Tag Archives: Eni Yıl

Колядование в с. Кыпчак на традиционный Новый год

Mersi mult девочкам, музыкантам и сотрудникам ГРТ!
В последние годы появляются новые песни и колядки на гагаузском языке (некоторые авторские стихи становятся народными, меня в этом году трое фб-френдов поздравили моими стихами, и это хорошо), хотя традиционно колядки исполнялись болгарские и молдавские колядки, но исковеркаенные до неузнаваемости (на Рождество утром мы колядовали со звездой — zvezda gezärdik — и пели такую абракадабру «rasăriţă conuştinţă belă şlăpţă învăţa… Doamne, slavă Ție«, теперь я понимаю, что это был тропарь на румынском языке:
Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,
răsărit-a lumii Lumina cunoștinței;
că întru dânsa cei ce slujeau stelelor,
de la stea s-au învățat
să se închine Ție, Soarelui dreptăţii,
și să Te cunoască pe Tine, Răsaritul cel de sus,
Doamne, slavă Ție.
Мы уже не пели, но старики помнили, что в их времена исполнялась еще такая песня — «Steava sus răsare cavatuine mare, steava luminează şihadiverează, castazi curată preanevinată feciora Maria naşte pe Mesia… în ţară vestită betliyarna mintă«. Эта колядка на правильном румынском:

Думаю, румынские тексты попали в репертуар колядок в межвоенный период, когда языком и образования, и богослужения был румынский. Болгарские тексты колядок более ранние и их больше. Колядующие, заходя во двор, поют: «Стани, стани нине, стани, господине. Подобрите гости, гости коледарче…» По моему наблюдению, болгарские тексты коверкались меньше, по крайней мере в нашем селе. Эта колядка на болгарском:

Continue reading →

Eni yıla karşı — 1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Traka-traka, Eni yıl,

Şarapçaa oldum mayıl,

Elimä aldım çölmää,

Başladım üz gram dökmää.

Continue reading →

2017 yıl «Hakikatın sesinnän»

%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8c

Taa ileri bän yazdıydım, ani üçüncü kerä Kişinövda çıkêr kalendar, angısında var Ay-Boba Mihail Çakirin parteti, elbetki, romınca. Dedim, neçin gagauzlar ölä bir kalendar çıkarmêêrlar. Sora annadım, ani istärsän bişey olsun — al da yap. Böleliklän peydalandı A3 formatında «2017 yıl ‘Нakikatın sesinnän'» duvar kalendarı.

Koladanız kutlu olsun! Bu yıl da yapalım baaşış hem getirelim sevinmelik.

По поводу наступающего Нового года

RAM_0049 - копия

Paalı dostlar!

Yaklaşêr 2017-ci yıl, kimäsä o olacek sevinçli hem  bereketli, kimäsä getirecek kahır hem acı. Hem sevinmektä, hem kahırda biz lääzım savaşalım kalmaa suuk kannı, alatlamaa köktän bişey diiştirmää, tutarak alkımızda arif Solomonun sözünü: “Bu da geçecek”.

İsteerim, brakıp bir tarafta bizim özel işlerimizi, lafedelim cümnä için. Cümnä dediynän, ilk akıla geler politika. Elbetki, politika bu lafın dooru maanasında, angısı bitki vakıtlar geeriledi. Çoyu “politika” dediynän, annêêr korupţiyayı, parayı, yalanı, seçimneri h.b. Kim bu lafın maanasını kirletti? Biz kirlettik. Satılan, yalan söleyän politiklär halktan çıkmadı mı? Çıktı. Ozaman halkta var problema. Continue reading →

С Новым годом! Mutlu yıllar!

RAM_0009 - копия

By Ramyar Majidi

Каким бы ни был уходящий год, а был он у всех разный, надо радоваться, что мы прожили еще год. Хочется верить, что уходящий год сделал нас чуточку мудрее. Новые знакомства, поездки, встречи, события и люди — бесценный опыт, который мог послужить ко благу.

Желаю, чтобы 2016 год был более продуктивным в этом плане, ведь нам так мало осталось жить в этом мире; по словам псалмопевца, дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет, да и то большая их часть труд и болезнь. Время земной жизни имеет огромную значимость в перспективе вечности. Потому что христиане верят, что знания и опыт, приобретенные во время земной жизни, человек сохраняет в вечности. В конце заупокойной молитвы православные христиане поют «вечную память». Эта вечная память не столько наша по отношению к усопшим, сколько их памятование в вечности о земной жизни. То есть, переступая черту времени и пространства, человек продолжает помнить все происходившее с ним на земле.

Чего еще пожелать? Здоровья столько, чтобы не сильно отвлекаться на лечение болячек; удачи столько, чтобы не быть неудачником; счастья столько, чтобы не унывать; любви столько, сколько вмещает сердце; денег столько, чтобы не быть алчным. И, конечно, мудрости столько, чтобы отличать черное от белого. Этого я желаю прежде всего себе, следовательно, и вам!

***

Bir yılı daha yaşadığımız için ELHAMDÜLİLLAH diyorum! Hepimiz farklı bir yıl yaşadık ama önemli olan, bu yılın sonunda elde ettiğimiz sonuçlardır. Geçen yılda biraz daha arif olduğumuza inanmak isterim. Yaşadığımız olaylar, tanışmalar, ziyaretler ve insanlar bunlara vesile olmuştur inşallah!

Önümüzdeki 2016 yılda da böyle sonuçlara varmamızı diler, iyiliğe vesile olan anların çoğalmasını isterim. Hayatımız zaten çok kısadır, peygamberin dediği gibi, ömrümüz yetmiş yıl sürüyor, bilemedin seksen, o da sağlıklıysak. Ebediyet açısından yer yüzündeki hayatımız çok önemlidir. Çünkü yerde kazandığımız tecrübe ve bilgiler daim olarak bizde kalacaktır. Rahmetli olanlar için dua ederken biz onların «ebedi hatıraları» için dua ederiz. Bu hatıralar, bizim onları hatırladığımızdan fazla onların yerde yaşadıklarını hatırlamalarını kastediyor. Yani zaman ve mekan sınırını geçince insan hayatına devam ederek hatıralarını koruyor. Ve yer yüzünde ne kadar zengin bir «hazine» kazanabilmişse onunla yaşayacaktır artık.

Başka neler dileyeyim? Hastalıklarla fazla uğraşmayacak kadar sağlık; talihsiz olmayacak kadar kısmet; sıkılmayacak kadar mutluluk; yüreğin alabileceği kadar sevgi; açgözlü olmayacak kadar zenginlik. Ve tabii ki, beyazı siyahtan ayırt edebilecek kadar bilgelik. Bunları kendime istediğimden dolayı, sizlere de dilerim!

Eni yılı kutlarkan

ny2016

İnsannıın istoriyasında taa bir yıl geçti. Zamanı taa kolay kullanmaa deyni, biz böleriz yılı günnerä, günneri saatlara, saatları minutlara h.b. Yılın bitkisi — büük bir kertik. Yaşamamızda ya 50, ya 60, bekim dä 80-90 kerä olabilir. Onun için dä önemni. Duuma günü gibi, ama bu yortuyu hepsi kutlêêr birdän. Bu günnär biz kutlêêrız biri-birimizi tatlı hem gözäl laflarlan. İsteeriz, kutlamalarımız olmasın şablonnu, olsun original.

Acaba kaçımızın aklına geler kutlamaa Onu, Kim yarattı diil sade bizi hem bütün dünneyi, ama o zamanı da, angısını biz böleriz yıllara? Acaba nasıl Onu kutlayalım, nelär söleyelim? Saalık, kısmet, bereket — bunnar hepsi uymêêr. Sanêrım, ani var nasıl Ona isteyelim, ani olsun onun istedii, şükür edelim herşey için, ani eni yılda taa az gücendirelim Onu.

Bölä kutlamayı herkez kendi laflarınnan var nasıl sölesin, ama bän isteerin burada yazmaa birkaç söz, angılarını çoktan yazmıştılar arif adamnar:

Eni yıl troparı, 2-ci ses:

Bütün yaratmanın Yaradıcısı, / Angısı zamanı hem yılları Kendi kuvedinnän erleştirdi, / ey, Saabi, Senin iilik yılının başını iisözlä, / Senin insannarını hem kasabanı selemettä koruyarak, // hem kurtar bizi Panaiyanın dualarınnan.

Stihira, 8-ci ses:

Erdä yaşayannara bereketli zamannarı / hem göktän yaamurları verän, / şindi dä Senin izmetkerlerinin yalvarmalarını kablederäk, / Senin kasabanı herbir zorluktan kurtar, / zerä hakına Senin hayırın hepsi işlerindä vardır. / Onuştan bizim girişlerimizi hem çıkışlarımızı iisözlä, / ne yapsak, hepsini doorut / hem günahlarımızın afedilmesini baaşla, ey, Allah, // zerä Sän Kuvetli gibi hepsini yoktan varlaa getirdin.

ENİ YILINIZ KUTLUCA OLSUN!

http://www.youtube.com/watch?v=jNDrCKffwAg

Traka-traka kapuda,

Biz geldik bu yortuda.

Traka-traka Eni Yıl,

Siz olasınız mayıl.

Traka-traka gözellik,

Getirdik sevinmelik.

Traka-traka bereket,

Allahtan sizä kısmet.

Traka-traka al kuşak,

Eviniz dolsun uşak.

Traka-traka horozlu,

Sofranız olsun dolu.

Traka-traka çorbacı,

Ya çıkar sän kolacı.

Traka-traka yıllara,

Çorbacıykadan para.

Traka-traka bu evi

Korusun Allah Saabi.

Traka-traka gitmeli,

Çorbacının bol eli.

Traka-traka saalıcak,

Yortu geçsin kutluca.

Traka-traka pek mayıl,

Kutlu olsun Eni Yıl!

Eni Yıl türküsü: Mançi hem Miyalçu

İnternettä buldum bölä bir video. Hakına türkü varkana, bunu diil zor yapmaa, ama nedänsä büünä kadar hiç bir mult kinosu yapılmadı gagauzça, diil ani baştan yapılmasın — bu iş halizdän da zor — ama baari çevirilmedi da. Sovet zamanında çıkan uşak mult kinosu pek çok var, onnarı var nasıl çevirmää. Montaj yapacek adam bulunursa, bän hazırım çeviricilii üstümä almaa. Uşaklar gagauzça kino baka-baka taa çabuk üüreneceklär lafetmää hem seveceklär yalpak ana dilimizi.

Bu türkü klipını bakarkan, düşünün, taa kaç türkümüz var, angılarına var nasıl hazır video uyduralım. Çok iş da yok, para diil lääzım, sade lääzım istemää da yapmaa. Eni Yılınız kutluca olsun!