Monthly Archives: Ноябрь 2016

Bir studentin el yazmaları: Uursuz popaz

%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd

Bitki günnär bän hep ekzamennerä hazırlanardım. Sesiya artık başladıydı, en zor dersin ekzameni dä yaarın sabaalän lääzımdı olsun. Hzırlanıp nekadar kuvedim varsa, bän dedim yatayım uyumaa da, taa ii, universitetä gidärkän, kliseyä uurayım, bir mum yakayım. Bizim mali hep ölä deyärdi, ani, mum yakarsan, işin ilerleyecek. Kär ilerlämesä dä, prost bişey olmayacek. Bän kalktım erken, ani etiştireyim hem kliseyä gitmää, hem biraz ekzamenin önündä genä konspektlerä dä bakmaa.

Saat edi gibi bän girdim klisenin açık portalarından aula. Hava suuktu, taa pek aydınnanmamıştı, sert lüzgär savaşardı ba içinä girmää, ba, hırsız gibi, şapkanı çalmaa. Bölä havada insan sıcak içerdä oturmaz mı? Soborun eşiklerindä iki kişi durardı, yaklaştıkça birindä bän tanıdım eni popazı, angısını diil çoktan Komrata geçirmiştilär. O dargın-dargın lafedärdi bir insancıklan, angısı nesä istärdi. Kapularda asılı durardı kos-koca bir kilit, popaz da savaşardı bu suukta hem kilidi açmaa, hem dä nesä o karıya sölemää. Bän ortalıkta kaldım, bilmeyeräk, ne yapmaa. Onnarın yanına kıyışamêêrım yaklaşmaa, ama dönüptä yok nicä gideyim, çünkü mum yakmaa geldim.

Baksam, kapuyu açtılar da kliseyä girdilär, bän dä sin-sin içyanna girdim. Gittim mum almaa, klisedä bizdän kaarä kimsey yok, bän hepsini işiderim, ne lafeder popaz o karıylan.

– Ama batüşka, büük insannardan işittim bunu, kendim çıkarmadım e… – savaşardı kendini dooru çıkarmaa karı, angısı sesinä görä, sansın, bişeydä kabaatlıydı. Continue reading →

Кратко о праздниках еврейских

Среди замечательных песен, исполняемых Псоем Короленко, есть и такая, которая повествует об еврейских праздниках. Остальные песни также можно найти в Сети.

«Hakikatın sesinin» 25-ci nomeri

Bu nomerdä okuyun

«Kazayak küüyünä baaşışlar etişti», «Sevin, ii Portacıyka… (K. Koçan)», «Usluluk duası» (monah Kosmas), kiyat segri-panayırı için (V. Kopuşçu), «Bay Vani (annatma)» (N. Esir), «Açıklamalı söleyişlär» (P. Çebotar), «Gagauz dilindä Saatlardan», «Kısa haberlär», «Ana dilim — tatlı bal»: Nikolay Baboglunun peeti, Evangeliyadan bölüm.

hs-25-2016-11-lat-1

Election Results

%d0%be%d0%b1%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f

Самыми популярными оказались № 3 и № 6, в общем же картина была такая (в ФБ и Одноклассниках): № 1 — 6, № 2- 12, № 3 — 22, № 4 — 2, № 5 — 6, № 6 — 22. Мне больше импонировал № 3, но чтобы издание отличалось от издания 2013 г. о М.Чакире, было решено выбрать № 6. При просмотре фотографий в интернете цвета немного меняются, поэтому пришлось сделать скриншот, чтобы показать вам настоящий № 6. Спасибо всем за участие! Надеемся, книга до конца года выйдет в свет, ее можно будет приобрести в Комрате.

En populär № 3 hem № 6 oldu. Hepsi oylar butakımdı: № 1 — 6, № 2- 12, № 3 — 22, № 4 — 2, № 5 — 6, № 6 — 22. İnternet biraz diiştirer renkleri, onun için yukarda skrinşot, nasıl halizdän görüner № 6 (hep okadar tipografiyadan biraz başka renk çıkacek). Hepsiniz saa olun! Umutlanêrız, ani kiyat çıkacek yılın bitkisinä kadar. Onu Komratta yakışacek bulmaa.

Будущего нет

Bir studentin el yazmaları: Mis Markunun daavaları

Komratta yaşamış bir studentin el yazmalarından ikinci annatma komratlı bir karı için annadacek. 

%d1%81%d1%83%d0%b4

Küçük, ama gözäl Komrat kasabasının mezarlık tarafında kvartirada yalnız yaşêêr Lina Afanasyevna Marku – komuşular hem tanıdıkları arasında mis Marku. Orta boylu, şişmanca, kula saçlı, bakmayarak yaşlarına üüsek ökçeli ayakkabıları kullanan bir karı. Yaşaması ona ölä bir plan kurdu, ani mediţina universitetini bitirdiktän sora o otuz yıl ginekolog işledi, ama bitki yıllar eceli onu yuridik işlerinä dooruttu. Hem dä bu seçim diildi sade mis Markunun seçimi, o istär-istemäz girdi bu daava işlerinä da te oldu yaklaşık on yıl brakamardı onnarı. Herşey te nedän başladı.

 2005 yılda raametli oldu mis Markunun lelüsu Lidiya Petrovna Jukovskaya, angısı Rusiyadan gelmişti taa mıh yılında Komratta üüredici işlemää. Onun oolu, angısı duudu Komratta, büüdüynän Rusiyaya gitti, dädularının evlerinä, nereyisä poyraza. Lidiya Petrovna yalnız yaşardı, ama en yakın senselesi mis Markuydu, angısı ara-sıra dolaşardı lelüsunu. Lelüsunun vardı küçük bir kvartirası, angısını o brakmıştı ooluna, dokumentlär taa çoktan hazırdı. Ama bitki vakıtlar onun dolayında peydalandı şüpeli insannar, sayılêr, yardım edärdilär, imää getirärdilär, ama göz dikmiştilär babunun kvartirasına. Continue reading →

Опять о гагаузах…

бородДимитрий Чакир себя и своих предков считает болгарами, противопоставляя их «туркам». Однако родным языком его предков был, как он пишет, «турецкий язык». Это противоречие он объясняет таким образом: после завоевания Болгарии, турки предложили болгарам поменять веру или язык, тех, кто согласился остаться христианами, но поменять язык, со временем прозвали гагаузами. Они производили беспорядки, и турки, наказывая их, говорили «гаган уз олсун»[1] (Д. Чакир переводит это выражение как “не поднимай носа”, хотя верным будет «держи голову высоко», букв. “пусть твой нос будет прямым”). Таким образом, на основе народной этимологии автор дает толкование названия своего народа, при этом продолжая считать гагаузов и род Чакиров «болгарской нации славянского племени»[2]. Другой священник – К. Малай – давал такое объяснение этнонима «гагауз»: «Прихожане по нации болгары-гагаузы[1], но есть между ними несколько семейств и из других наций, а именно из молдован: Никита Штирой и проч., русских Кичук и Задыр, болгар Ямбогло, Митиогло, Кружка, Горелко и др. Впрочем все они огагаузились. [1] Гагаузы — это говорящие на турецком языке. Настоящим своим прозванием нация эта обязана исламизму, запрещавшему болгарам употребление родного наречия под страхом отрезания языка. Подвергавшиеся последней операции произносили слова: га… га… отсюда гагаузы»[3].

Можно предположить, что если бы Димитрий Чакир служил в гагаузском или молдавском селе, его этническое «переформатирование» проходило бы иначе, например, как у его четвероюродного брата Михаила Чакира, который в начале XX века начинает использовать синтагму «гагаузский язык», что имело большое влияние на окончательное формирование этнической идентичности гагаузов. Уже в 1930-х годах протоиерей Михаил Чакир, издавший на гагаузском языке «Историю гагаузов Бессарабии» писал: «В Бессарабии, в гагаузских селах, живут чистокровные гагаузы. Имеются и смешанные села, как-то: Башкиой (Кирсово), Кубей, Табак, Ташбунар, Булгарийка, где гагаузы и болгары живут совместно, по соседству, но живут они там раздельно: болгары живут в болгарском квартале, гагаузы – в гагаузском квартале, и каждый народ живет по своим обычаям, привычкам, и ни один гагауз не говорит, что он болгарин»[4].

В.Копущу

[1] Чакир Д. Г., свящ. Биографический очерк… с. 6-7.

[2] Чакир Д. Г., свящ. Там же, с. 1.

[3] Малай К., свящ. Приход Чок-Мейдан Бендерского уезда // КЕВ, 1875, № 20, с. 745-746.

[4] Чакир М., прот. История гагаузов Бессарабии // Страницы истории и литературы гагаузов XIX – начала ХХ вв. / Подготовка к переизданию (составление, приложение): С. С. Булгар. – Chişinău: Pontos, 2005, c. 92.