Tag Archives: gagauz

Может ли курбан быть постным?

kazayakГагаузы престольный праздник храма называют словом «курбан» (от араб. ḳurbān), которое также обозначает жертвенное животное и блюдо из мяса этого животного. Kurban bulguru — традиционная пшеничная каша с бараниной, которая готовится на престольный праздник.

Больше всего гагаузских храмов освящены в честь Успения Богородицы (28 августа — здесь и далее по н.ст.) и св. Георгия Победоносца (6 мая). А еще — св. Димитрия (8 ноября), арх. Михаила (21 ноября), св. Иоанна Крестителя (20 января), свт. Николая Чудотворца (22 мая), свт. Афанасия Александрийского (15 мая), ап. Ионна Богослова (9 октября), прор. Илии (2 августа). Из переходящих праздников — Троицы и Вознесения Господня. Все эти праздники выпадают на непостные дни (некоторые могут выпадать на среду или пятницу, когда стол бывает постным). К примеру, Никольские храмы никогда престольный праздник не празднуют зимой — 19 декабря. Когда строится новый храм, его покровитель выбирается по этому принципу — чтобы не в пост. Чтобы можно было готовить настоящий курбан с мясом.

А если и случается, скажем, Успению выпасть на среду или пятницу, то курбан бывает рыбным, в котле пшеничная каша готовится с рыбой. Но, конечно, это не настоящий курбан, а его заменитель. Древний скотоводческий уклад жизни предков гагаузов до сих пор сохраняется в народной памяти и иногда проявляется в таких вещах, как выбор покровителя храма.

Кстати, мне известен только один приход, который празднует свой курбан в пост — Преображенский в Комрате. Не знаю, как к этому отнеслись бы наши предки. Но как бы они не отнеслись, главное в курбане не мясо, а совместная трапеза. С одной стороны это важный элемент социо-культурной парадигмы, также как меджи (помочи). С другой — эта трапеза напоминает агапу ранних христиан, трапезу, на которую христиане собирались для молитвы и совместного ужина. За каждой литургией люди стоят далеко от трапезы, к которой они призваны. Эта трапеза отделена от них стеной, дверями, занавесками, священником. Они только с ложки, как малые дети, и то изредка питаются от этой трапезы, и не за столом, а опять же за столом. А тут раз в год бывает общая трапеза христиан, где каждый сидит за столом и кушает сам, и не важно, епископ ты или патриарх, дядя Вася или тетя Лена.

Yol için (peet)

12Bän istärdim gitmää

Ayırdıım bir yoldan,

Ama Sän çevirdin

Yolumu borandan.

 

Güceniktim açan

Bu Senin planına,

Sän tuttun elimdän

Da aldın kucaana.

Yukardan bän gördüm

İstediim o yolu,

Annadım, ani o

Zorluklarlan dolu.

Yanılêr hep insan,

Bakarak aşaadan,

Ama taa ii görer

Kim ondan balaban.

VK

Moskva gezisi için

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Bir hafta için yolum düştü Moskvaya, megapolisä, nerdä bän 4 yıl universitettä üürendim.

Başladı benim haftam Moskvada, neredä bän yaşamaa kaldım kär merkezdä, diil pek islää. Neçin mi? Deyni bütün merkezdä bän bulamadım bir dä market, neredä satılsın ev işleri. Ne isteersin var, ama bu yok. Restoran, bar, kafe, otel, butik, devlet kuruluşları — bir sürü, adam bir market bulamayacan. Burada üürenärkän, elbetki, bölä problema yoktu, çünkü üürenärdim bän merkezdä, ama yaşardım merkezdän uzakta, neredä çok türlü-türlü lavka, market hem dükän vardı.

Nesä, geçtik. O günü avşamı biz buluştuk gagauzlarlan, angıları yaşêêrlar Moskvada. Çoyu gelämedi, çünkü pazertesi günüydü, ama başka günü dä yakışmardı toplanmaa. Lafettik Ay-Boba Mihail Çakir için hem gagauz imekleri için, gagauzların yaşaması için.

Salı günü Moskva devlet universitetinin fundamental biblioteksında «Lomonosov-2016» genç bilimcilär, studentlär hem aspirantlar konferenţiyası açıldı. Kär o günü tamannandı 55 yıl, nicä ilk insan kosmosa uçtu. Bu açılışta, doorusunu söleyim, ilk kerä üz-be-üz gördüm benim eski rektorumu Viktor Sadovniçiyi, angısının imzası durêr benim diplomumda.

Aziya hem Afrika devletleri institutunda açıldı «Günduusu bilimneri hem afrikanistika» sekţiyası, onun alt bölümündä bän dä konuştum karamannı tekstleri hem gagauz dilindä din terminologiyası için. Başka dokladlar da vardı, onnardan birkaçını pek beendim. Ama jüri bizim alt bölümdä bana ilk eri verdi.

Bu günnerdä bän hep buluştum dostlarımnan, üüredicilerimnän, kiminnän çoktan buluşmadım. Bir taraftan ölä geler, sansın, hiç gitmemişim Moskvadan, öbür taraftansa — burada hepsi paalılaşmış, metro artık pek eski hem gürültülü geler h.b.

Büük sevinmelik oldu benim için, açan devlet bibliotekasının girişindä bän gördüm, ani benim kartam taa işleer. Bän girdim o büük yapıya, sımarladım birkaç yazı, angılarının arasında var N. Dmitrievin hem L. Porkovskayanın bilim yazıları. Lääzım burada söleyim, ani kopiya yapmaa orada — paalı iş. Bir sayfa için alêrlar eski kiyatlardan 15 rublä, enilerdän 7 rublä.

Genä gagauzlarlan buluşmaklar, üüredicilärlän hem kafedrada üürenän çocuklarlan lafetmäk, sovet stilindä aşlıkta imäk, çok özlediydim kaa boodayı (greçka) hem kartofi püresi, bunnar siirek bulunêr Stambulda.

Önümdä taa bir gün, açan bän genä buluşacam gagauzlarlan, ama diil Moskvada, başka kasabada. Moskvada da metroda biz buluştuk bir çadırlı adamnan, angısı işleer metroda! Neredä salt yok gagauzlar! İstediynän, gagauzlar var nicä taa birkaç Gagauziya kursunnar başka devletlerdä-))

«AYDINNIK» nışanı Afinada

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Bu patretlär çıkarıldı Afinada bulunan Vizantiya hem hristiannık muzeyindä. Taşlarda var nasıl görmää çevrä içindä stavroz resimini. Bu resimnär bulunêr kazılarda, angıları açıklêêrlar istoriyanın çeşitli vakıtlarını (IV-XIII asirlär arası).

«AYDINNIK» CTnun da ofiţial simvolu bunnara çok benzeer:

d0bad180d0b5d181d182d184d0bed0bd1.jpg

Wordrpess подвел итоги 2015 года

Обезьянки-счетоводы WordPress.com подготовили отчет для этого блога за 2015 год.

Вот отрывок:

Концертный зал Сиднейского оперного театра рассчитан на 2 700 человек. За 2015 год этот блог просматривали около 18 000 раз. Если бы этот блог был концертом в Сиднейском оперном театре, понадобилось бы около 7 представлений с аншлагом, чтобы столько людей просмотрели его.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный отчет.

Romanya’da rahatız…

Oğuzhan BALKANLI

Gagauz Yok!

Gerek Gaguzya’dan gerekse Türkiye’deki Gagauzlardan tam olarak Romanya Gagauzları Hakkında bilgim yoktu. Öyle ya Yunanistanda Gaguzlar vardı. Bir araya gelebiliyorlardı. Bulgaristan’da Anavatanlarında da varlardı. Varna-Balçık-Kavarna sahili ile içeriye doğru bir bölgedelerdi. Moldova’da coğrafi bütünlüğü olmasa da özerk bir yönetimleri vardı. Ukrayna’da İsmailiye ve civarında vardı. Karadeniz’in kenarında inciler gibi dizili olan bu toplulukta gerdana gelen yer boştu. Romanya Gagauzları…

Kısa süre önce Romanya’ya gittim. Amacım bir gazete haberini takip ederek Gaguzlara ulaşmaktı. Habere göre “Vama Veche’de Romanya’nın en küçük azınlığın son 5 mensupu yaşamakta. Hepsinin yaşları 80 aşıyor.  Ancak 25 aileden şimdi sadece 5 kişi kaldı. Gagauzlar en eski azınlıklardan birisidir. 2002 de yapılmış olan nüfus sayımına göre sadece 45 kişi kendisini Gagauz olarak tanıttı. 19. yüzyılın başına kadar, Dobruca’daki Gagauz nüfusu hala önemliydi. Ruslar Basarabia’yi aldıktan sonra, Çarlık idaresinin sunduğu ayrıcalıklarla yem edilerek ve Hristiyan oldukları için Osmanlı baskısından kurtulmak üzere, gagauzların birçoğu o taraflara göçtüler. Gagavuzların küçük bir kısmı Dobruca’da kaldı, ama nüfusları küçüldüğü için ve gagauzca eğitim veren okulların olmadığından dolayı asimile olmuşlar. 1930’da Tulcea ve Köstence illerindeki Gagauz nüfusu 1.000 kişiye yükseliyordu. 2002 nüfus sayımında, 45 kişi kendisini Gagauz olarak tanıttı.”

Sade bu haber bile yeterdi benim Dobrucanın kuzeyine gitmem için. Ankara’dan Gaguz arkadaşlarla hareket ettik ilk durağımız daha önce ziyaret ettiğimiz Petar Panayatov Balçıktı. Birçok arkadaşımıza haber vermeden gittik ve gerçekten sürpriz yaptık. Bir gün sonra ise Romanya’ya geçtik. Burada sınırın iki tarafında da Gagauzlar yaşıyor. Birisi Duran Kulak diğeri ise Vama Veche. Turistik bir yer sadece elimizde gazeteden aldığımız isimler var. Nüfusu az olan bu turistik sınır kasabasında kısa bir soruşturma ile Gaguzları bulduk. Birçoğu hayatını kaybetmiş. Ama yaşayanlarda var.

Ana cadde üzerinde yan yana evleri olan ve sokak içine de dönen birkaç aile var. Hepsi emekli sonrası turizm işletmecisi.

Bunlardan birisi İvan Kopuz. Ana cadde üzerinde evi var. Turizm işi ile ilgileniyor. O da emekli. Gagauzya’ya hiç gitmemiş ama Türkiye’ye 6-7 günlüğüne çalışmaya gitmiş. Kendisinden başka köyde Gagauz olup olmadığını sorduğumuzda saymaya başladı… “Var bir şurada karı, ötede bir karı. Bir herif…”. Çocukları Köstence’de. Türkçe bilmiyor. Anneleri de Romen…

Bir başka Gagauz ise Petri Gagauz Babası Haydar’dan, annesi ise Tret’ten. 86 yaşında. Kolhozdan emekli. Pekte hayırla anmıyor kolhozu ve komünist dönemi. Kendisinden daha ihtiyar olan sadece bir kişi varmış. Karısı Tulça Murigölden bir Rus olduğu için çocuklar ana ve baba dilleri yerine ülke dilleri olan Romence’yi öğrenmişler. Yani çocuklar Türkçe bilmiyorlar. Az anlıyorlar. Uşakları Köstence’ye taşınmışlar. Evde kızı var Türkçe anlıyor ama konuşamıyor. Gagauzya’ya hiç gitmemiş. Kimsesi yokmuş orada. Ama gitmeye birkaç kez heves etmiş. Çocukluğunda bir kez gitmiş. Hayal olarak kaz sürülerini suyun içinde hatırlıyormuş. Bunu anlatırken gözleri doluyor. Pasaportunun olup olmadığını sorduk. Gagauzya’ya gider misin diye sorduk. Evet ama kimsem yok dedi. Türkçeyi bile unutuyoruz dedi. Unutmamak için çoğu zaman kendi kendine konuşmuş. Buralarda Gagauz var mı diye sorduğumuzda Kobadin’in yakınında Kokarca’nın tamamının Gagauz olduğunu ifade etti. Veda ederken ömrümün sonunda kendi cinsimden birini gördüğü için, Türkçe konuştuğu için, yüreğinin ferahladığını söyledi. Gagauzya’dan kim gelirse kapısı açık…

Bir başka Gagauz ise iş yoğunluğundan konuşamadı… Kışın bol vaktimiz var!

Negru Voda’da Sava Yalancı ile beraberiz. Kırım’a göçertilme korkusu ile Kaul’dan 1930lu yıllarda buraya gelmişler. Annesi Roman, babası Gagauz. Babaannesi ölünceye dek Türkçe konuşmuş. Daha doğrusu başka dil bilmiyormuş. Kendisi de Türkçe bilmiyor ama anlıyor. Ben diyerek başlayıp adını söyledikten sonra Romence’ye devam ediyor. Kahul’dan bu tarafa Purut’u geçip geldiklerinde ismimizi söyleyemedik. Bize yalancı dediler. Georgy Yalancı, Sava Yalancı… Beş kardeşlermiş… En büyük kardeşi Köstence üniversitesinde öğretim üyesi. Kendisi de kırk yıl ekmekçilik yapmış. 47 ve 42 yaşlarında iki çocuğu varmış. Georgy Yalancı ve Yonut Yalancı. Bir kız, bir çocuk! Kendisi emekli. Köyde iki aile varmış ve çocuklar Mangalya ve Köstence’ye gitmiş. Türkçe bilmiyorlar. Kendisinin çocukları da Türkçe bilmiyorlar. Bulgar sınırına yakın Negru Voda’da Ukrayna’dan Bulgaristan’a gaz taşıyan şirkette çalışıyorlar.

Azaplara uğruyoruz. Köy aslında Bulgaristan-Moldova yolunun Romanya’dan geçiş yolu üzerinde Negru Voda’dan  Köstence’ye doğru giderken onuncu kilometrede sağda. Şimdiki Romence ismi Tataru. Köy meydanında, bakkalın önünde oturan Tatarları görüyoruz. Hoş beşten sonra soruyoruz Gagauz olup olmadığını soruyoruz. Üç hane gösteriyorlar. Karışık evlilikler var. Çalışanlar var ki iş sırasında zaman ayıramadılar.

Azaplar’da Maria Kriankı ile beraberiz. İki kızı ve bir çocuğu var! Oğlu kaza geçirmiş ve felçli. Annesi ile birlikte Azaplarda. Kızların biri Köstence’de, birisi ise İtalya’da. Çocuklar Türkçe bilmiyor. Romanya’daki Gagauzlar Türklerden ayrılınca Türkçeyi çabuk unutmuşlar. Gagauz ağzı ile Oğuz lehçesi ile konuşmalarına rağmen içinde yaşadıkları topluma göre “Türkçe” veya “Tatarca” oluyor konuşmaları. Burada Maria Hanım Gagauz ağzı ile Oğuz Tatarca’sı! konuşuyor. Oğlan dili biliyor ama konuşamıyor. Üçüncü nesil ise hiç bilmiyor. Kendisi Azaplarda doğmuş. Kendisinin ilk öğretimi sırasında okulda dört Kazak (Romen) varmış. Gerisi hep Tatarmış. Köydeki Tatarlar Mangalya ve Köstence’ye gitmişler. Köy dili de Tatarca’dan Romence’ye geçmiş. Zaten şehirlerde Romence konuşuyorlar. Azaplarda nineler ve dedeler kalmış. Gagauzya’ya hiç gitmemişler.

Kimle konuşsak Kokarca (Pietren) Gagauz köyüdür dedi. Ama köyde bir tek Gagauz yok. Daha doğrusu biz oradakilerin yalancısıyız. Köyde biraz oyalandık ama bir Allahın kulu da demediki şu aile Gagauz. Nazıl bir iş se herkes bir anda göçmüş ve yerine tamamen Romenler yerleşmiş! Ama yan köylr, uzak köyler bunu bilmiyorlar ve buranın Gagauz Köyü olduğunu söylüyorlar.

Vera Terzi Gagauzyadan, Çeşmeköyden Galatiye gelmiş. Emekli öğretmen. Çocukları Bükreş’te. Kendisi Galati’de yalnız yaşıyor. Annesinin ölümü ile Gagauzya ile bağları kopmuş. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Galat’a gelmişler. Göç etmeden devam ettiği okulda eğitim dili Rusça imiş. Moldova’da Ukrayna İsmail’e doğru Çeşme köyden gelmişler. Yakın olması dolayısıyla ulaşım problemi yok. Çeşme köye sık sık gidiyor. Kardeşi Bükreş’te çalışan bayan Vera kardeşi ile sık sık Çeşme köye gidiyor. Kardeşi daha az Türkçe biliyormuş. Kardeşinin karısı ve kendisinin kocası Romen olması dolayısıyla çocukları baskın dil olan Romenceyi öğrenmişler. Sadece Gagauz olduklarını biliyorlar. O kadar. Hatta bayan Vera çocukların anne biz neyiz sorusuna Romen diye cevap veriyormuş. 49 ve 39 yaşında iki çocuğu varmış. Büyük Galat’da çalışıyormuş. Küçük de Galat’ta bir bankada çalışmış. Ama daha sonra Fransız firması alınca çocuk işsiz kalmış. İngiltere’ye gitmiş e şoförlük yapıyormuş. Bunları söylerken biraz hüzünlendi. Yaklaşık on yıldır hiçbir Gagauzla görüşmemiş. Dolayısıyla Türkçe de yavaş yavaş gerilemeye başlamış. Romanya’nın güneyindeki Gagauzlarla bir irtibatları yokmuş.

Her yerde aynı dert… “Uşaklar Bükreş’e ve Köstenceye gittiler Çalışmaa. Gagauzca laf etmeyerler”. Din birliği, büyük şehirler ve dili konuşamamak Gagauzluğu Romanya’da yutmuş. 2011 sayımlarında Gagauzlar yok. Konuştukları dilin Türkçe ya da bulundukları yer itibarı ile Tatarca! olduğunu biliyorlar. Konuştuklarımız nüfus sayımlarında kendilerini dini aidiyet dolayısıyla Romen yazdırmış. Kaderlerine çoktan razı olmuşlar. Çocuklar Bulgaristan’da olduğu gibi burada da ana unsura eklenmiş.

Romanya’da son Gagauzlar Mutlular… Gerci Gagauzca laf edince, Gagauzya deyince yüreklerin yağı eriyor. Gagauzya’ya gider misin sorusuna evet anlamına gelen “kimsem yok” cevabı alıyoruz.

Две хорошие новости

и обе связаны с развитием гагаузского языка:

  1. ОО «АЙДЫННЫК» переиздаст молитвослов для детей двухтысячным тиражом

http://avdarma.md/ru/index.php?newsid=1268

http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=4514

http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=20224

  1. В Гагаузии состоялась премьера спектакля «Кошкин дом» на гагаузском языке

http://avdarma.md/ru/index.php?newsid=1264

http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=4501

http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=20203

http://edingagauz.com/content/view/6863/1/

«AYDINNIK» CT simvolu

Eni Yıl

Evelki gagauz türküsü

Gagauzların Balkan istoriyasının bir payını annadan evelki gagauz türküsü…

Gagauz cuvabı evroviziona

Nekadar vakıt gagauzlar koruyaceklar kendi kulturasını, dilini, inanını hem baalı kalaceklar hristian kıymetlerinä, okadar vakıt yaşayacek gagauz halkı, gagauzluk. Evropa ateşlän hem kükürtlän yanacek, eer durgunmazsa. Ama biz, İNSAN, Allahın simasını taşıyan insan kalarsak, kurtulacez. Sanêrım bu insan, İvanna Greku, gözäl bir cuvap bu yılkı evrovizion yarışmasına.

Goran Bregoviçin «Ederlezi» türküsü

Bu gün hepsini kutlêêrım millet yortumuzlan. Avşamınız hayırlı geçsin. Goran Bregoviçtän hem Balkannardan sizä bir gözäl seläm!

Hederlez yortunuz kutluca olsun!

Hederlez yortunuz kutluca olsun!

Saalık, kısmet, bereket!

Var umut, ani gagauzluk yaşayacek!

(bölä gözellik yapabilecek kuvedimiz var, sade kendimizä biraz inanalım lääzım)

Allah bizi götürer seçtii bir yoldan. Biz bu yolu ayırmadık, ama O ayırdı. Geeri bakarsak, görecez, ani o yol çok uzun hem dolaşık. Kim biler, neredän o çekeder? Kim, biler, neredä bitecek? Kimsey bilmeer, Allahtan kaarä.

Evelki insan inanardı, ani istoriya çevrä formasında gider: belli bir vakıttan sora hep o işlär olêr. Sora biz başladık düşünmää, ani istoriya uz gider: onun var başı, olacek bitkisi da. Ama aslısında — istoriya spiral gibi gider, dolana-dolana. Hep ileri gider, ama diil uz — sapa-sapa.

Allah halkımızın bir parçasını 200 yıl geeri Bucaa getirdi, nicä bir parça hamur ekmää kabardêr. Burada istoriyamızın eni yapraa başladı, nicä İzrailin istoriyası Adanmış toprakta. Ama İzrail Hristosu kabletmedi, tanımadı, ama biz kablettik. Bu üzdän eni İzrail olduk, Allahlan eni baalantı kurduk. Bu baalantı var olduu kadar biz da olacez.

Bizim dädularımız hiç düşünämäzdilär, olmalı, nasıl biz bu 50-100 yılda kalkınacez. Hep ölä bizä da zor inanmaa, ne olacek bizim topraamızda 50 yılldan sora. Ama istoriya, gittikçä, hızlanêr. İleri üzlän yıl içindä olan proţeslär şindi 20-30 yılda olêr. İnanêrım, ani bizim olacek gözäl devletimiz, insanımız kalkacek ayaa, topraklarımız eşerecek, uşaklarımız sevgidä büüyecek.

Bizi üüredän hem yannışlıktan koruyan Klisemiz da olacek, kendi manastırlarınnan hem can üüretimini yayan merkezlerinnän. Gagauzlar bir fenomendir. Başka ţivilizaţiyalardan en iisini alan da kendi ţivilizaţiyasını kuran bir halk. Aalemin arasında ne küçüküz, ne büüküz. Dünnä aylesinin bir evladıyız. Allahın evladıyız. Allah evlatlarını hiç bir zaman brakmaz, buna inanêrım, bunu bilerim, bunu tanıklık ederim. A siz inanêrsınız mı?

Panaiya Allahıduuduranın İi Haber Kabletmesi

Pekayoz Panaiyanın İi Haber Kabletmesi

6-cı ses: Evelki annaşmayı açarak Sana, Kız, / Gavriil geldi, Seni selämneyeräk hem deyeräk: / «Sevin, ekilmedik toprak; / sevin, yanmaz tiken gümesi; / sevin, görünmäz derinnik; / sevin, gökä geçirän köprü / hem üüsek merdiven, / ani İakov gördüydü; / sevin mannanın Allahlı kabı; / sevin, betvadan kurtulmak; / sevin, Adamın kurtuluşa çaarılması, // Saabi Seninnän!»

Boba Kosmasa (peet)

Boba Kosmasa (peet)

Bir amerikalı adam üürener gagauz dilini hem gagauz kulturasını… bunu hiç düşünäbilirdiniz mi? Birkaç yıl geeri internettä tanıştık hem türkçä yazışmaa başladık, ama geçti pazara kadar hiç buluşmadıydık. Bu adamın adı monah Kosmas. Yaşêêr Kaliforniya ştatındakı ayoz İoan (Maksimoviçin) adın manastırda, angısı girer Amerika Doorusaltanatlı Klisesinä. Bu vakıt içindä boba Kosmas üürendi gagauz dilini, başladı küçük annatma yazmaa gagauzça, ama diil çoktan başardı ilk novelasını da. Geniş ürekli, akıllı, arif, çok yabancı dil bilän bir adam. Bän onu Ay-Boba Mihail Çakirä hep benzedeerim. Onun gibi gagauzları sevdi. Bir hafta boba Kosmas Moskvada bulundu, biz onunnan barabar ayoz Sergiyin lavrasına gittik, birkaç gün Bibliyayı çevirän institutta işledik. O katıldı bizim Evangeliya adaptaţiyası proektimizä. Sabaa o gider Gagauz Erinä, taa derindän üürenmää gagauz dilini, gözünnän görmää hem duymaa gagauzluu deyni. Bölä bir gözäl proekt Bibliyayı çevirän institut hem «AYDINNIK» CT yaptı. Dua ederäk boba Kosmasa ilin yol Gagauziyaya, isteerim baaşlamaa ona bir peet:

Sän duudun taa Batıda,
Amerikanın topraanda.
Orada buldun inan,
Hristoslu oldun insan.
Ama te vakıt doldu,
Sän gagauzluu buldun.
    Allahtan buna izin
    İstedi Ay-Bobamız,
    Sän oldun artık bizim,
    Zeedelendi halkımız!
Da geldi bizä sevim, —
Sän bizä konuk geldin.
Sän bizimsin, gagauz,
Çünkü yolun gider uz.
Uz gideräk, düz gitsin,
Allaha ko getirsin!

25.02.2014 Moskva