Monthly Archives: Август 2016

Gagauz dilinin gelecää için

Saa olsun saygılı Ekaterina Jekova teklif için. Burada da isteerim tekrarlamaa birkaç tezis, angılarını söledim programada:

  • Gagauz dilinin durumu 30 yılda (1986 şkolalarda başlandı üürenilmää gagauz dili) çok diişti, küçük uşakların çoyuna bu artık geler nicä yabancı dil, ama şkola programaları kalêr hep ölä — nicä ana dil programaları. Bunun için çıkêr çok zorluk hem problema. Çıkış: ya şkola programalarını hazırlamaa, ani gagauz dili üürenilsin nicä yabancı dil (ozaman lääzım yok etmää bütün avtonomiyanın önderciliini, bakannık komitetini dä, deputatları da), ya yapmaa ölä, ani bu dil olması uşaklara deyni yabancı dil.
  • Gagauziyada lääzım olsun makar bir şkola, neredä baari 1-4 klaslar üürenecek gagauz dilindä, bu durumda hepsi görecek, ani gagauz dili programası işleer islää hem uygun.
  • Komrat universiteti lääzım hazırlasın jurnalistleri hem çeviricileri, angılarında olacek diplomnarında gagauz dili. Gagauziyaya diil lääzım üüredici gagauz dili hem literaturası derslerindä (gagauz dili hem literaturası üüredicilerinin orta yaşları 42 yaş), gagauz dili, ders olarak, lääzım okunsun başka zanaatlarda da.
  • Üüretim kanonundan, angısı diil çoktan kabletti Halk topluşu, lääzım çıkarılsın o statya, angısına görä gagauz dilini üürenecek sade gagauz uşakları (diil belli, neyä görä annayaceklar, kim gagauz uşaa).
  • Gagauz dilini kurtarmaa deyni, lääzım taa çok işlesin devlet dışı sektor, kurulsun cümnä toplulukları, volontör işi olsun.

Oglan masal okuyêr… siz dä okuyun

wp-image-1148489608jpg.jpegСлава Богу, в свет вышла первая книга из серии «Gagauz çocuu Oglan», которая содержит гагаузские сказки и иллюстрации, сделанные в компьютерной графике.

Особенностью этой серии будет не просто красочное иллюстрирование, но также контуры для раскраски. Читая сказки, ребенок сможет окунуться в мир волшебного и принять творческое участие в этом процессе познания волшебного.

Надеюсь, эти книжки, которые получат наши второклассники в подарок, принесут пользу в деле сохранения и трансляции богатого наследия, оставленного нам предками.

Благодарю спонсоров, членов ОО «Айдыннык» и всех, кто помогал и поддерживал в процессе издания книжки. Отдельная благодарность художнику-иллюстратору Ольге Стамовой!!!

P.S. Название книжки в переводе — «Оглан читает сказки»… и вы читайте!