Monthly Archives: Июль 2017

HS-33 2017 orak ayı

HS-33 (2017-7)1s

«Hakikatın sesinin» 33-cü nomerindä okuyun:

  • Babarayka Semön İlyiç: bakırdan resim yapan usta
  • Açıklamalı söleyişlär
  • Folklor sedefleri
  • Neçin biz söleeriz yalan
  • Altınaazlı İoanın liturgiyasından bir parça
  • Matfeydän evangeliyadan bir parça
  • Ana nasaadı
  • Yaz yaamuru
  • Haberlär