Tag Archives: Çakir

2017 yıl «Hakikatın sesinnän»

%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8c

Taa ileri bän yazdıydım, ani üçüncü kerä Kişinövda çıkêr kalendar, angısında var Ay-Boba Mihail Çakirin parteti, elbetki, romınca. Dedim, neçin gagauzlar ölä bir kalendar çıkarmêêrlar. Sora annadım, ani istärsän bişey olsun — al da yap. Böleliklän peydalandı A3 formatında «2017 yıl ‘Нakikatın sesinnän'» duvar kalendarı.

Koladanız kutlu olsun! Bu yıl da yapalım baaşış hem getirelim sevinmelik.

Election Results

%d0%be%d0%b1%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f

Самыми популярными оказались № 3 и № 6, в общем же картина была такая (в ФБ и Одноклассниках): № 1 — 6, № 2- 12, № 3 — 22, № 4 — 2, № 5 — 6, № 6 — 22. Мне больше импонировал № 3, но чтобы издание отличалось от издания 2013 г. о М.Чакире, было решено выбрать № 6. При просмотре фотографий в интернете цвета немного меняются, поэтому пришлось сделать скриншот, чтобы показать вам настоящий № 6. Спасибо всем за участие! Надеемся, книга до конца года выйдет в свет, ее можно будет приобрести в Комрате.

En populär № 3 hem № 6 oldu. Hepsi oylar butakımdı: № 1 — 6, № 2- 12, № 3 — 22, № 4 — 2, № 5 — 6, № 6 — 22. İnternet biraz diiştirer renkleri, onun için yukarda skrinşot, nasıl halizdän görüner № 6 (hep okadar tipografiyadan biraz başka renk çıkacek). Hepsiniz saa olun! Umutlanêrız, ani kiyat çıkacek yılın bitkisinä kadar. Onu Komratta yakışacek bulmaa.

Ay-Bobamız için dua edelim

Gelän ayın 10-da Kişinövun merkez mezarlıında ayozlanacek Ay-Bobanın mezarında koyulan eni büst. İlk büst, angısı koyuldu 2011 yılda, çalındı (istämeerim düşünmää, ani ayozlayannar prost dua ettilär), acaba var mı umut, ani bu monumentlän dä bişey olmayacek?

Bizim taraflarda Ay-Bobanın klisä izmetlerinä pek sıcak bakılmêêr, 100 yıl geeri dä hep öläymiş, onun izmettaşları da pek beenmärmişlär onun işlerini. Hristos da deer, ani vay sizä, eer insannar sizin için islää sölärselär. Allahım, eer bu izmetkerin Senin önündä uygun göründüysä, onun dualarınnan fikirlä bizi!

Moskva gezisi için

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Bir hafta için yolum düştü Moskvaya, megapolisä, nerdä bän 4 yıl universitettä üürendim.

Başladı benim haftam Moskvada, neredä bän yaşamaa kaldım kär merkezdä, diil pek islää. Neçin mi? Deyni bütün merkezdä bän bulamadım bir dä market, neredä satılsın ev işleri. Ne isteersin var, ama bu yok. Restoran, bar, kafe, otel, butik, devlet kuruluşları — bir sürü, adam bir market bulamayacan. Burada üürenärkän, elbetki, bölä problema yoktu, çünkü üürenärdim bän merkezdä, ama yaşardım merkezdän uzakta, neredä çok türlü-türlü lavka, market hem dükän vardı.

Nesä, geçtik. O günü avşamı biz buluştuk gagauzlarlan, angıları yaşêêrlar Moskvada. Çoyu gelämedi, çünkü pazertesi günüydü, ama başka günü dä yakışmardı toplanmaa. Lafettik Ay-Boba Mihail Çakir için hem gagauz imekleri için, gagauzların yaşaması için.

Salı günü Moskva devlet universitetinin fundamental biblioteksında «Lomonosov-2016» genç bilimcilär, studentlär hem aspirantlar konferenţiyası açıldı. Kär o günü tamannandı 55 yıl, nicä ilk insan kosmosa uçtu. Bu açılışta, doorusunu söleyim, ilk kerä üz-be-üz gördüm benim eski rektorumu Viktor Sadovniçiyi, angısının imzası durêr benim diplomumda.

Aziya hem Afrika devletleri institutunda açıldı «Günduusu bilimneri hem afrikanistika» sekţiyası, onun alt bölümündä bän dä konuştum karamannı tekstleri hem gagauz dilindä din terminologiyası için. Başka dokladlar da vardı, onnardan birkaçını pek beendim. Ama jüri bizim alt bölümdä bana ilk eri verdi.

Bu günnerdä bän hep buluştum dostlarımnan, üüredicilerimnän, kiminnän çoktan buluşmadım. Bir taraftan ölä geler, sansın, hiç gitmemişim Moskvadan, öbür taraftansa — burada hepsi paalılaşmış, metro artık pek eski hem gürültülü geler h.b.

Büük sevinmelik oldu benim için, açan devlet bibliotekasının girişindä bän gördüm, ani benim kartam taa işleer. Bän girdim o büük yapıya, sımarladım birkaç yazı, angılarının arasında var N. Dmitrievin hem L. Porkovskayanın bilim yazıları. Lääzım burada söleyim, ani kopiya yapmaa orada — paalı iş. Bir sayfa için alêrlar eski kiyatlardan 15 rublä, enilerdän 7 rublä.

Genä gagauzlarlan buluşmaklar, üüredicilärlän hem kafedrada üürenän çocuklarlan lafetmäk, sovet stilindä aşlıkta imäk, çok özlediydim kaa boodayı (greçka) hem kartofi püresi, bunnar siirek bulunêr Stambulda.

Önümdä taa bir gün, açan bän genä buluşacam gagauzlarlan, ama diil Moskvada, başka kasabada. Moskvada da metroda biz buluştuk bir çadırlı adamnan, angısı işleer metroda! Neredä salt yok gagauzlar! İstediynän, gagauzlar var nicä taa birkaç Gagauziya kursunnar başka devletlerdä-))

Новая страница: Ай-Боба М.Чакир

1111

Вашему вниманию представлена новая страница в меню блога. Вы попадаете на эту страницу, нажав второе окно в меню под названием «Ay-Boba M.Çakir». Здесь я планирую помещать информацию, связанную с нашим просветителем протоиереем Михаилом Чакиром. Прежде всего, это главы и фотографии из первой книги «Çakirlär». Также можно будет найти видеоматериалы, посвященные нашему апостолу.

В век информационных технологий очень важно, используя современные технические возможности, доносить необходимую информацию до читателей. Тем более, что очень многие в поисковиках ищут такую информацию.

Будем помнить нашего просветителя и изучать его жизнь и труды, без которых, кто знает, какой была бы история гагаузов 20-го века.

Страница «Ay-Boba M.Çakir»

2016-cı yılda Çakirlerin yıldönümneri

7dvpw5s1kh

Çakir soyu ölä büük hem bereketli bir aaç, angısının kökleri çekiler taa XVIII asirdän soy başı Yançu Çorbacıogludan, angısını hırsızlar öldürdülär, derisini da soydular. XIX hem XX asirin çeketmesindä Besarabiyada izmet etti 50 kişidän zeedä, kim çıktı bu ayledän. Popazlar, diakonnar, daskallar, zaabitlär, monahlar h.b. 2016-cı yıl kimisi için yıldönümü olacek, unutmayalım onnarı anmaa, hem en önemnisi — onnar için dua etmää.

 • 265 yıl Jelez Çakirin duumasından. Yançu Çorbacıoglunun oolu, duudu Şabla küüyündä (Dobruca, Bulgariya).
 • 220 yıl popaz Vasili Çakirin (Jelezin oolu) duumasından.
 • 195 yıl popaz Nikolay Çakirin (Zaharinin oolu) duumasından.
 • 185 yıl daskal Mihail Çakirin (Vasilinin oolu) duumasından.
 • 155 yıl protoierey Mihail Çakirin (Mihailın oolu) duumasından.
 • 155 yıl popaz Nikolay Çakirin (Georginin oolu) duumasından.
 • 140 yıl shimonah İrinarh ın (dünnedä İoan Çakir, Zaharinin oolu) geçinmesindän.
 • 140 yıl yazıcı Mihail Çakirin (Mihailın oolu) duumasından.
 • 125 yıl diakon Feodor Çakirin (Georginin oolu) geçinmesindän.
 • 100 yıl protoierey Dimitri Çakirin (Georginin oolu) geçinmesindän.
 • 105 yıl “Eski Baalantının ayozlu istoriyası” kiyadının tiparlanmasından. Bu kiyadı, yannış olarak, sayardılar 1907-ci yılda çıkan ilk gagauz kiyadı. Çevirdi prot. M. Çakir.
 • 80 yıl “Psaltir” kiyadının tiparlanmasından. Çevirdi prot. M. Çakir.

GRT programasında «Çakirlär» dizisinin I kiyadı için

GRT studiyasında «Günün konusu» programasında saygılı Polina Barbovaylan «Çakirlär» dizisinin ilk kiyadı olan «AY-BOBA MİHAİL ÇAKİR» kiyadı için lafettik. Kiyat bibliotekalarda var, kim istärsä edinmää — kopusciuv@mail.ru adresinä yazsın.

***

В студии ГРТ беседовали с Полиной Барбовой о первом томе цикла «Чакиры», посвященном жизни протоиерея Михаила Чакира. Книгу можно найти в библиотеках Гагаузии, желающие иметь в личной библиотеке могут обращаться по почтовому адресу kopusciuv@mail.ru

***

Am vorbit cu Polina Barbova despre carte «AY-BOBA MİHAİL ÇAKİR» care este primul volum din ciclul «ÇAKİRLÄR». Carte poate fi găsită in bibliotecile, dar cine doreşte vrea să procura această carte poate să acceseze această adresa kopusciuv@mail.ru

ANALIM AYOZ BOBAMIZI!

Bu gün 1938 yılda raametli oldu gagauzların apostolu hem atası Mihail Çakir, angısı bir yol yıldızı gibi, fener kulesi gibi aydınnattı gagauzların gelecek yolunu. O olmaydı, ne olaceydık biz şindi, belli diil. Teklif ederim hristiannar dua etsinnär onun için, kim dä agnostik kendini sayarsa, ansın onu hem onun izmetlerini.

В середине октября в Кишиневе был украден бюст прот. Михаила Чакира, установленный на его могиле в 2011 году. Это стало поводом для ряда громких заявлений, но до сих пор кроме заявлений ничего сделано не было. Кто же сегодня вспомнит об этом человеке, кто пойдет на его могилу, кто покажет свое уважение на деле? Будет ли где-нибудь совершаться панихида?

“AYDINNIK” CT İKİ YAŞINI KUTLÊÊR!

крест

Orak ayının 29-da “Aydınnık” kultura-aydınnatmak cümnä topluluu iki yaşını tamannêêr. Bıldır, açan bu cümnä topluluu kutlardı bir yaşını, biz tiparladıydık kısa bir raport, angısını hazırladıydı CT başı. Bu yıl sa biz kararladık yapmaa intervyu Viktor KOPUŞÇUylan da üürenmää, nesoy eniliklär oldu bir yılda, nelär yapıldı hem ne var plannarda taa yapmaa.

Viktor, artık iki yıl oldu, nicä ofiţial olarak işleer “Aydınnık”. Söläyin, kaç kişi bü- ünkü gündä girer bu cümnä topluluuna, hem nasıl dinamika var azalık proţesindä?

Birkaç yıl geeri, açan bizim aklımıza geldi çekettirmää bölä bir iş, biz toplandık birkaç kişi, hazırladık dokumentleri da registraţiyayı geçtik. Az kişi başladık, az kişi dä ötää dooru ilerlettik bu işi. Büün yaklaşık on kişi var “Aydınnık” cümnä topluluunda, hem dä var onnar, kim diil aza, ama savaşêrlar bizä yardım etmää. Bizim neetimiz diil, ani çok kişi toplamaa, miting yapmaa, bizä masovka diil lääzım. Bizä lääzım iş olsun, o neetlär hem davaalar, angıları durêr cümnä topluluunun önündä, onnar tamannansın. Da şükür Allaha, yavaş-yavaş bunnar tamannanêr.

Siz dediniz, ani plannar yavaş-yavaş tamannanêr, yakışêr mı annadasınız, angı proektlär yapıldı bitki bir yılda?

Annatmaa hem annamaa taa kolay olsun deyni, sanêrım, ani lääzım proektleri bölmää onnarın özelliklerinä görä. Butakım, onnar gitmeyecek sıraylan hronologiyaya görä, ama bölüm-bölüm.

Aaraştırmalar, kiyatlar: Bıldır güzün Bränskta tipardan çıktı “Rus-gagauz sözleşmäk kiyadı”, angısı bän hazırladım, da tiparladı Bränsk devlet çift- çilik akademiyası. 2013-cü yılda biz kurduk bir annaşma bu universitettä gagauz studentlerini toplayan “Kardaşlar” cümnä topluluunnan. Ondan sora oldu kolaylık, ani orada bizim gagauzlar için hem dä bibliotekalara deyni çıksın bölä bir kiyat. Onun tirajı pek azdı – 200 tayna – ama sanêrım, ani ileriyä dooru bu sözleşmäk kiyadı Gagauz Erindä dä çıkacek. Bu yılın çeketmesindä dä çıktı taa bir büük formatta, kalın kapaklı kiyat – “Çakirlär” dizisinin birinci kiyadı, angısında toplandı Ay-Boba Mihail Çakirin biografiyası. Kiyadın içindä var çok patret, içi dä, dışı da kaliteli oldu, biraz paalı çıktı, ama islää oldu. “Aydınnık” buldu finans, pek çok yardım etti bizim dostlarımız, hem Gagauziyadan, hem Türkiyada, hem başka erlerdän.

Gezilär, komandirovkalar: Bıldır harman ayında bän katıldım “Akademi Rumeli 2” proektinä, angısı geçti Edirnä kasabasında, Türkiyada, neredä tanıştım çok eni kişiylän. Sora yolum düştü Ankaraya, orada da eni baalantılar kuruldu. Stambulda tanıştım Konstantinopol arhiepiskopu patriarh Varfolomeylän hem orada izmet edän başka önemni kişilärlän. Sürmäk ayında Gagauziyada bir grupa genç yazıcı hem peetçi gitti Greţiyaya, Batı Frakiyaya, bän dä onnara katıldım. Hem dä en bitki hem en büük proekt – Bulgariyada gagauzlarınnan tanışmak. Kirez ayının 2-dä General Kantarjievo (Çauş- küü) adlı gagauz küüyündä yortu vardı, bizi dä teklif ettilär. Gagauziyadan gitti otuz kişilik bir grupa, “Kadınca” ansamblisi, türkücülär, genç çoçuklar. Üç gün pek islää hem faydalı geçti.

“Hakikatın sesi”: Bu yıl artık biz başladık her ay çıkarmaa “Hakikatın sesi” gazetası- nı. Gazeta çıkêr 1000 taynalık tirajlan da daadılêr parasız. Artık var üç kişi, kim devamnı yazêr gazeta için, bir kişi bizä taa katılacek. Hem dä herbir nomerdä savaşêrız olsun taa başka kişilerin yaratmaları, ya peet, ya annatma, ya bir yazı.

Bibliya hem liturgik tekstlerin çevirilmesi: Bu yıl da, nicä bıldır, “Aydınnık” CT konukladı amerikalı monahı boba Kosmas Şarţı, angısı işleer gagauz çeviri proektindä. O bir ay kaldı Gagauziyada, taa çok kolaylıı oldu dildä praktika yapmaa, eni kişilärlän tanıştı, eskilerini dolaştı. O okadar baalandı buraya, ani kararladı geçmää yaşamaa Komrata, ki taa kolay olsun işlemää çeviri proektindä. Onun bu ideyasını artık iisözledi Kaul episkopu Anatoli, San-Franţisko arhiepiskopu Veniamin (Amerikanın Doorusaltanatlı Klisesi) hem dä boba Kosmasın manastırından igumen boba İnokenti.

Taa ileri siz çekettirdiydiniz gagauzça evangeliya proektini, gider mi iş şindi, hem angı uurda bulunêr bu proekt?

Biz Bibliyayı çevirän institutlan çekettirdiydik bu işi çoktan, sora geldik bir fikirä, ani bizim kliseyä deyni lääzım evangeliya. 2006 yılda çıkan Eni Baalantıyı kliselerdä pek kabletmäzdilär, onun için biz annaştık, ani alacez temel olarak Ay-Bobanın tekstlerini da uyduracez büünkü kurallara, hem ne onda yok, çevirecez, ani olsun klisedä kullanmak için evangeliya. Matfeydän evangeliya hazırlandı, ama sora biz annadık, ani burada var insannar, angıları istämeerlär bu proekt olsun. Diil sıradan insannar, onnar isteerlär hem pek bekleerlär, ama klisedä üüsek erdä olan insannar. Umut ederiz, ani yakında hepsi gelecek bir fikirä, da iş ötää dooru gidecek.

Nasıl plannar var önü- müzdeki yıl için? Nelär bekleniler gelecek yıldan?

Yaşamak gösterer, ani nekadar da plan kurmasak, hep okadar olêr ölä, nicä lääzım olsun. Ama genä dä biz lääzım koyalın neetimizä bişey da iş- leyelim, Allah verärsä, olacek. Vermäzsä, başka iştän tutunacez. Bu yıl isteeriz koyma gagauzça uşaklara deyni bir kukla spektaklisi, S. Mihalkovun “Kedinin evi” masalına görä. Bu iştän tutundu aktör İvan Patraman, angısı koyacek bu oyunu da gösterecek uşak başçalarında hem şkolalarda. Biz teksti çevirdik, “Aydınnıkta” para olarsa, savaşacez gözäl resimni kiyatçıı da tiparlamaa uşaklara deyni. Kiyatlara gelmişkän, taa bir proekt – Puşkinin annatması- nı hem türk yazıcısı Şinasinin bir pyesasını gagauz dilindä bir kapak altında tiparlamaa. Pek önemni hem lääzımnı iş – açmaa gagauz dili kursları- nı, neredä herbir isteyän kişi yakışacek parasız üürensin gagauz dilini. Uşaklar için dä var bir proekt, angısını taa erken açıklamaa. Çok iş biter paradan, para varkan, var nasıl çok gözäl iş yapmaa.

Candan kutlêêrım sizi “Aydınnık” cümnä topluluunun iki yaşınnan hem dua ederim sizä hem sizin yanınızda olan insannara Allahtan yardım bu büük hem önemni iştä. Saa olun intervyu için!

Valentina EFREM

 Hakikatın sesi, № 6 (9), 2015 orak ayı, s.1-3.

“ÇAKİRLÄR: AY-BOBA MİHAİL ÇAKİR” kiyadının prezentaţiya sözü

Saygılı dostlar!

Biz, gagauzlar, çok mutlu hem kısmetliyiz, ani, küçük bir halk olsak da, bizim var anılmış adamnarımız, angıları cannarını bilä acımadılar başkası için. Çakir soyu – bu uurda bütün gagauz halkının üzü. Çünkü XVIII, XIX hem XX asirin ilk yarısında Çakir aylesindän çıkan insannar oldular kendi halkına deyni yol gösterici hem üüredici, duacı hem koruyucu.

Çakir soyunun senselä başı, nicä bizä söleer protoierey Dimitri Çakir, Yançu Çorbacıogluymuş, angısı yaşarmış Şabla küüyündä, Kara denizin yanında. O bir popazmış, angısı üürenikmiş, ama bilärmiş sade grek gramatikasını, çünkü klisä hem şkola Fenerä baalıymış. Yançu küüdä zengin adammış, onun için dä demişlär ona Çorbacı, bulgarca da – Çorbacıya.

1770-ci yılda Dobrucada insanı soyarmış hem öldürärmiş hırsızlar. Onnar gelmişlär popaz Yançunun da evinä, onu öldürmüşlär, o diriykän, soyup derisini. Onun iki oolu sa kaçabilmiş Valahiya topraklarına, oradan da geçmişlär Prut deresini. 1812-ci yıldan sora da onnarın evladı Zahariya Çakir, angısı artık popazmış, kendi küülülerinnän geçmiş Bucaa, neredä dä kurulmuş Eni Çadır, angısı büün dä var Gagauziyada.

Besarabiyada Çakir aylesindän çıktı yaklaşık elli popaz, monah, diakon, daskal, ponomar hem zaabit. Aynorozda vardı iki monah, pek çok popaz hem diakon üürendilär Kişinöv din şkolasında hem din seminariyasında, İzmail din şkolasında da sora izmet ettilär bütün Besarabiyada.

Bu üzerä dä biz geldik bir fikirä, ani lääzım bir kiyat altına toplamaa hepsi bu insannarın yaşamaklarını, ki diil salt gagauzlar, ama başka halklar da bilsin, ani vardı bölä insannar, angıları bukadar çok zaamet koydular Besarabiyanın hepsi halkları için. Elbetki, ilk kiyatta toplandı Ay-Boba Mihail Çakirin yaşaması, angısı bizä deyni çok paalı hem önemni. Çünkü Çakirlerin arasında en büük er kaplêêr protoierey Mihail Çakir, angısı büük zaametleri hem yaptıkları için kabletti kendi halkından “Ay-Boba” adını.

Ne okadar büük yaptı Ay-Boba gagauzlar için?

Bir – o oldu gagauzlara deyni apostol, angısı annattı Allahın Sözünü gagauzlara gagauz dilindä. İki – o ilk kaldırdı soruşu, ani gagauzların da olsun kolaylıı kendi yazısını kullanmaa, kiyat yazmaa hem okumaa ana dilindä. Üç – o insan arasında yaydı “gagauz halkı” hem “gagauz dili” terminnerini. Çünkü ozamannar taman başlardı gagauzlar bir millet olmaa. Ay-Boba hızlandırdı bu proţesleri, angıları yavaş-yavaş getirdilär ona, ani 1950-ci yıllarda başladı peydalanmaa peetlär hem annatmalar gagauzça. Dört – o verdi gagauzlara gagauz dilindä onnarın istoriyasını.

Hepsi bunnarı topladıynan bireri, olacek iki kanat: dil hem din. Bunnar GAGAUZLUUN kanatları, Ay-Boba bizä bunu bölä gösterdi, şindi dä biz göreriz, ani bu üzlän yıl geeri dooruymuş, hem şindi dä dooru. Sade bu iki faktor birliktä var nasıl yaşatsın gagauz halkını hem onun ruhunu. Buna millet ideyası da var nasıl demää. Bu ideyayı aarêr çoyu, çok politik, cümnä adamı, yazıcılar, sıradan insannar. Ama bu ideya çok kolay, o durêr üsttä, sade lääzım, alıp, okumaa, ne yazmış bizä Ay-Bobamız üz yıl geeri.

İstämeerim çok uzatmaa lafı, zerä okuyucu, aldıynan, kiyadı hepsini okuyabilecek. Sade isteerim sölemää, ani burada toplu sade M. Çakirin biografiyası, taa çok XIX asirin bitkisi – XX asirin ilk onbeş yılı. Rumın vakıdında onun yaşaması çok derin bilinmeer, bunun sebepleri: 1) o vakıt o uzaklaştırıldı din şkolasından hem eparhiya işlerindän, 2) o vakıdın arhiv bilgilerini taa zor bulmaa, kimisi arhivdä hiç yok da. Ama ileriyä dooru, elbetki, taa eni işlär çıkacektır onun yaşaması için, eni dokumentlär, materiallar. Bu uurda hiç kimsey yok nasıl koysun nokta da desin “bukadar!”.

Allahın yardımınnan, “Çakirlär” seriyasının öbür kiyatlarında tiparlanacek Ay-Bobanın hepsi yaratmaları, yazıları, angılarını o braktı bizä (rus, gagauz, rumın dillerindä), çevirileri. Hem dä öbür Çakirlerin yaşamaları hem yaratmaları.

Umut ederiz, ani bu kiyatlar faydalı olacek hem dil tarafından, zerä içindä var çok eni laf, termin, angıları ötää doru gireceklär laflıklara, hem dä yardım edecek üüredicilerä, üürenicilerä, studentlerä hazır olmaa gagauz dili hem literaturası, gagauz halkının istoriyası derslerinä.

Çok şükür ederiz saygılı Abdullah Uluyurta hem başka dostlarımıza, kim yardım etti finans tarafından, ani bu kiyat çıksın üzä. Kiyat çıkacek satılaa, onun parasınnan çıkarılacek gazeta hem uşaklara deyni gagauz dilindä kiyat.

Saa olun!

Viktor KOPUŞÇU,

“Aydınnık” kultura-aydınnatmak cümnä topluluunun başı

Gözäl türkü rumınca prot. M.Çakirin mezarında

Besarabiyanın hepsi halkları için çalışan hem izmet edän Ay-Boba Mihail Çakir, elbetki, hak etti, ani rumınca da onun için dua etsinnär. Ama kendi halkında apostol olan, o taa çok hak etti, ani ana dilindä da onun için dua edilsin. Büün bizim kliselerimizdä var adet liturgiyada anmaa geçinmiş popazları, kim bu klisedä izmet etmiş yada dolayda. Ama acaba kaç kişi anêr bu sırada ilk protoierey Mihailı? Bir iş sevindirer, ani Kişinövda da başlêêrlar annamaa (hem Mitropoliyada da), ani M.Çakir izmet etti diil salt gagauzlara, ama bütün kliseyä hem Besarabiyanın hepsi halklarına. Bakarsın, tezdä kanonizaţiya komisiyası onun da yaşamasını üürenecek da başlayacek material toplamaa kanonizaţiya için. Bakalım…

AY-BOBA M.ÇAKİRİN DOLUDAN BİOGRAFİYASI (Rusça), Kişinöv, 2013

AY-BOBA M.ÇAKİRİN DOLUDAN BİOGRAFİYASI (Rusça), Kişinöv, 2013