Tag Archives: Moskva

Moskva gezisi için

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Bir hafta için yolum düştü Moskvaya, megapolisä, nerdä bän 4 yıl universitettä üürendim.

Başladı benim haftam Moskvada, neredä bän yaşamaa kaldım kär merkezdä, diil pek islää. Neçin mi? Deyni bütün merkezdä bän bulamadım bir dä market, neredä satılsın ev işleri. Ne isteersin var, ama bu yok. Restoran, bar, kafe, otel, butik, devlet kuruluşları — bir sürü, adam bir market bulamayacan. Burada üürenärkän, elbetki, bölä problema yoktu, çünkü üürenärdim bän merkezdä, ama yaşardım merkezdän uzakta, neredä çok türlü-türlü lavka, market hem dükän vardı.

Nesä, geçtik. O günü avşamı biz buluştuk gagauzlarlan, angıları yaşêêrlar Moskvada. Çoyu gelämedi, çünkü pazertesi günüydü, ama başka günü dä yakışmardı toplanmaa. Lafettik Ay-Boba Mihail Çakir için hem gagauz imekleri için, gagauzların yaşaması için.

Salı günü Moskva devlet universitetinin fundamental biblioteksında «Lomonosov-2016» genç bilimcilär, studentlär hem aspirantlar konferenţiyası açıldı. Kär o günü tamannandı 55 yıl, nicä ilk insan kosmosa uçtu. Bu açılışta, doorusunu söleyim, ilk kerä üz-be-üz gördüm benim eski rektorumu Viktor Sadovniçiyi, angısının imzası durêr benim diplomumda.

Aziya hem Afrika devletleri institutunda açıldı «Günduusu bilimneri hem afrikanistika» sekţiyası, onun alt bölümündä bän dä konuştum karamannı tekstleri hem gagauz dilindä din terminologiyası için. Başka dokladlar da vardı, onnardan birkaçını pek beendim. Ama jüri bizim alt bölümdä bana ilk eri verdi.

Bu günnerdä bän hep buluştum dostlarımnan, üüredicilerimnän, kiminnän çoktan buluşmadım. Bir taraftan ölä geler, sansın, hiç gitmemişim Moskvadan, öbür taraftansa — burada hepsi paalılaşmış, metro artık pek eski hem gürültülü geler h.b.

Büük sevinmelik oldu benim için, açan devlet bibliotekasının girişindä bän gördüm, ani benim kartam taa işleer. Bän girdim o büük yapıya, sımarladım birkaç yazı, angılarının arasında var N. Dmitrievin hem L. Porkovskayanın bilim yazıları. Lääzım burada söleyim, ani kopiya yapmaa orada — paalı iş. Bir sayfa için alêrlar eski kiyatlardan 15 rublä, enilerdän 7 rublä.

Genä gagauzlarlan buluşmaklar, üüredicilärlän hem kafedrada üürenän çocuklarlan lafetmäk, sovet stilindä aşlıkta imäk, çok özlediydim kaa boodayı (greçka) hem kartofi püresi, bunnar siirek bulunêr Stambulda.

Önümdä taa bir gün, açan bän genä buluşacam gagauzlarlan, ama diil Moskvada, başka kasabada. Moskvada da metroda biz buluştuk bir çadırlı adamnan, angısı işleer metroda! Neredä salt yok gagauzlar! İstediynän, gagauzlar var nicä taa birkaç Gagauziya kursunnar başka devletlerdä-))

Реклама

Saabinin Simasının Diişilmesi adına Komrat cümnesi klisä tertiplerini kabletti

10464271_890009844399122_2608639592889957207_n

Moskva bölgesinin kuvetleri ikinci kerä baaşladılar Komratta düzülän Saabinin Simasının Diişilmesi adına kafedrala klisä tertiplerini. Bu yardımın ilk payını geçän yılın çiçek ayında Komrata getirdiydi Rusiyanın Moldova elçisi Farit Muhametşin.

Kirez ayının 9-da Rusiya Federaţiyasının Moldova büük elçisi Farit Muhametşin Moskva bölgesindän delegaţiyaylan birliktä Gagauziyaya geldi. Bu vizit sırasında o baaşladı Komratta düzülän Saabinin Simasının Diişilmesi adına kafedrala eni klisä tertiplerini.

“Biz hep sevinmäklän yardım ederiz o insannara, kim gösterer büük iniţiativa. Bunun için Moskvanın kuvetleri hem elçiliimiz kararladı yardım etmää. Bıldır biz getirdiydik tertiplerin bir payını, bu yıl da taa yarısını, ki doorusaltanatlı kafedralda olsun hepsi lääzımnı tertiplär. Bizi baalêr istorik hem ruh baalantılar, bizdä bir doorusaltanatlı klisä var, da bän pek sevinerim, ani bizim var kolaylıımız sizä yardım etmää”, − dedi elçi.

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah urguladı, ani “Rusiya hep ii karşılêêr bizim iniţiativalarımızı, da bu sefer dä ölä oldu”.

“Açan taa bu kliseyi düzmää fikir peydalandıydı, bän katılardım onun realizaţiyası için, parlamenttä deputat olarak. Bän sevinerim, ani Rusiya hep bizimnän bilä hem yardım eder bizä herbir işimizdä. Nışandır, ani Gagauziyaya vizit başladı klisedän, bu ii nışan. İi saatlan”, – dedi Başkan.

Soţialist partiyasından parlament deputatı Feodor Gagauz söledi, ani bu klisä tertipleri satın alındı o paraya, angısını verdi Moskva kuvetleri, toplam altıüz otuz beş bin rublelik. O şükür etti hem dedi, ani umut eder, ki iş birlii hep bölä ileri dooru da gitsin.

Düzülän klisenin cümnä başı ierey Sergi Kopuşçu da şükür etti Rusiya delegaţiyasını.

“Şükür ederim kuvetlerä hem bütün rus halkına bizä yapılan yardım için, biz onu çok bekledik”, − dedi cümnä başı.