Monthly Archives: Декабрь 2015

Eni yılı kutlarkan

ny2016

İnsannıın istoriyasında taa bir yıl geçti. Zamanı taa kolay kullanmaa deyni, biz böleriz yılı günnerä, günneri saatlara, saatları minutlara h.b. Yılın bitkisi — büük bir kertik. Yaşamamızda ya 50, ya 60, bekim dä 80-90 kerä olabilir. Onun için dä önemni. Duuma günü gibi, ama bu yortuyu hepsi kutlêêr birdän. Bu günnär biz kutlêêrız biri-birimizi tatlı hem gözäl laflarlan. İsteeriz, kutlamalarımız olmasın şablonnu, olsun original.

Acaba kaçımızın aklına geler kutlamaa Onu, Kim yarattı diil sade bizi hem bütün dünneyi, ama o zamanı da, angısını biz böleriz yıllara? Acaba nasıl Onu kutlayalım, nelär söleyelim? Saalık, kısmet, bereket — bunnar hepsi uymêêr. Sanêrım, ani var nasıl Ona isteyelim, ani olsun onun istedii, şükür edelim herşey için, ani eni yılda taa az gücendirelim Onu.

Bölä kutlamayı herkez kendi laflarınnan var nasıl sölesin, ama bän isteerin burada yazmaa birkaç söz, angılarını çoktan yazmıştılar arif adamnar:

Eni yıl troparı, 2-ci ses:

Bütün yaratmanın Yaradıcısı, / Angısı zamanı hem yılları Kendi kuvedinnän erleştirdi, / ey, Saabi, Senin iilik yılının başını iisözlä, / Senin insannarını hem kasabanı selemettä koruyarak, // hem kurtar bizi Panaiyanın dualarınnan.

Stihira, 8-ci ses:

Erdä yaşayannara bereketli zamannarı / hem göktän yaamurları verän, / şindi dä Senin izmetkerlerinin yalvarmalarını kablederäk, / Senin kasabanı herbir zorluktan kurtar, / zerä hakına Senin hayırın hepsi işlerindä vardır. / Onuştan bizim girişlerimizi hem çıkışlarımızı iisözlä, / ne yapsak, hepsini doorut / hem günahlarımızın afedilmesini baaşla, ey, Allah, // zerä Sän Kuvetli gibi hepsini yoktan varlaa getirdin.

Wordrpess подвел итоги 2015 года

Обезьянки-счетоводы WordPress.com подготовили отчет для этого блога за 2015 год.

Вот отрывок:

Концертный зал Сиднейского оперного театра рассчитан на 2 700 человек. За 2015 год этот блог просматривали около 18 000 раз. Если бы этот блог был концертом в Сиднейском оперном театре, понадобилось бы около 7 представлений с аншлагом, чтобы столько людей просмотрели его.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный отчет.

Рождественская месса в Стамбуле

RAM_0274.JPG

By Ramyar Majidi

Один из самых известных и посещаемых храмов Стамбула — католический собор св. Антония Падуанского, что на Истикляле. Здесь все время бывает много людей, богослужения совершаются на разных языках по нескольку раз в день. Но мы и подумать не могли, что в ночь Рождества собор будет переполнен.

Огромный храм принимал всех, и тех, кто пришел в свой храм помолиться, и тех, кто пришел посмотреть или просто порадоваться с молящимися. Сидячих мест, конечно, всем не хватило, большинство стояли в правом и левом нефах и с западной стороны собора у входа. Люди разных национальностей, говорящих на разных языках, с разным цветом кожи и разрезом глаз. Эта ночь собрала всех вместе, и это радовало.

С 20 до 21 часа хор пел рождественские песни, между которыми мужчины и женщины с кафедры читали молитвы на английском, турецком, итальянском, испанском и других языках. Песни под живую музыку, барабаны, женщины на кафедре… ну и ладно, это же не богослужение, люди воспевают Христа. После таких песнопений с кафедры всех поздравил проповедник, безусловно, обладавший талантом красноречия, который кратко рассказал о Рождестве, а также передал поздравления главы муниципалитета. Рядом в кафедрой можно было заметить несколько больших рождественских венков от мэра Стамбула. Проповедник говорил на турецком языке.

По программе, которую все могли получить у входа, далее должна была начаться месса. Все встали, чтобы встретить священнослужителей, которые поднялись и стали лицом на запад у престола. Но никто не садился. К алтарю шла процессия: Мария с ребенком, Иосиф и ангел. Они расположились слева от престола, где и пробыли всю мессу. Священник взял куклу, изображающую Младенца, и трижды ей благословил народ!

Согласно тексту мессы, богослужение должно было продолжиться молитвами священника и народа и гимнами. Честно сказать, я ожидал григорианское пение, но молитвы священника прерывались пением гимнов под гитару. Кстати, большая часть мессы проходила на турецком языке. И священники, и народ произносили молитвы на языке, который для большинства из них не является родным. Моменты таких маленьких радостей сменялись моментами «печальки». Очередной «печалькой» стало чтение молитв женщинами с кафедры во время мессы и пение евхаристического канона под гитару. Евангелие читалось на английском, турецком и латинском языках. Проповедь тоже была на нескольких языках, кстати, поэтому служба продолжалась дольше обычного. Но лишить возможности сотни людей молиться на милом сердцу языке было бы большим «грехом».

RAM_0280

By Ramyar Majidi

Хотя мы и будем праздновать Рождество Христово 7 января, участие в радости других христиан было полезно. Проповедник говорил о том, что за год мы многократно забываем о той милости и любви, которые нам были показаны Богом. И эта ночь нам о них напоминает, дает возможность снова и снова пережить радость Богообщения. Поэтому будем радоваться с теми, кто сегодня празднует рождение Богомладенца, чтобы постоянно помнить о Его любви и жертве и благодарить Бога, Единого в трех Лицах и Троичного в едином существе.

Mevlid-i Mübarek!

rozhdestvo_hristovo

“En yücelerde rabbe izzet ve yeryüzünde razı olduğu insanlara esenlik”

“EY YAHUDİYE BÖLGESİNDEKİ BEYTLEHEM! YAHUDA YÖNETİCİLERİ ARASINDA HİÇBİR BAKIMDAN EN ÖNEMSİZİ DEĞİLSİN. ÇÜNKÜ SENDEN HALKIM İSRAİL’İ GÜDECEK OLAN BİR YÖNETİCİ ÇIKACAK” (Matta 2: 6).

Doğuş Allahın iradesinin ortaya çıktığı günlerdir. Noel’de dualarımızı yalnız kendimiz ve dostlarımız ile çevremizdekiler için değil , “İnsanlar” ve “Yeryüzü” için yükseltelim.

Doğuşta aynı zamanda Allah’ın iradesi de ortaya çıkmaktadır. Bütün dinler Allah’tan söz eder ve onunla ilgili kimi zaman gerçek kimi zaman eksik resimler verir. Eski ahit Allah’ı görmedi ve iradesiyle ilgili olarak tam bilgiler sunmadı ve bununla insan yeni ahit dönemi ve doğuştan önce Allah hakkında işitir ve onun iradesini dile getirmek isteyen yasaları sadece teslim aldı. Din ve yasalar bu şekilde elimize geldi. Din imanın felsefesidir. Öyle bir felsefe ki kelimelere sığmayanı kelimelerle resimleyen bir felsefe.

Ve elimizdeki yasalar tarih boyunca günlük hayatın en hassas dakikalarına müdahale etmek ve çoğu kez bu hayatı yasaların esiri haline getirmek için genişledi ta ki Aziz Pavlus gelip bunları ölü yasalar olarak adlandırıp şöyle dedi: Harf öldürür ruh ise yaşatır.

İsa’nın doğduğu gün din ve yasalar değişti. Akide ve şeriat de değişti. Allah görünür. Allah’ın iradesi zuhur etti ve artık biz yasaların esiri değiliz.

Allah kimdir? Allah “Sevendir”. Allah’ın kendisi Üçlemedir. Gördük (Oğul’u) , Baba’nın varlığını ifade eder. Ve Oğul, peygamberler vasıtasıyla değil direkt olarak Allah’ın tek tanrıda Üçlü olduğunu bildirmiştir.

Müjdemize bakınız ki Allah beden alma ve daha da ötesinde, haç ve diriliş ve göğe yükseliş derecesine kadar sevendir.

Allah bizim bedenimizi aldı, bu onun saygınlığını azaltmak için değil bizim saygınlığımızı yükseltmek içindir. Beden alma Allah

için bir hakirlik değil bir izzettir. Çünkü beden alma bizim saygınlığımız içindir bu da bizi yücelten Allah’ın yüceliğidir.

Doğuşta Allah’ın iradesi de ortaya çıkmıştır.

Allah’ın iradesi olduğu gibi zuhur etmiştir. İsa kendisi Allah’ın sözüdür. Yani kendisi, Allah düşüncesini iradesini dile getirmiştir. Söz nasıl ki düşüncenin ifadesidir bu da öyledir. İşte size Allah iradesinin ne olduğu:

Allah’ın iradesi bize olan sevgisini tamamlamak bize özgürlüğümüzü vermek bizi yüceltmek ve bizi yalnız bırakmamaktır.

Beden Alma Allah’ın riyakâr bir şekilde değil sorumlu bir şekilde sevdiğinin kanıtıdır. Beden alma “Allah bizimledir” sözünün kanıtıdır. Allah, yazılar ve elçiler vasıtasıyla değil fiilen bizimledir.

Beden alma, Allah’ın yükümüzü taşımak bize şifa vermek ve zayıflıklarımızı kaldırmak için gelmiştir anlamına gelir. Beden alma Allah’ın bizi yüceltmek için bizimle olduğunun kanıtıdır.

Doğuş Bayramında ki müjdemiz budur. Büyük bir sevinç çünkü Allah sevendir ve bizim yaşamamızı istiyor. Bizimle olmak bizimle çalışmak ve onunla yücelmemiz için gelmiştir. Yüceliğimizde bizimle ve onun yüceliğinde onunla olmamız için geldi.

Doğuş bayramı kutlu olsun. Bugünkü dualarımız yalnız kendimiz için değil. İnsanlar ve yeryüzü için yükselsin.

“En yücelerde Rabbe izzet ve yeryüzünde razı olduğu insanlara selamet”. Amin.

Kaynak: Antakya Ortodoks Kilisesi

Büük resimci Dimitri Savastin raametli oldu

1335970100_savastin_d_1

Gagauz halkının büük resimcisi hem cümnä adamı Dimitri Savastin raametli oldu. Gagauziya kaybetti taa bir adamı, angısında vardı ideya, angısı bu ideya için bütün yaşamasını baaşladı.

Dimitri Savastinin adı çoktan yazıldı gagauz halkının devlet kurma akıntısının hem gagauzların incä zanaat istoriyasının sayfalarına. Onun yaratmaları biliner diil sade Gagauziyada hem Moldovada, ama Türkiyada, Rusiyada hem taa çok başka devletlerdä. Gagauziya için çalışmaları da hiç unudulmaz ne Komratta, ne dä bütün Gagauziyada.

Yazık, ani bu usta da görämedi o yardımı, angısını lääzımdı görsün. Buna bakmayarak, o hep yarattı halk için, onun istoriyası için, geçmişi hem gelecää için.

«Aydınnık» cümnä topluluundan hem kendi adımdan dua ederim Dimitri İvanoviçä raatlık hem raamet. Onun aylesinä hem yakındakılarına da can acılarımı bildirerim. Allah prost etsin onu, topracıı ilin olsun!

Büün biz kaybettik gagauz halkının büük oolunu hem bizim agamızı. Başımız saa olsun!

Пирожки про бороду

1ffbd5e9608c01ebc1641fc5e0c978b1

посетил я снова брадобрея

потому что стала борода длинней

подстригаю, никогда не брею

потому что мне уютно в ней

Туризм, религия, бизнес, церковь

Для вас задание есть, друзья! Найдите лишнее слово в заголовке…

1242-1411997142-83b56a6ac689a0f07f251e77fc66eebf

Не так давно Митрополия Молдовы подписала соглашение о сотрудничестве с Госагентством по туризму и взяла курс на развитие религиозного туризма.

Гугл говорит о трех видах религиозного туризма, но многие знают и о четвертом виде — когда путешествуют не люди, а реликвии.

В Гагаузию в очередной раз привезли святыню. Икона и частичка мощей святой Матроны Московской почти месяц будут находиться в Гагаузии, святыни доставят во многие храмы, чтобы поклониться могло как можно больше людей. Те, кто не может поехать в Москву на поклонение (а это как правило пенсионеры), получат такую возможность дома. Конечно, за такую возможность они пожертвуют намного меньше, чем если бы решились поехать специально для этого в Москву.

А есть и такие, кто едет для поклонения в Московский Покровский монастырь. Недавно в монастыре открылась гостиница для гостей, которая искала администратора СПА-салона. Видимо, местные администраторы также хотят развивать религиозный бизнес туризм, но не имеют таких известных и притягательных мест. Поэтому еще долго будут везти иконы и мощи из России, Украины, Греции и т.д.

Не поймите неправильно, тут нет и тени осуждения. Люди сами охотно жертвуют эти деньги. На такой туризм есть спрос, который и рождает предложение. Законы рыночной экономики никто не отменял. Ничего личного…

1242-1411997152-0212a188061b5f867424d00b43974f34

Храм св. Андрея в Крисе — Sümbül Efendi Camii

200px-kocamustafapashamosque20072812_03

Сколько раз я проходил мимо реставрируемого комплекса мечети Сюмбюль Эфенди (Коджмамустафа Паша) и не знал, что это бывшая церковь святого Андрея в Крисе, один из древних византийских памятников Стамбула.

Сейчас сама мечеть почти не видна, т.к. окружена забором, идут реставрационные работы. Для молитвы используются другие помещения комплекса. Но в гугле можно найти фотографии как интерьера, так и внешнего вида.

Первое упоминание об этом храме относится к концу 5 века. В 13 веке племянница императора Михаила VIII Палеолога Феодора восстановила пришедший в запустение храм св. ап. Андрея Первозванного, основала здесь женский монастырь, открыла богословскую школу. Монастырь был освящен в честь преподобного Андрея Критского.

После взятие Константинополя монастырь действовал под названием «Кызлар килисеси» (женская церковь), но в 1491 году по настоянию обращенного из греков Коджа Мустафа Паши, занимавшего должность главного привратника (Kapıbaşı) при султане Баязиде II, монастырь был превращен в мечеть, в котором разместился суфийский тарикат (братство)  Халветийа. Одним из наиболее почитаемых его шейхов был основатель новой ветви Сюмбюлийе Юсуф Сюмбюль Синан. По его имени мечеть стали называть Сюмбюль Эфенди.

Ну а инициатор превращения монастыря в текке (что-то в роде суфийского монастыря) Коджа Мустафа Паша, который впоследствии стал великим визирем, кончил не совсем хорошо. В 1512 году его повесили по обвинению в тайных связях с братом нового султана Селима I, претендовавшим на престол. Ничего личного, просто политика.

В 1925 году государство запретило деятельность текке, Сюмбюлийе тоже было распущено. Но мечеть осталась. Сейчас при мечети действуют курсы по изучению Корана. За определенную плату вашего ребенка сделают хафизом (хафиз — человек, знающий Коран наизусть).

Год назад я писал о другом византийском памятнике, расположенном в этом же районе Стамбула, развалинах Студийского монастыря.

Ханука и престольный праздник

d0a1d0b5d0bcd0b8d181d0b2d0b5d187d0bdd0b8d0ba-d0b7d0b0d0bfd180d0b5d181d182d0bed0bbd18cd0bdd18bd0b9-d0b1d0bed0bbd18cd188d0bed0b9

13 декабря наш приход празднует свой престольный праздник. Это праздник, в честь которого назван храм. Наш храм назван в честь апостола Андрея, и церковь вспоминает его в этот день.

Как обычно, празднику предшествует подготовка. Сегодня чистили подсвечники, среди которых выделялся семисвечник, который обычно находится в алтаре за престолом. Христиане переняли такой необычный подсвечник у иудеев.

Наш преподаватель по церковнославянскому языку говорил, что в ЦСЯ знак придыхания (знак над начальной гласной в слове) перешел из греческого, как и многое другое, но на произношение не влияет, атавизм этакий. «Это привет от греков», — шутил преподаватель. «Приветом от иудеев», среди прочего, может считаться семисвечник, который в христианстве был переосмыслен.

Но дело не в этом. Во время чистки семисвечника заговорили о Хануке, не подозревая, что как раз в это время иудеи празднуют этот праздник огней. Только сейчас прочитал, что Ханука празднуется в этом году с 7 декабря на протяжении 8 дней.

Таким вот совпадения: у них Ханука, у нас престольный, у них менора, у нас семисвечник! С праздниками всех! Живите мирно!

11871_img_5989

«Hakikatın sesi» kasım ayı

image

Kasım ayı nomerindä bulabilirsiniz:

 • Pelageya Filioglunun ilk kiyadı için (P. Çebotar)
 • «Gagauz şarabı» yortusu
 • Gagauz kultura merkezi 1 yaşında
 • Бесарабиялы гагаузларын историясы (9 пайы)
 • Zümbüllü baalar (A. Kristova)
 • Açıklamalı söleyişlär (P. Çebotar)
 • Gerçek zenginnik nedir? (monah Kosmas)
 • Комратта ай Илия адына ени клися дюзюлер
 • Ana dilim — tatlı bal! (В. Копущу, K. Koçan)
 • Kısa haberlär
 • Evangeliya
 • Dua

Gazetanın PDF-versiyası: 2015-10(13) kasım ayı

Почему я против Гагаузской епархии,

которая не будет основана на евангельских принципах

antijewish2

Минувший год многим запомнится тем, что в информационных лентах очень много раз мелькала синтагма «Гагаузская епархия». Вокруг этой идеи было очень много разговоров и споров. Не обошлось и без провокаций и спекуляций на данную тему. Идея образования епархии на территории Гагаузии возникла не вчера, и не год назад, она была еще тогда, когда не существовало ни автономии, ни Гагаузской Республики. Идея проста: образовать в Комрате епископскую кафедру, то есть центр, желательно во главе с епископом-гагаузом, который является выходцем из этого общества, знает его уклад, менталитет, язык и традиции. И эта идея разделила людей на три группы:

 • тех, кто хочет образования епархии
 • тех, кто не хочет, чтобы была такая епархия
 • тех, кому все равно

Прежде чем ответить на вопрос, вынесенный в заголовок, скажу, почему за 25 лет эта идея так и не воплотилась в жизнь. Потому что те, кто должен принимать решение по этому вопросу не видели выгоду такого решения. Неудивительно, что в нашу эпоху, когда люди прежде чем приступить к чему-то думают «А что это мне даст?», все больше и больше решений принимается именно по такому принципу.

Теперь по сути вопроса. Прежде всего меня смущает само название «Гагаузская епархия». Церковная традиция знает наименование церквей по территориальному признаку (Иерусалимская, Коринфская, Карфагенская и др.), названия по этническому признаку были скорее исключением. Сегодня древнейшие православные церкви сохраняют название по кафедре первого епископа (Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская), тогда как остальные, следующие за ними в диптихе, называются по этническому признаку (Русская, Грузинская, Сербская, Румынская и т.д.). Приемлемым считаю также именование: Православная церковь на такой-то территории (Православная церковь Молдовы, Православная церковь Чешских земель и Словакии). Если в Гагаузии когда-то будет образована епархия, то подходящее название было бы не «Гагаузская епархия», а «Комратская епархия».

Я против образования епархии, если:

 • она будет образована в корыстных целях определенных людей или для удовлетворения чьих-то амбиций
 • епископ себя будет считать «местным папой римским»
 • епархия будет зависеть (морально и материально) от государства и политиков, будет продолжением государства или «министерством духовности/пропаганды»
 • деньги из епархии, получаемые епископом и другими людьми в руководстве, будут во много раз превышать среднестатистический доход членов общины
 • пожертвования, поступающие во славу Божию, не пойдут преимущественно на социальные, просветительские и гуманитарные проекты
 • финансовые потоки будут засекречены от простых членов (на приходах — члены прихода, на уровне епархии — священники и миряне, уполномоченные приходами)
 • способы зарабатывания денег будут противоречить евангельским истинам и человеческой этике
 • в каждом приходе не будет воскресной школы для детей и взрослых и/или встреч, бесед по изучению евангелия, основ веры и др.
 • священники не будут обязаны проходить курсы повышения квалификации, слушать лекции по богословским и общеобразовательным дисциплинам
 • кадровая политика не будет пересмотрена (рукополагать людей готовых и способных к священническому служению)
 • не будет искоренения симонии, то есть коррупции (в виде денег за «богатый приход» или подарков)
 • все вышеперечисленные и некоторые другие пункты не будут прописаны в Уставе, который должен приниматься на всеобщем собрании духовенства и мирян (то есть членов церкви)