Monthly Archives: Июль 2016

Не надо пачкаться: стоит ли проводить языческий праздник красок в Гагаузии?

holy

Сегодня, 29 июля, прошло очередное заседание молодежного правительства Гагаузии, на котором:

«3. Была заслушана и одобрена идея проведения в м. Комрат фестиваля красок Холли (ориентировачно-последняя суббота августа. Пробный вариант — на летней школе).»

Пока жду ответа на вопрос, кто автор этой идеи, хотелось бы поделиться публикацией на тему этого языческого праздника и участия в нем христиан. Уже ни для кого не секрет, что последние годы не раз бывали наезды кришнаитов в гагаузские села и города, в сети можно найти видео, как они поют «Хари Кришна» под мелодию гагаузского «Оглана» и танцуют хору! Поэтому важно, кто инициирует в Гагаузии такой экзотический праздник из индуской религиозной традиции. Сознательный или бессознательный отказ от наследия своих предков и увлечение на первый взгляд безобидными восточными праздниками и практиками чревато не совсем хорошими последствиями. Ниже привожу мнение богослова Георгия Максимова по поводу праздника красок Холли и надеюсь, что данная инициатива будет отозвана. Continue reading →

«Kopuz sesi» — musaafir Vitali Kazancı

Беседуем с Виталием Казанжи о науке, истории, образовании, патриотизме и христианстве. Пару ляпов, допущенных по необходимости, потому что не сохранилось видео второй камеры, надеюсь, не помешают досмотреть до конца видео, в котором, на мой взгляд, обсуждаются интересные вопросы, а реплики собеседника очень оригинальны. Приятного просмотра. Слова поддержки или порицания можно оставить в комментариях.

Bir studentin el yazmaları: Nasta bulünun bir günü

4f438ebb7db3

Diil çoktan benim elimä geçti çok meraklı bir el yazması. Ne bän bunu istediydim, ne yaratmanın yaradıcısı, ne dä o karı, angısı kvartirasının bir içerini bana kiraya verärdi. Taa içer için annaşırkana, Elizaveta Pavlovna, komratlı bir askerin dulu, bana sölediydi, ani o içeri en bitki kiraya vermişti bir yıl geeri Kongazlı bir çocaa, angısının adını aklına getirämedi, Peti mi, Paşi mi o çocuun adıymış.

Elizaveta Pavlovnanın laflarına görä, o kongazlı «fasıl» çocuk universitettä üürenärmiş ya üüredici, ya soţiolog, ya psiholog, ölä bişey — adam zanaatlarından diil ama. Adı bilinmeyän bu student ev saabisinnän pek-pek lafetmäzmiş, ama parayı vakıdında ödärmiş, her ayın bitki günündä. Evä dostlarını getirmäzmiş, çok vakıt içerdä kendi başına geçirärmiş. Bezbelli, islää üürenärdi bu delikannı. Ev saabisinin aklında pek bilgi brakmamış, üürenmesi bittiynän, çıkıp-gitmiş, sade bir karton kutu brakmış içerdä birkaç kiyatlan hem tefterlän. Açan Elizaveta Pavlovna o çıktıktan sora birazdan telefon etmiş ona, sayılêr, gel da al o korobkanı, o demiş, var nicä sıbıdasınız, önemni bişey yok orada.

Kocasından disţiplinayı üürenmiş olan karı da, bilgiyä hem yazıya saygı gösterän bir insan olarak, kıyamamış gübürlän atmaa bu ariflik kaynaklarını da koymuş bir tarafa, umut ederäk, ani o kutuyu verecek birinä. O biri dä bän oldum, açan bir yıldan sora girdim o içeri, neredä okunmuştu o kiyatlar hem yazılmıştı tefterlär.

Tozlanmış kutunun içindä bän buldum birkaç soţiologiya hem psihologiya kiyadını, gözümä ilişti Emil Dürkgeym hem Zigmun Freyd, literaturadan, allele, vardı Soljeniţın, sora birkaç ders kiyadı hem dört-beş kalın tefter. İlktän bän sandım, ani onnar konspekt, ama, açan başladım aktarmaa köşeleri kirlenmiş sayfaları, annadım, ani bu bir günnük gibi bişey, ya memuarlar. Çocuk kendi fikirlerini aktarmış bu sayfalara, halizdän dä fasıl bir erif, diil mi?!

Tefterlerdä yazılıydı uzun hem kısa yazılar, kimileri yaklaşardı novela ya da annatma janrasına, kimileri sade birkaç sıracıktı, sayıklamalar. Onnarın arasında derstän yazılar da bulunardı, derstä canı sıkıldıynan, genç yazıcı, boşuna darsımaa deyni, karalarmış sayfaları, brakıp kenarlarda üüredicilerin komik resimnerini.

Bana kalsa, bu delikannı şindi neredäysä Moskvanın dolayında işleer ya da Germaniyaya kazanç için gitti. Annayıp, ani bu el yazmaları hem Freydlär para vermeyeceklär, canı çok acımadı onnara, olmalı, açan söledi ev saabisi yok etsin o kutuyu. Bän dä, bu işlerindän yanından geçämeerim, onun için isteerim burada paylaşmaa onun kimi yazılarını, angılarında var ustalık hem fayda. Ama eer siz bularsaydınız o çocuu, söläyin, ani, istärsä, var nicä geeri alsın kutusunu, kär bu annatmaları biz tiparlayacez onun adınnan.

Kiyatçılıı sevän V. Kopuşçu

image12012Avdarma tarafından ilk güneş okçaazları başladılar etişmää Yalpunun tuzlu çayırına. Yaz vakıdı güneş, taa beş yokkan, duuêr, nicä edi aylık uşak. Güneşin ilk şafkını görer Yalpunun öbür tarafındakı tepedä bulunan evlerin pençereleri. Bu pençerelerin arasında var dışyandan çoktan boyanmamış soluk maavi renkli süvelär, şafk camdan girer içeri, neredä uyuyêr Nasta bulü, altmış beş-etmiş yaşlarında bir karı. Continue reading →

Какие таблички появятся в Кирсово?

Примар села Кирсово рассказал на гагаузском радио о планах по установке новых табличек с названиями улиц и номерами домов. На эти цели из местного бюджета будет потрачено 40 000 леев.

Такая процедура должна быть инициирована во всех населенных пунктах, потому что лет 25 этим никто не занимался, появились новые улицы, некоторые были переименованы, номера сместились и пр. Надеюсь, примеру Кирсово последуют и советники и других сел и городов. Но вопрос вызывает такой момент: на каком языке будут названия улиц? Исходя из наших реалий, можно предположить несколько вариантов разрешения этого вопроса в Кирсово:

  1. «Шоб ты жил в эпоху перемен». Если власти последуют логике этой китайской мудрости, то таблички, как обычно, закажут только на русском языке. «Мы люди старой закалки, — скажут, — ничего менять не надо!»
  2. «Закон суров, но это закон!» Последователи буквы закона предложат, чтобы названия улиц были на трех языках, как того требует законодательство Гагаузии.
  3. «Политкорректность прежде всего». Исходя из этого будет логичным сделать таблички на болгарском языке, поскольку большинство жителей села болгары, а в Гагаузии они в меньшинстве.
  4. «Своя рубашка ближе». Если мы живем в Гагаузии, то хорошо было бы иметь таблички на гагаузском языке, это будет пример для других по сохранению гагаузского языка.
  5. «Deșteaptă-te, române!» Если уж готовиться к Унире, то начинать сегодня. Сделать таблички только на румынском языке, чтобы последующие 25-30 лет не беспокоиться.

Какой вариант выберут кирсовчане, скоро узнаем, если не появится новость о недостаточном финансировании такого проекта или какая-нибудь другая причина.

«Kopuz sesi» — musaafir Dimitri Nägu

Kopuz sesinin taa kolay ulaşması için yazıdan videoya geçelim, dedik. Video-interyu yazılı intervyulardan taa meraklı hem cannı olêr, var nicä görmää lafedän kişinin mimikasını hem jestlerini. Bu ilk denemä bu uurda, onun için, saygılı blog okuyucularım, çok büük beklentileriniz olmasın.

Bana yardımcı olan dostlarıma şükürlerimi bildirmää borcumdur, saa olsunnar!