Monthly Archives: Июль 2014

“AYDINNIK” kultura-aydınatmak cümnä topluluu bir yaşında oldu

крест

2013-cü yılın Orak ayının 29-da Gagauziyanın Yustiţiya bakannıı “Aydınnık” kultura-
aydınnatmak cümnä topluluunun registraţiyasını yaptı. Gagauz Erindä peydalanan
eni bir kuruluş, angısının neetleri baalı hem kultura uurana, hem dil, din, literatura
uurlarına, bu ay bir yaşını doldurêr. Nelär yapıldı bu vakıtta hem gelär taa
yapılacek – annadêr “Aydınnık” kuruluşunun başı.

Bıldır Orak ayında kuruldu eni bir cümnä topluluu – “Aydınnık”. Kuruluşun adı taa çoktan belliydi, çünkü, taa registraţiya yokkana, biz başladık işlemää. Çekettik din literaturasından – çevirdik,
yazdık hem tiparladık birkaç kiyat – “Doorusaltanatlı dua kiyadı” (2011), “Altı psalmalık” (2011), “Dua kiyadı uşaklara deyni” (2012). İlerlederäk bizim büük aydınnadıcımızın Ay-Boba Mihail Çakirin işini, en uygun ad “aydınnık” oldu. 

“Aydınnık” kultura-aydınnatmak cümnä topluluunun baş neeti – korumaa hem ilerletmää gagauz halkının material hem ruh kulturasını. Bu neeti tamannamaa deyni çözülän daavalar:
– gagauz dilini, literaturasını hem adetlerini populär etmäk hem zenginneştirmäk;
– din kiyatlarını çevirmäk hem tiparlamak, din terminologiyasını kurmak;
– gagauzların klisä kulturasını ilerletmäk (din çalgıları, ikona stili h.b.)
– Ay-Boba M.Çakirin yaşamasını hem yaptıklarını tanıtmak;
– inancılık, vatancılık, halkçılık hem milletçilik ideyalarını yaymak;
– aşırıda olan gagauzlarlan tanışmak hem birlik kurmak.

Geçän yıl – 2013-nün yarısı hem 2014-nün ilk payı – çok bereketli oldu. İlk çalışma, angısına katıldı bizim topluluumuz – Ay-Boba Mihail Çakirin doludan biografiyasını tiparlamak. Bu kiyat
adandı onun ölümünün 75-ci yıldönümünä. Canavar ayının 7-dä Sergiev Posadta, Ayoz Üçlünün adına Serginin lavlasında, Moskva partiarhı Kiril kabletti bu kiyadı avtoru Viktor Kopuşçunun elindän. Canavar ayının 20-dä Moskvada geçti kiyadın tanıtımı, nereyä katıldı Moskvada yaşayan gagauzlar hem Gagauz Erindän musaafirlär.

Kasım ayının bitkisindä “Aydınnıın” başı katıldı Türkiyada, Eskişehirdä, geçän “Gençlik kurultayına”, neredä tanıştı başka devletlerdän türklärlän. Gagauziyadan da gidän on kişi pay aldı bu simpoziumda. Viktor Kopuşçu buluştu TOGED CT başı Abdullah Uluyurtlan hem Ankarada üürenän gagauz studentlerinnän. Kıran ayının 8-9-da CT başı Bränskta bulundu. Bränsk devlet çifrçilik akademiyasında üürener yaklaşık 70 gagauz genci, angıları kurdu gagauz-rus dostluk topluluunu – “Kardaşlar”. Onnarın teklifinä görä Viktor Kopuşçu çiftçilik akademiyasında okudu gagauzlar için lekţiya. “Aydınnık” CT hem “Kardaşlar” CT arasında beş yıllık işbirlii annaşması kuruldu. Bränsk bölgesindä Gagauziyayı gösterän M. Dışlüklan hem “Kuvet” CT topluluunu kuran
gagauz studentlerinnän buluşma oldu.

Kıran ayının 15-dä Moskvada “Rosavtur” firmasının ofisindä protodiakon K. Bargannan barabar gagauz literatura buluşması yapıldı. Büük ayın 18-dä Komratta “Kolada-2014” peet, esse hem resim yarışmasının çıkışları yapıldı. 10-18 yaşlar arası Üürenicilär yazdılar gagauzça peet hem esse, yaptılar resim Kolada hem kış adetleri için, Bucak hem Gagauz Eri için, Ay-Boba M.Çakir için. 13 kişi baaşış kabletti, bir kişi da granpri – Genç gagauz yazıcılar birliinä girmää teklif. Hepsinä verildi diplom, gagauz hem rus dillerindä kiyat, premiya. İlk erleri alannar V. Kroytordan smartfon kablettilär.

Büük ayının 20-21-dä “Aydınnık” CT başı bulundu Rumıniyanın
baş kasabasında, Bukureştä, neredä buluştu prot. M.Çakirin unukası Nataliyaylan hem prof. N.Çakirin kızı Nikoletaylan. Küçük ayın 4-dä Komrat devlet universitetindä “Aydınnık” CT başı buluştu studentlärlän hem gagauz aktivistlerinnän. Hep o ayın 6-da 2-ci Kıpçak liţeyindä üürenicilärlän buluşma oldu, neredä annadıldı M.Çakir için hem gençlerin zanaat ayırmaları için.

Küçük ayda Moskvaya Amerikadan geldi monah Kosmas, angısı yardım eder çevirmää Evangeliyayı gagauz dilinä. Mart ayında o Gagauziyada bulundu. Musaafirin yolunu hem konuklanmasını üstünä aldı “Aydınnık” CT. Paskellä için Çiçek ayında “Aydınnık” CT çıkardı “Hakikatın sesi” ilk gagauz gazetasının eni nomerini. Boba M.Çakirin kurduu gazeta çıktı 1907-ci yıldan beeri, misioner yapraa olarak. 75 yıldan sora bu gazeta genä okuyucularını buldu. Hep Paskellä için internettä yayınnandı “Hristos dirildi” peet toplumu, angısına girdi Hristosun dirilmesini metinneyän peetlär.

Kirez ayında Gagauziyanın Bilim-aaraştırma merkezi tiparladı V. Kopuşçunun iki bilim çalışmasını, angılarında bakılêr et imeklerinin adları hem başlıkların adları türk hem gagauz dillerindä. Kiyatların hazırlanmasında pay aldı “Aydınnık” CT da. 2014-cü yılın bitkisinä kadar beklener Ay-Boba M.Çakirin biografiyasının gagauzça tiparlanması, “Hakikatın sesi” gazetasının birkaç nomerinin çıkarılması, “Ay-Bobanın izlerindän” Kişinöva hacılık, angısı baalı olacek M.Çakirin yaşadıı hem işledii erlärlän. Ceviz ayında plannanêr yapmaa birkaç şkolada Mihail Çakir hem gagauz lingvistikası için lekţiya, angıları adalı olacek Gagauz avtonomiyasının gününä.

Teklif ederiz hepsini katılmaa “Aydınnık” CT çalışmasına hem izmetlerinä, ki yaşadalım hem koruyalım GAGAUZLUU!

ALLAH GAGAUZLARI KORUSUN! GAGAUZLAR ALLAHI UNUTMASIN! 

Viktor KOPUŞÇU,
“AYDINNIK” CT başı

(Hakikatın sesi, 2014, №2, s. 3).

«AYDINNIK» CT bir yaşında oldu!

крест+фон

 

2013 yılın Orak ayının 29-da «AYDIINIK» kultura-aydınnatmak cümnä topluluunun registraţiyası yapıldı. Nelär yapıldı bir yılda hem neleri taa var neetimizdä yapmaa — okuyun «HAKİKATIN SESİ» gazetasının bu nomerindä.

Kutlêêrım hepsini, kim bu yıl katıldı «AYDINNIIN» izmetlerinä! Allah gagauzları korusun!

Skaut lageri

гаг

Uşaklar skaut lagerindä

http://bisericacopceac.md/?id=1200

Канонизация: благочестивое деяние или политический акт?

Об этом сообщает сайт «Святая гора» со ссылкой на крупнейшую греческую православную газету “Ортодоксос типос” (Ορθοδόξος Τύπος).

По данным издания прославление в лике святых старца Паисия было намечено на 12 июля – день двадцатилетия со дня его блаженной кончины. Однако «Ортодоксос типос» сомневается в искренности намерений Константинопольской Церкви относительно канонизации Паисия Святогорца.

Авторы издания полагают, что объявление о грядущей канонизации о. Паисия (Эзнепидиса) и других афонских старцев было использовано для минимизации протестов православной общественности в связи со встречей Вселенского Патриарха Варфоломея и Римского папы Франциска.

«Не случайно новость о прославлении в лике святых целого ряда современных подвижников появилась за несколько дней до встречи Патриарха и папы в Иерусалиме», — пишет издание.

По данным издания на неопределенный срок откладывается и канонизация старцев Иакова (Цаликиса), Амфилохия (Макриса) и Ефрема (Катунакского).
http://www.pravmir.ru/konstantinopolskaya-tserkov-otlozhila-kanonizatsiyu-startsa-paisiya-svyatogortsa/#ixzz38mMK8puG

Vivat italiano!

Администрацией приходов Московского Патриархата в Италии подготовлен и выпущен в свет текст Литургий святителя Иоанна Златоуста и святителя Василия Великого на итальянском языке.

http://www.patriarchia.ru/db/text/3696386.html

***

Итальянцы — это вам не гагаузы…

Stambul, beklä beni…

 

istanbul_üniversitesi_yös_2012_2013_sonuç

Stambul universitetindä magistraturaya alındım.
Принят на бюджетной основе в Стамбульский университет на магистерскую программу.
İstanbul Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmak için kabul kılındım.

***

Dün kablettiim haber bana Stambul universitetinin Türk dili hem literaturası bölümünä magistratura programasına alındıımı söledi. İki yıllık üürenim programasından başka bir alay yapılacek iş var. En ilk, gazetanın registraţiyasının yapıp, baari ayda bir kerä çıkarmaa. Sora klisä evangeliyasının adaptaţiyasını bitirmää, gagauz leksikologiyasında bir monografiya çıkarmaa. Çakiriana enţiklopediyasının ilk kiyadını çıkarmaa hem başka.

İşbirlii yapmaa isteyennerdän tekliflär bekleniler.

İşbirlik yapmak isteyenlerden öneri beklenilir.

 

 

 

Образование новых епархий РПЦ

нон

Синод РПЦ решил образовать новую епархию. Теперь появилась еще одна митрополия — Орловская. Старцы говорят, что этот процесс образования новых епархий не прекратится, «дондеже не установится правда Божия». Хотите верьте, хотите — нет, но очень часто предсказания старцев сбываются. К примеру, гагаузские старцы Варны предсказывали, что национальный флаг с петухом опять будет водружен, когда будет возрождено государство. Но это уже совсем другая история… кто интересуется, может почитать книгу А.Манова о гагаузах «Потеклото на гагаузите».

ЖУРНАЛ № 67

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Орловского и Ливенского Антония с предложением образовать новую епархию в Орловской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в административных границах Верховского, Глазуновского, Должанского, Залегощенского, Колпнянского, Корсаковского, Краснозоренского, Ливенского, Малоархангельского, Новодеревеньковского, Новосильского, Покровского и Свердловского районов Орловской области — Ливенскую епархию, выделив ее из состава Орловской епархии.

2. Правящему архиерею Орловской епархии иметь титул «Орловский и Болховский».

3. Правящему архиерею Ливенской епархии иметь титул «Ливенский и Малоархангельский».

4. Епископом Ливенским и Малоархангельским избрать архимандрита Нектария (Селезнева), клирика Орловской епархии.

5. Место наречения и хиротонии во епископа архимандрита Нектария (Селезнева) оставить на благоусмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

6. Образовать в пределах Орловской области Орловскую митрополию, включающую в себя Орловскую и Ливенскую епархии.

7. Главой Орловской митрополии назначить Преосвященного Орловского и Болховского Антония.

http://www.patriarchia.ru/db/text/3695943.html

Турецкая сказка «Мехмед-лежебока» в авторском переводе

мехмед

Сказка была переведена в 2012 году в рамках Фольклористики в стенах Института стран Азии и Африки МГУ. Лекции Анастасии Рюриковны были незабываемы.

***

Было – не было… когда время во времени стало, когда решето в солому упало, когда верблюд глашатаем был, а блоха брадобреем, я качал люльку моего отца тынгыр-мынгыр… Кто бегом валит, кто валом катит, и кто без спросу в сад заходит, тот знает, что это такое…

Был один падишах. И было у него три дочери. Однажды падишаху стало скучно. Чтобы отогнать тоску, позвал он к себе дочерей и спросил их, как сильно они любят отца. Старшая дочь сказала:

– Мой отец, я люблю тебе как свет.

Падишах ответил:

– Выдаю тебя за сына главного везиря.

Средняя дочь дала такой ответ:

– Мой отец, я люблю тебя больше своей души.

Такой ответ отцу тоже понравился, и он пообещал:

– Выдаю тебя за сына второго везиря.

Когда настала очередь младшей дочери отвечать, она сказала:

– Отец мой, дай мне срок день, и завтра я тебе скажу, как сильно я тебя люблю.

Падишах согласился, и сестры вышли из комнаты.

В ту ночь младшей сестре приснился дервиш и сказал:

– Дочь моя, скажи завтра отцу, что любишь его как соль.

На следующий день пошла она к отцу и говорит:

– Отец мой, я люблю тебя как соль.

Услышав это, падишах взбесился. Он позвал палача и приказал ему:

– Возьми эту непочтительную девку, отруби ей голову и принеси мне ее окровавленное платье.

Палач взял девушку, вывел на вершину горы и говорит:

– Госпожа, я не могу тебя погубить. Дай мне твое платье и ступай, куда хочешь. Да поможет тебе Бог. Но смотри, чтобы никто из придворных тебя не видел, они тебя не пожалеют.

Палач взял ее платье, убил птицу, измазал кровью и отнес падишаху.

Девушка в слезах пошла восвояси. Днем она шла, а ночью отдыхала под деревом. Как-то увидела она вдалеке огонек и пошла к нему. Когда подошла, увидела, что это маленькая хижина. Она постучалась в дверь, и ей отворила седоволосая женщина.

Девушка сказала:

– Матушка, мне негде остаться. Не примешь ли ты меня?

– Дочь моя, мы очень бедны. Если ты будешь довольна тем, что у нас есть, то добро пожаловать. И для тебя найдется уголок.

Девушка вошла, смотрит, а в хижине и вправду ничего съестного нет. В углу стоит кровать, на ней лежит парень с ростом в льва. Девушка присела в уголок. Женщина принесла немного черствого хлеба, и она съела. Когда стемнело, ей приготовили постель. Уставшая и изнуренная, она как только легла, сразу заснула. На следующее утро женщина и гостья встали. Указывая на парня, девушка спросила:

– Матушка, а это кто?

– Ой, дитя мое, этой мой сын, – ответила женщина. – Уже десять лет как он не встает. Я ухожу, кусок хлеба нам зарабатываю, приношу и нам хватает.

– А что же с ним? Он болен?

– Не знаю, дочка. Он все лежит, не встает, – сказала женщина. И выходя, добавила, – дочь моя, оставляю Мехмеда на тебя. – А парня Мехмедом звали. И обращаясь к нему, сказала, – сынок, смотри не надоедай гостье.

Потом она показала девушке палку, довольно длинную палку с крюком на конце…

– Когда Мехмеду надо в туалет, он этим крюком дотягивается до горшка, а потом обратно им же задвигает. Это называется гелбери, Мехмед с ним справляется, ты не беспокойся.

После этого женщина ушла… Девушка подходит к Мехмеду, смотрит, здоровый-прездоровый парень. Ей интересно, что с ним, и она говорит:

– А ну-ка, Мехмед, приподнимись немного, я тебя подниму.

Парень говорит:

– Нет, гостья, я не могу встать. Больше не говори мне «вставай».

Девушка:

– Душа моя, говорю же тебе, приподнимись немного, послушай меня.

Мехмед начал плакать:

– Ой нет, нет, я не могу встать, не тревожь меня.

Тогда девушка поняла, что он ничем не болен, он просто ленив. Вышла во двор, взяла большую палку и говорит Мехмеду:

– Вставай, не то побью тебя.

Мехмед опять:

– Нет, нет, не могу встать, не принуждай меня.

Девушка начинает его лупить так, что он не может понять, что с ним приключилось. И в отчаянии он выскакивает с постели и обнимает руки девушки со словами:

– О гостья, пожалей меня, не бей.

На это девушка хоп палкой, хоп еще, хоп. Мехмед не то чтобы не встать, а уже до потолка подпрыгивает. Начинает умолять девушку:

– Ой гостья, что хочешь, сделаю, только не бей меня.

Девушка:

– Ну вот и ладно. А ну-ка вставай, одевайся и иди на базар денег заработать. Разве тебе не жаль эту старую женщину? Ты лежишь, а она работает!

Мехмед одевается, опоясывается и спрашивает девушку:

– И что я теперь буду делать, гостья?

– Пойдешь на рынок, скажешь, я носильщик, будешь носить вещи того другого, и тебе будут деньги давать.

Мехмед соглашается и выходит на улицу. Он десять лет солнца не видел, идет радуется. Приходит на рынок и подходит к бею:

– Я носильщик, – говорит.

А человек тот как раз искал носильщика, чтобы вещи отнести. Мехмед берет вещи, и вместе идут в дом бея. Жена бея смотрит, парень хороший, и говорит:

– Ты каждый день к нам приходи, делай работу, а мы тебе каждый месяц платить будем.

Мехмед соглашается, берет деньги, возвращается на рынок. Целый день работает и зарабатывает довольно много денег. Покупает мясо, хлеб и еще много чего и собирается вернуться домой…

Но пока он на рынке занимается покупками, вечером мать возвращается домой, смотрит, дом убран, а кровати Мехмеда на месте нет. Начинает плакать:

– Боже мой! Что с моим Мехмедом? Он умер?

– Нет, матушка, – говорит девушка, – Мехмед не умер, он выздоровел и пошел зарабатывать деньги.

Услышав это, бедная женщина чуть не упала в обморок. И в этот момент в дом заходит Мехмед, в руках покупки… Целует руки матери и говорит девушке:

– Смотри, гостья, я это заработал и вам принес.

Девушка хвалит Мехмеда, садятся за стол, едят, веселятся… Мехмед каждый день ходит к тому бею, делает работу, приносит еду.

А бей Мехмеда был торговцем. И собирался поехать в другую страну за товаром. Как-то он спросил у Мехмеда:

– Я поеду туда-то за товаром, хочешь со мной поехать?

Мехмед:

– Я спрошу гостью, если разрешит, то поеду.

Мехмед ничего не делал без разрешения гостьи, и бей тоже привык к его гостье…

Девушка разрешила ему поехать в другую страну, и он сказал об этом бею. Тот дал ему денег, чтобы пока его не будет дома, мать и гостья имели пропитание. Потом они собрались и отправились в дорогу вместе с другими торговцами, но пока они идут…

В этой стране у дороги, по которой шел караван, был колодец. И каждый год он пересыхал. Тогда в него спускали одного человека, и вода опять появлялась, но человек обратно уже не выходил. И в этот раз, когда караван подошел к колодцу, стало известно, что он пересох, и народ этой области остался без воды. Как раз в этот год очередь спускать человека в колодец была у хозяина Мехмеда. Торговцы говорят:

– Давай одного человека из твоих людей.

Что делать торговцу?! Он говорит Мехмеду:

– Там впереди у дороги есть колодец. Вода в нем остановилась. Ты спустишься в колодец и пустишь воду.

Бедный Мехмед, ни о чем не подозревая, согласился. Подходят к колодцу, и ему говорят:

– Мы тебя привяжем к веревке и спустим вниз. А ты, как пустишь воду, крикнешь «тяни», и мы тебя вытащим. И спустили его. Дойдя до середины, он встретил дервиша с сияющим лицом и белой бородой.

Мехмед говорит:

– Селям алейкум, отец дервиш!

А дервиш отвечает:

– Алекуйкум селям, сынок! Ты спустишься еще на 7 ступеней вниз. Там ты увидишь араба, у которого одна губа на земле, другая на небе. Рядом с этим арабом будет стоять красавица, а перед ним на подушке – лягушка. Араб тебя спросит: кто красивее, красавица или лягушка. Ты ответь: оставь эту красавицу, меня поразили глаза этой лягушки. Ну, прощай!

После этого он погладил Мехмеда по спине и стал невидим.

Мехмед дошел до дна колодца, смотрит, все в точности, как сказал дервиш. Стоит араб, одна губа на земле, другая на небе, рядом с ним красавица, перед ним лягушка. Араб спрашивает:

– Мехмед, кто красивее: эта красавица или лягушка?

Мехмед:

– Ой, да оставь ты красавицу, ей-богу, глаза лягушки меня поразили.

– Молодец, Мехмед! Возьми себе эти три граната, но никому не показывай, отнеси их домой. Прощай йигит!

В это время бурным потоком потекла вода. Мехмед же закончил дело, ну и кричит наверх «тяните».

Все дивятся, достают Мехмеда и никто не может понять, как он жив остался. Расспрашивают его, что там было. А он говорит:

– Ничего не было. Я пустил воду и вышел.

Ну ладно, все рады, что вода появилась, и можно продолжить путь.

И пришли они в ту страну. Торговцы завершили свои дела, Мехмед купил подарки матери и гостье. И оправились они обратно.

Придя домой, Мехмед раздал подарки и достал 3 граната, которые дал ему араб. После обеда женщина говорит девушке:

– Дочка, принеси один гранат.

Девушка берет гранат, хочет порезать ножом, но видит, что все зерна – жемчуга. Мехмед и мать удивляются, что это. А дочь падишаха знала, что это драгоценные камни, и говорит Мехмеду:

– Завтра продай это ювелиру.

Утром Мехмед относит камешек в лавку ювелира. Ювелир хочет купить ее у Мехмеда за бесценок, но как на зло, в это время, заходит другой ювелир и начинается у них спор. Каждый говорит: я куплю. На шум собрался весь базар. И каждый предлагает цену, выше предыдущей. Наконец один из них предлагает очень много денег и говорит Мехмеду:

– Если есть еще, неси, все куплю.

Таким образом, они становятся богатейшими людьми той области. Мехмед уже не прежний слуга Мехмед, а торговец Мехмед бей. А дочь падишаха – его жена.

А мы вернемся к падишаху. Он тогда велел казнить свою дочь, и вот проходит время, и он жалеет, что погубил дочь, но нечего делать. Он места себе не находит от уныния. И вот ему посоветовали совершить путешествие, чтобы развлечься.

И падишах, оставив трон старшему сыну, отправился в путь. Пройдя поля и долины, он дошел до области, где жила его дочь, в одежде дервиша. Зашел в кофейню, и там ему рассказали о Мехмед бее. Потом его отвели к нему как уважаемого отца дервиша.

Мехмед бей представляет гостя жене и говорит:

– Сегодня этот дервиш у нас останется.

Девушка, как только взглянула на него, узнала в нем отца. Позвала главного повара и говорит:

– Еду, которую сегодня будешь готовить, не соли. Пусть все, от пирожков до супа, будет пресным.

Повар послушал хозяйку и приготовил все без соли.

Настал вечер, сели за стол. Все за столом едят молча, потому что хозяин всем приказал молчать. А жена ему обо всем рассказала. Дервиш тоже сидит за столом. Пробует суп, чувствует, что он пресный. Оставляет ложку, пробует другое блюдо, оно такое же. А девушка смотрит из-за двери. Дервиш ничего не ест. Тогда Мехмед бей говорит:

– Что же ты, отец дервиш, не ешь, или наши блюда тебе не нравятся?

Тогда падишах нехотя, отвечает:

– Клянусь, эфенди, все вкусно, но кажется посолить забыли. – Сказав это, он глубоко вздохнул, и из его глаз покатилась слеза.

Мехмед бей, который все знал, спрашивает:

– Отец дервиш, разве соль так важна? Ничего страшного, и без соли можно есть… – Падишах еще глубже вздохнул и заплакал:

– О, что может быть лучше соли?

И в это время в комнату вошла дочь падишаха:

– Отец мой, если соль так дорога, почему же вы приказали казнить меня за ответ: «люблю тебя как соль»?

Когда падишах увидел дочь, чуть с ума не сошел и со словами:

– О дочь моя, ты жива? Прости меня, – обнял дочь. Дочь простила отца, и все вместе продолжили обед, но уже с солью.

Сорок дней, сорок ночей заново отпраздновали свадьбу. Потом все поехали в страну, которой правил падишах. И там тоже сорок дней, сорок ночей праздновали свадьбу. После этого они то в стране падишаха, то в стране Мехмед бея жили в счастьи и славе.

Они достигли своей цели, поднимемся и мы на гору Мурад.

Турецкая народная сказка, перевел В. Копущу

Наш святой на Балканах

ааафео

21 июля совершалась память гагаузского святого Феофила Мироточивого (1460-1548), который считается одним из самых известных переписчиков горы Афон 16 века. О том, что он был гагаузом, можно прочитать тут — https://kopuzsesi.wordpress.com/2014/04/26/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B3/.

Во втором номере газеты, которая выйдет до конца недели есть житие святого на гагаузском языке. А тут и на русском.

P.S. Многие и не знают, что у нашей церкви есть свой святой… а те, кто должны знать, ну, им… в общем, знающий да разумеет

Святой Феофил Мироточивый родился в македонском (сейчас территория Греции) селении Зихни (где жили гагаузы-христиане и турки-мусульмане) около 1460 года от боголюбивых родителей, любящих благость и добродетель. У себя на родине святой получил начальное образование, показав свою особенную любовь к учению. Больших успехов и прогресса он достиг в углубленном изучении священного писания. Но больше всего святой преуспел в каллиграфии, сделавшись искусным каллиграфом.

Оставив родину, семью, богатство и все мирские заботы, он стал монахом и через некоторое время получил священный сан. С тех пор Феофил путешествовал по различным местам, поучая христиан и принося им пользу и словом, и личным примером. Впоследствии он познакомился и духовно привязался кдобродетельному и благочестивому епископу Рендинийскому Акакию, который был рукоположен в архиереи святым Нифоном, когда тот являлся митрополитом Фессалоникийским (1482 – 1486). Через Акакия со святым Нифоном оказался связан и святой Феофил.

В качестве отступления нам следует сказать несколько слов о том, что великая личность – святой Нифон, помимо двух его учеников-преподобномучеников, Макария (+1507), Иоасафа (+1516) и святого Феофила, был связан и с другими фигурами святогорских святых, таких как преподобномученик старец Иаков, Иаков Диакон и Дионисий Монах (+1519), которые приняли мученичество в Адриануполи, а также Феона, митрополита Фессалоникийского (+1541-42), братья Феофан (+1544) и Нектарий (+1550) Апсарады, ктиторы метеорского монастыря Валаам, Максима Грека и Ватопеда.

Святой Нифон, будучи константинопольским патриархом, после полученных им посланий, видя мудрость и добродетель святого Феофила, отправил его в 1486 году вместе с его единодушным старцем, епископом Акакием, в Египет, где они должны были подтвердить чудеса, совершенные блаженным патриархом Александрийским Иоакимом, который своей молитвой сдвинул гору Дур Даг, выпил яд и остался невредим после провокаций иудеев и мусульман. Патриарх Иоаким очень полюбил преподобного, уважая его мудрость добродетельность. И убедившись,  что эти превосходящие естество чудеса являются реальными фактами, они удалились на богоходимую гору Синай, затем в Иерусалим и Дамаск. В Иерусалиме епископ Акакий скончался от болезни, и Феофил похоронил его. С посланиями от патриархов Александрии, Иерусалима и Антиохии Феофил прибыл в Константинополь. Святой Нифон уже был отстранен от патриаршего престола и передал послания своему преемнику и Пахомию, бывшему его земляком.

Патриарх Пахомий возрадовался великою радостью при виде земляка и, благословив его и помолившись, попросил остаться в патриахии и помочь ему своей мудростью и добродетелью. Согласившись на просьбу патриарха, преподобный остался. Он был назначен нотариусом и экзархом великой церкви и достаточно долгое время занимал этот пост, любимый и почитаемый всеми.

Но его стремящаяся к пустыне и тишине душа не чувствовала покоя от почестей и славы. И, презрев мирское величие, он отправился на Афон, чтобы насладиться величием Бога. Прибыв на святой и благословенный Афон, он сначала отправился в монастырь Ватопед и поселился вместе с находящимся там святейшим епископом Мефимнийским. Он находился у него в послушании с великим рвением и смирением, пока тот не скончался.

Из Ватопедского монастыря, где он находился неизвестное, однако, вероятно, достаточно долгое время,  преподобный в 1511 году прибыл в Ивирский монастырь, где занялся копированием рукописей и каллиграфией. Он показал себя опытным библиографом, и многие его труды, примерно тридцать, главным образом литургического содержания, хранятся в богатой библиотеке Ивирского монастыря. Повсюду распространилась слава о его добродетельности. Патриарх Константинопольский Феоклит просил его приблизиться к нему, желая рукоположить его в митрополита Фессалоникийского. Но любящий уединение святогорец, понимая причину этого приглашения, отказался, чтобы избежать продвижения по службе. Он был пострижен в великую схиму и, сославшись на болезнь и слабость,  в 1522 году поселился в каливе рядом с добродетельным проигуменом Дионисием Ивиритом в келье Честного Пророка Предтечи после двенадцатилетнего пребывания в Ивирском монастыре, как сказано в надписи, написанной его рукой в одном из кодексов.

Затем он переселяется в братство не менее добродетельного старца Кирилла в Кариес. Здесь у него возникла тесная духовная связь с  боголюбивым протосом Афона Серафимом, почитателем и воспевателем Богородицы “Достойно есть”, который впоследствии напишет его биографию, подписанную следующим образом: “Протос (Правитель) Святой Горы Серафим, иерей, игумен игуменов, отец отцов, великий патриарший протосинкелл”.

Святой Феофил, желая большей и точнейшей исихии, удалился и из Кариес. Он направился в близлежащую пустынную обитель Капсала, принадлежащую монастырю Пантократор, и с помощью братолюбивого протоса Серафимом занял келью Святого Василия, которую впоследствии восстановил. Рядом с ним был и некий монах по имени Исаак. Протос Серафим часто навещал его, и они обменивались мыслями и духовным опытом.

Боголюбивый Феофил всегда и в особенности сейчас систематически практиковал  умную молитву. Святой Никодим Святогорец, который впоследствии подвизался в этой области, пишет: “Когда преподобный начал монашескую жизнь, он стал практиковать умную молитву, которая превыше теорий мирской философии. Святой Феофил, будучи постоянно занятым и находясь в тишине, молился непрестанно, всем своим разумом и сердцем, со всем желанием и любовью душевной повторял краткую молитву: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного”, как учили святые отцы-трезвенники. Этой умственной работой, святой молитвой со скорбью и очищающими слезами, рождающимися от умной молитвы, он очистил свое сердце от страстей, отразил атаки лукавых помыслов, спасся от злых попущений, обрел смирение, кротость, мир и другие добродетели, разгоревшись божественным огнем святой любви к ближнему.

Пылая святой любовью, он был отныне не один, но с любимым Богом, и не о чем более не думал, кроме Иисуса. Он поднялся на высоту божественного созерцания, обогатился сверхъестественными дарами, удостоился божественного просвещения, обретя не только дары рассуждения и ясновидения, но и предвидения будущего, уподобившись вскоре бесплотному ангелу во всем совершенному”.

Святой предвидел свой конец, написал исповедание веры, личное завещание, совершил елеосвящение, попросил прощения у все и за все, причастился Святых Таин, от всей души горячо поблагодарил Бога и попросил своего любимого и послушного ученика Исаака: “Когда я умру, не говори об этом никому и не совершай погребальных обрядов, но обвяжи мои ноги веревкой и оттащи тело в лес, в тайное место, чтобы оно было съедено животными”. По своему великому смирению святой не желал почестей даже после смерти. Последние его слова были: “Господь Иисус Христос, прими дух мой”.

Верный послушник сделал все так, как велел его преподобный старец, оставив его честные мощи в тайном месте в лесу. Но многие взялись за их поиски. И когда они нашлись, монастырь Пантократор захотел оставить мощи у себя. В конце концов в монастыре Пантократор оставили руку святого, которая по сей день находится в монастыре, и пальцы ее сложены в жесте благословения. Тело святого было отдано послушнику Исааку, положившему его в храме Святого Василия. После этого тело преподобного стало мироточить, вследствие чего святой был назван Мироточивым. Характерно пишет об этом святой Никодим Святогорец: “Это чудо, которое Бог явил святым мощам преподобного отца нашего Феофила, не было малым и незначительным, но великим и исключительным, поскольку чудо мироточения редко происходит у святых. Ибо существует множество мощей святых мучеников и преподобных, но они не источают миро. Ведь мироточение – это доказательство и подтверждение крайней чистоты, девства и непорочности, свободы не только от скверны страстей, но и похотливых и нечистых помышлений разума. И если при жизни благодать Духа Святого не поселится в человеке, в его уме, душе, сердце и всех членах тела, не очистит и не освятит его до мозга костей, тогда и после смерти тело его не сможет источать благоухание”.

Биография правителя Серафима была дополнена святым Никодимом Святогорцем, составившим, в свою очередь, и его службу. Святой Феофил считается одним из самых значительных переписчиков афонских рукописей XVI века. Эту деятельность он продолжал до конца жизни. Память преподобного чтится 8/21 июля.

Монах Моисей Святогорец, Ватопедский Синаксарь, издательство Священной Обители Ватопед, Святой Афон, 2007

GAGAUZ KLİSESİNİN KORUYUCU ANGELİ

Adadıım gibi…

İlkin, saa olsunnar, deerim bizim gözäl sesli bulülar. Türküyü üürendilär da çaldılar, belli, ani bütün ürektän. Ay-Bobanın dualarınnan Allah versin onnara saalık, kuvet ötää dooru da klisedä izmet etmää.

İkinci, bir yıl da geçmedi, nicä bana «akıllı bir adam» dedi: «Sän ilk git uşakları üüret gagauzça lafetsinnär, sora tutun taa büük işlerdän». Hem dedi, ani patriarh geldiynän, Kişinövda konţertta hepsi ayaa kalkıpta bir sestä Büük Ştafan için türkü çalmışlar. Bän düşündüm, gagauzlar onnar taa mı prost. Bizim aklımız, acaba, erämeyecek mi, bir türkü yazıp, çalmaa, ani insanın ürää sevinsin hem canı dalgalansın?

Güzün diakon Georgi Kurdoglu peetlerä muzıka yarattı, sora da Egoryevskta türküyü üç seslän yazdı. Ama başta peetlär bu sesä uydurulduydular. Da şindi Kıpçak klisesinin en büük (yaşlı) horu çaldı kendiycesinä. Başka kliselär da onnardan örnek alarsa, olacek taa ii. Ama buna artık karışamam. Elimdän geleni yaptım, ötää dooru, Allahtan izin varsa, o gidecek, kim nekedar da kösteklämesä.

Türkünün peetleri:

Aalêêr göklär, hem yaş döker bulut,

Ay-Bobamız öldü.

Halkına braktı sevgi hem umut,

Mezarda gömüldü.

 

Angellär aldı ayoz canını,

Gökä çıkardılar.

“Neçin braktın, Boba, sän halkını?

Üüsüz gagauzlar”.

 

“Aalamayın, benim kardaşlarım, –

Göktän bir ses geldi, –

Saabi sildi benim yaşlarımı,

Sevinmelik verdi.

 

Dayma Allah sizi koruyacek,

Ona dua edin.

Dooru yolu sizä gösterecek,

O yol sa – dil hem din!”

 

Geçer vakıt, acı nicä pelin,

Erdä yok Bobamız.

Allaha yalvarêr bizim için

Ayoz duacımız.

 

Seviner dolay, seviner Çadır,

Näända Çakir duudu.

Duaya toplêêr bizi manastır,

Bu er ayoz oldu.

ПЕСМА ПАТРИЈАРХУ ПАВЛУ

Saygıylan anarak boba Pavliyi, Serp Klisesinin başını, bu türküyü sesleyelim. Onun gibi insan gündüz mumnan bulunmaz. Hepsimizä örnek olsun. Türkünün peetleri da gözäl, sesi da. Moldovannarda var Büük Ştefan için türkü, serplarda ayoz Lazar, Sava için, şindi te patriarh Pavli için da buldum. Gagauzların da bölä bir ayozu var. Sabaa Kıpça klisesindä onun için türkü çalınacek, onun videosu burada yayın edilecek.

Yolum Akermana düştü

бд

Besarabiyanın en eski erleşim merkezlerindän biri. Türklerdä, ruslarda hem rumınnarda adının maanası hep birtakım olan «biyaz kalä» — Аккерман, Cetatea Alba, Белгород-Днестровский. 

İlk duygular, ani geçer içindän, kasabaya girdiynän — «büük bir küü». Ama sora annêêrsın, ani burada herbir taşın var evelki istoriyası. Da sän da, gezärkenä eski sokaklarda eski evlerin arasında, duyersın kendini bu istoriyanın bir parçası. 

En büük «eskilik» — Akerman kalesi, taa 13-15 asirlerdän kalma. Belli, ani insan o vakıtlar ellän bukadar gözäl hem kaavi işlär yaparmış.

Kasabanın istoriya muzeyi da çok gözäl. Hepsi erli erindä, yok ne sölemää, sade lääzım gitmää da görmää.

Kafedral klisesi eski, içindä pek çok eski ikona var. Başka kliselär da çoktankı. 

Kısaca — Akerman çok gözäl bir er. Eer Odesaya gidärseniz, yada yolunuz düşärsä — savaşın uuramaa orayı, orada istoriya taa yaşêr, herşey diri gibi geler.

Beşgözdä açlıktan ölän insannarın anılması

Bu ayın 12-dä, apostol Petrinin hem Pavlinin anılma günündä, Beşgözdä eni bir dua evi ayozlandı. Onun içindä büük taş tablalarda yazılı 1946-1947 yıllarda açlıktan ölän insannarın adları. Şükür Allaha, ani yavaş-yavaş küülerimizdä bu uurda iş gider. Dua evinin girişindä büük bukvaylan yazı var gagauzça, ama içindä da adlar olaymış gagauz dilindä, sanêrm, taa ii olaceymış.

Taa ileri bölä anmak taşları açıldı Avdarma, Kazayak, Tomay küülerindä. Allahtan izin olarsa, ii olacek bir cumertesi ayırmaa, ani kliselerdä anılsın hepsi, kim kabaatsız öldü bu kara yıllarda. Deyelim, o gün var nasıl olsun Kasımnın önündeki cumertesi (bak: https://kopuzsesi.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=2059&action=edit)

AYDINNIK Türkçe broşür hazırladı

AYDINNIK Toplumsal Kültür Derneği Türkçe bir tanıtım broşürünü hazırladı. Merak edenler linkten indirebilirler

buklet

Protoierey Dimitri Çakirin izlerindän

Esirli küüyünün gerbı

Orak ayının 8-9 günnerindä bulunduk Odesa bölgesinin Aleksandrovka manastırında. Manastır bulunêr Dimitrovka hem Aleksandrovka küülerinin arasında. Küülär girer Bolgrad dolayına, ikisindä da yaşêr gagauzlar. Nicä annadêr dimitrovkalılar, Aleksandrovkanın yaşayannarına deyärmişlär “çıtak”, hem onnar biraz “fasıl lafedärmişlär”.

Bucaan ilk manastırı

1924-cü yılda bu erlerdä kırda insana geldi Panaiya. Bu şaşılacek görünmeyi ilkin dilsiz çoban Tacı Foma gördü.

Küüdän uzak bir erdä o koyun güdärdi. Bir kerä çoban kırda käämil bir Karıyı gördü. Foma istedi Ona yaklaşmaa, ama Allahın Anası görünmäz oldu. Gök Padişahkası bu dilsiz çobanın dilini çözdü, da o küülülerä olan işleri annattı. 1924 yılda, ayoz apostol zaametli Mariya Magdalinanın günündä (Harman ay. 4), Aleksandrovka küüyündän karılar gittilär o erä, neredä Panaiya göründü. Onnarın arasında Terzi Ekaterina Dmitrievna da gidärdi, angısı artık 30 yıl duldu.

1924 yılda Ayozlu İustinianın, İzmail episkopunun, iisözlemesinnän Panaiyanın göründüü erdä adam manastırı kuruldu, angısının adı «İustinianın manastırı oldu». Hep o yılın dua klisesinin erindä klisenin temeli atıldı, yılın bitkisinä dooru da klisä düzüldü da Panaiya Allahıduuduranın Duumasının adına ayozlandı. Ayoz Nikolayın adına İzmail manastırından burayı 6 monah geldi, eni manastırın başı da ieromonah Venedikt koyuldu. Zaamet edennerin arasında vardı ieromonah Avdi, angısı yaşamasının bitkisinä kadar (1942 y.) bu manastırda izmet etti.

1933 yılda adam manastırını karı manastırına çevirdilär. Monahlar İzmaila eski manastırlarına döndülär, ayoz Dimitrinin adına Verzareş karı manastırından (Moldova) da 8 kızkardaş geldi. Eni karı manastırının başı monahinä Terzioglu Zinaida oldu.

1949 yılda Tatarbunar dolayındakı Borisovka küüyündä Saabinin Simasının Diişilmesinin adına karı manastırı kapandı, kızkardaşların birazını Panaiya Allahıduuduranın Duumasının adına manastıra geçirdilär.

Şindi manastırın başı igumeniya Ermogena. Ana Ermogena (Külafı İrina Dmitrievna) 1980 yılda Odesadakı Panaiyanın Geçinmesinin adına adam manastırına geldi. Orada o, manastır aşçısı koyularak, sesleyici kabledildi. İzmetini ii götürmesi için 1992 yılda onu arhierey aşçısı koydular. Ana Ermogena manastırın kızkardaşlarınnan hepsi zaametlerdä pay alêr: o kırda da, manastırda da çalışêr.

Çok sayılan ayozluklar

Manastırda var çok sayılan ayozluklar:

1. Sandık, angısında bulunêr Allahın ayozlarının moşçileri: apostol İlkçaarılan Andreyin, ödeksiz imdatçıların Kosma hem Damianın, büük zeetçekän hem imdat verän Panteleimonun, ayozlu zeetçekän Allahıtaşıyan İgnatiyin, Antiohiya episkopunun, ayoz Evfimiyin.

2. «Ayoz Radonejli Sergiya Panaiyanın gelmesi» ikonası bu ayozun moşçilerinin bir parçacıınnan. Onu baaşladı Herson arhiepiskopu Sergiy (Petrov) klisenin ayozlanmasında 1969 yılda.

3. İkona, angısında resimni ayoz apostollar Petri hem Pavli, büük zeetçekän hem imdat verän Panteleimon, büük zeetçekän Paraskeva, ayoz Parfeniy hem ayoz dooru Anna onnarın moşçilerinin parçacıklarınnan. Bu ikona Aynoroz bayırından getirildi.

4. Ayozların moşçilerinin parçacıkları: 40 Sevastiya zeetçekenin, ayoz dooru Verhoturlu Simeonun, ayoz Sarovlu Serafimin, ayoz Moskvalı Matronanın hem başka ayozların.

5. Panaiyanın «Tihvinskaya» ikonası. Kızkardaşlar manastıra gelän hacılarlan Büük Koruyucumuza dua ederlär Onun çok sayılan ikonasının önündä. Her cumertesi sabaayı saat 6:30 Panaiyaya akafist okunêr.

6. Panaiyanın pınarı. Manastırda Ayoz Duhun ömürverän bereketini kableder hepsi, kim alêr su bu pınardan, angısı bulunêr Panaiyanın göründüü erdä. Nicä annadêrlar, 1924 yılda Allahın Anasının görünmesindän sora hristiannarın birinä düşündä bir ses gelmiş, angısı demiş, Allahıduuduranın göründüü erdä pınar kazsın, angısın suyu insannara imdat verecek. Da şindi hepsi, kim inannan hem duaylan içer bu pınardan hem onun suyunnan yıkanêr, can hem güüdä hastalıklarından kurtulêr.

Dimitri Çakirin izlerindän

Manastırın yanında bulunêr Dimitrovka küüyü. Onun ötäända da Volnoe küüyü (eski adı Esirli, rusça – İserliya). Bu küüdä 44 yıl izmet etti Çakirlerin soyundan çıkan anılmış protoierey Dimitri Çakir, angısı braktı bizä kendi senselesinin istoriyasını. Onun dädusu popaz Zahariya Çakir sayılêr Çadırın kurucusu. Unukasına da Allah vermiş izmet etsin evdän uzakta, bulgarların arasında.

1963-cü yılda Kişinöv din seminariyasını bitirän Dimitri Çakir eparhial öndericilerin tarafından Eni İvanovka küüyünä popaz koyuldu. Bu küü Aşaakı Bucak bölgesinin merkeziydi, neredä taa çok bulgar yaşardı. Komrat sa Yukarkı Bucak bölgesinin merkeziydi, orada zeedesi gagauzdu. Küülerin ikisindä da kliselär ayozlanmış ayoz Vaatizedici İoanın adına. Gagauz hem bulgar kolonistleri okadar çok sevärmişlär İvan İnzovu, ani küülerindä kliselerinä koymuşlar onun ayozunun adını.

İvonovkada boba Dimitri izmet etti 7 yıl, da 1870-ci yılda ona geçirdilär Esirliyä. Burada klisä Cümnedänayoz Üçlünün adınaydı. O vakıtlar klisä taa eniydi, da Dimitri Çakir kırk yılda pek çok donattı kliseyi. Dokumentlär söleer, ani onun vakıdında satın alınmış ikonalar, klisä rubaları hem başka tertiplär.

1960-cı yıllarda küüdä kliseyi yıkmışlar. Kalmış sade temeli, onu sökämemişlär, o büün da durêr, nicä bir annık, angısı brakmêêr unutmaa insana onun günahını. Altarın erinä koymuşlar aulcuk, ani baari ayoz er ayaklan çiinenmesin. Klisenin yanında boş durêr klisenin evi hem maazası. Taa ötedä klisä şkolasıymış, sora orada küü şkolası olmuş, şindi – bir payında klisä, kalan payı da boş. “Küüdä may insan kalmadı, − deer boba İgor, klisenin popazı, − bütün uşak başçasında var sade 28 uşak”.

Ama küüleri lääzım metetmää, ani kaybetmemişlär eski ikonaları. Açan klisä açılmış, onnar getirmişlär onnarı kliseyä. Onnarın birazı alınmış popaz Dimitri Çakirin vakıdında, hepsinin aşaalarında var yazı, kim almış hem angı popazın vakıdında.

Yazık, ani küüdä yoktu klisenin istoriyasını yazan Domnikiya Nikolaevna, angısı çok iş bilärmiş popaz Dimitri Çakir için. Küülülär da tutêr aklında, ani orada izmet etmiş popaz Çakir. Taa ozamannar da onnar popaza pek hatır güdärmişlär. 1913-cü yılda, açan tamannanmış onun popaz izmetlerinin 50-ci yıldönümü, insan baaşlamış boba Dimitriyä maasuz yazılı onun patredini.

Öldü anılmış Gagauz popazı başka erdä. 1914-cü yılda o ştattan çıktı, ama, cenk çekettiynän, onu Akerman bölgesinä geçirdilär, Diviziya küüyünä. Orada o iki yıl popazlık etti da geçindi yannaşık bir küüdä, neredä popaz izmet edärdi onun güveeyi.

Bu aaraştırmaları lääzım taa ileri dooru götürmää, ani anılmış gagauzların yaşamaları bilinsin. Ki onnara bakarak, biz da alalım örnek, yaşayalım uz, olalım haliz gagauz.

Viktor KOPUŞÇU,

Gagauziyanın Bilim merkezinin zaametçisi