sesi — 2017 hederlez ayı — № 31

hs-31

Bu nomerdä okuyabilirsiniz:

  • Komratta geçän Gagauzların IV dünnä kongresi için.
  • Gagauzça hem türkçä çıkan eni kiyatlar için.
  • «Sarfoşluktan ayıklaa» bölümündä Deli Yorgiylän ikinci intervyu.
  • «Açıklamalı söleyişlär».
  • Halk cümbüşleri.
  • Gagauzça peetleri (A. Kristova, V. Bujilova, E. Mokanu).
  • Altınaazlı İoanın liturgiyasından bir parça.
  • Matfeydän evangeliyadan bir bölüm.
  • Kısa haberleri.

Latin bukvalarını okuyamayannar bulaceklar kiril grafikasında yazıları. Sade okusunnar!

Bir studentin el yazmaları: Gecä kelebää Anjela

cafe

Bän hiç bilmärdim, ani Komratta da bu iş varmış. Teoretik olarak bilärdim, ani var nicä olsun, çünkü insan hererdä insandır,istär Amerika olsun, istär – Afrika. Ama biz sansın onnardan hep okadar biraz başkayız. Bizdä manyaklar olamaz, serial öldürücü olamaz, sokaklarda narkotik olamaz, pritonnar olamaz, karılar sokakta kendini satamaz. Ama yanılarmışım, karılar hem kızlar sokakta kendilerini satabilärmişlär, hem dä nasıl. Para kazanmaa deyni, insan nelär-nelär yapmaz. Kimisi politikada kendi oyunu satarkan, kimisi dä kendi güüdesini satêr ya da taa doorusu satmêêr – kiraya verer.

Continue reading →

Korkma düşmektän

Aazını kapa,

Gözlerini aç,

Taa az lafedip,

Seslenmää savaş. Continue reading →

Yalpak Güdücü

Эти песни из моего детства и юности. Их до сих пор поют в нашем храме бабушки, которые верят искренне и никакой прибыли не получают ни от посещения богослужений, ни от пения в храме. Эти песни пели и до них другие бабушки, потому что люди хотели славить Бога на понятном им языке.

Кроме Михаила Чакира (1861-1938), в 20 веке священники не заботились о переводе Священного Писания и текстов служб на родной язык гагаузов. В лучшем случае использовали гагаузские переводы Евангелия-апракоса и литургии Иоанна Златоуста. Часто люди сами переводили отдельные религиозные тексты (библейские, литургические, апокрифические и др.). Среди таких текстов особое место занимают песни, большая часть которых переводилась с русского языка. Протестанты в этом деле были более активны и организованны. Если православные хранили и распространяли свои переводы в рукописях, то протестанты, в частности пятидесятники, их издавали. Например, в 1978 году в Кишиневе вышел сборник христианских песен «Гагауз арфасы». Православные переписывали из таких сборников тексты и пели их дома и в храме (в основном во время причащения священнослужителей). Из таких песен на ум приходит «Ya duyun siz, insannar», «Gök üzü şindän kararyor», «Gefsimanya başçası», «Vardı bir adam pek zengin» и др. Часто эти песни пели всей церковью, потому что люди понимали каждое слово и радовались осознанному молитвословию.

В последнее время все больше такие песни поются на русском языке, потому что людей не понимающих русский или плохо владеющих им в церкви становится все меньше. Церковнославянские тексты по прежнему для многих остаются недоступны, поэтому эти песни, хоть и на русском языке, дают возможность обратиться к Богу на понятном языке.

Dünnä işsizlär günü

1 майÜz yıldan zeedä bütün dünnedä kutlanêr işçilär günü. Biz dä, bizim analarımız-bobalarımız da taa küçüklüklerindän bilerlär, ani geldi mi hederlez ayının biri – hepsi gider mitingä. Uşakları gözäl giidirip, vererlär ellerinä çiçek, şişiriga, plakat hem taa türlü-bürlü işlär. Çoyunun vardır bu işçi günü kutlamalarından patretleri dä. Eskidän hep böläydi: merkezdän miting olacek erä başlêêr bir örüyüş, angısında sıra-sıra, nicä sedef boncukları, geçer işçilär, üürenicilär, şkolaya taa gitmeyän uşaklar. Sora mitingin olduu erdä tribunaya çıkêr büük adamnar, angıları uzun-uzun lafederlär, annadarak işin önemini hem işçilerin kıymetini. Hepsi büük sevinmäklän auçlarını düüyer, o adamnara çiçek verer. Sora başlêêr şennik, türkülär, oyunnar; kinoteatra varsa, kino gösterisi olêr. Uşaklara alêrlar tatlılık, da yavaş-yavaş daalışêrlar. Continue reading →