Monthly Archives: Декабрь 2016

Новая книга о Чакирах

20161230_182127.png

Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич

Культурно-просветительское ОО «Айдыннык»

Протоиерей Димитрий Чакир: пастырь и просветитель — 140 с.

Автор: Виктор Копущу.

Данное исследование посвящено жизни и деятельности представителя видного гагаузского рода Чакиров протоиерея Димитрия Георгиевича Чакира. В работе представлен обзор его пастырской, общественной и просветительской деятельности. На фоне истории переселения беженцев из-за Дуная в конце XVIII – начале XIX вв. описывается история семейства Чакиров.

Практическая сторона этого исследования состоит в том, что представленный в ней материал может быть использован для составления учебников и пособий по истории гагаузского народа и Буджака, энциклопедий, а также при общетеоретических и сравнительных исследованиях по истории и нематериальной культуре Бессарабии.

Книга предназначена для историков, этнографов, культурологов, преподавателей школ и университетов, студентов и всех, кто интересуется историей и культурой гагаузов.

Можно найти по адресу: Комрат, ул. Победы, 14 — «Книжный остров».

***

Протоиерей Димитрий Чакир родился в 1839 г. в с. Бешгиоз (Beşgöz) в семье дьячка. Начальное образование получил в с. Чадыр-Лунге. В 1863 г. окончил Кишиневскую духовную семинарию со званием студента и был определен священником в с. Ивановку Аккерманского уезда. В 1870 г. переведен в с. Исерлию, где прослужил до 1914 г. Последние два года своей жизни служил в с. Дивизии. Скончался в 1916 г. в с. Кебабча Аккерманского уезда. Автор «Биографического очерка рода и фамилии Чакир», а также ряда публикаций в периодических изданиях о истории и жизни приходов Аккерманского уезда.

Kıpçaktan traka türküsü

koza-s-bolshim-kolokolchikom_646Traka, traka, duydunuz mu?

Seläm verdik, aldınız mı?

Kırda puluk işleer,

Küüdä koyun kışlêêr.

Sıra-sıra sürülär,

Şindi geldi koçitlär,

Koçitlerin karnı aç.

Ver, babo, bir kolaç!

Ver, dädo, bir petaç!

Две сказки о сыне и отце, Федоте-стрельце и Егоре молодце

Интересное продолжение знаменитой сказки Леонида Филатова — «Сказ про Егора, царёву опору, сына Федота-стрельца, удалого молодца».

2016 «Hakikatın sesi» gazetasının bitki nomeri

hs-26-2016-12-lat_001

«Hakikatın sesi» gazetasının 26 nomeri tipara yollandı. Çok şükür, bu yıl gazetayı her ay çıkardık. Allah versin, ileri dooru da devam edelim, bekim dä, eniliklär katarak işimizä, ani gazeta taa çekici hem meraklı olsun.

Bitkisiz şükür ederim dostlarıma hem fikir kafadarlarıma, angıları parasız dayma yazêrlar gazeta için hem çalışêrlar gagauz dili uuruna: Petri Çebotar (dil redaktoru), monah Kosmas, Aleksandra Kristova hem Kristina Koçan. Bu insannarın kendi işleri var, ama hep okadar bir parça vakıt bulêrlar gazeta için dä, hem yapêrlar bunu bütün ürektän. Bu üzerä benim dä var havezim ötää dooru götürmää bu işi, bu kişilersiz gazeta olmayaceydı.

Biz bekleeriz eni kişileri, eni fikirleri, eni bakışları. Ama şindilik bu nomerdä okuyun:

  • Gagauz Erindä bir amerikan yortu (monah Kosmas)
  • Kolada türküsü
  • Liturgiyadan: büük ekteniya
  • Baş redaktorun köşesi: Eni yıl kutlaması (V. Kopuşçu)
  • Kapuya biri urdu (monah Kosmas)
  • Cücä Todur: masal
  • Açıklamalı söleyişlär (P. Çebotar)
  • Kış masalı daada: peet (A. Kristova)
  • Kısa haberlär
  • Evangeliya

По поводу наступающего Нового года

RAM_0049 - копия

Paalı dostlar!

Yaklaşêr 2017-ci yıl, kimäsä o olacek sevinçli hem  bereketli, kimäsä getirecek kahır hem acı. Hem sevinmektä, hem kahırda biz lääzım savaşalım kalmaa suuk kannı, alatlamaa köktän bişey diiştirmää, tutarak alkımızda arif Solomonun sözünü: “Bu da geçecek”.

İsteerim, brakıp bir tarafta bizim özel işlerimizi, lafedelim cümnä için. Cümnä dediynän, ilk akıla geler politika. Elbetki, politika bu lafın dooru maanasında, angısı bitki vakıtlar geeriledi. Çoyu “politika” dediynän, annêêr korupţiyayı, parayı, yalanı, seçimneri h.b. Kim bu lafın maanasını kirletti? Biz kirlettik. Satılan, yalan söleyän politiklär halktan çıkmadı mı? Çıktı. Ozaman halkta var problema. Continue reading →

Еще о встрече

В конце встречи с башканом Гагаузии Ириной Влах, прошедшей 16 декабря в Стамбуле, вашим покорным слугой было предложено создать союзы гагаузских студентов в городах, где позволяет численность учащихся (или вместе с выпускниками). Эти союзы могут быть объединены в федерацию для более плодотворной работы и поддержания связей.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Photo by Ramyar Majidi

В митрополии опять вышел календарь с прот. М. Чакиром

calendar-sfinti-2017-2Третий год подряд Кишиневская митрополия РПЦ издает настенный календарь «Достойные подвижники церкви», который посвящен двадцати восьми подвижникам Пруто-Днестровского междуречья. Среди этих людей есть архиереи, священники, монахи и миряне. Комиссия по канонизации святых собирает материалы, необходимые для их прославления в лике святых.

Двое из представленных людей были канонизированы Русской Православной Церковью в 2016 году, это митрополит Гавриил (Бэнулеску-Бодони) и Агафья Маранчук. Изображения их икон размещены по центру календаря. В левом нижнем углу можно увидеть фотографию гагаузского просветителя протоиерея Михаила Чакира.

Таким образом, в очередной раз Кишиневская митрополия показала пример гагаузам, как надо почитать подвижников церкви и увековечить их память. Между тем гагаузы в этом году не провели Чакировских чтений, которые обычно проходили в ноябре.

Düş

nightrunVadim kimdänsä kaçardı. O kimsä takıştı onun ardına taa “Bulvardın” yanında, açan Vadim parka çıktı tütün içmää. Bardan üüsek sesli muzıka gelärdi, gecä yarısıydı, hem ay aydındı, onun için Vadim islää seçäbildi, ani klisenin tarafından ona dooru kimsä hızlı kaçêr. Korkudan o da başladı kaçmaa Bakannık Komitetinä dooru, beş-altı metra aşırı geeri bakarak, halizdän dä mi onun ardına takışêr o ambal. Nekadar da bakınsa, karannıktan çıkan o kişi hep ölecenä kaçardı onun ardına. Hasta mı bu, deli mi?

Birkaç kıpımda Vadim buldu kendini Bakannık Komitetinin önündä, o istärdi Kultura evinin ardına kaçmaa. Bir dä denedi, ani Lenin yok erindä.

– Ne olmuş burada?! – sileräk annısından teri, sordu kendi-kendinä. Soluu kesilärdi, birdän koşturup, bukadar metra hızlı kaçmaa zordu tütün içän organizmaya. Durdu, ellerini dizlerinä koyup, domaldı biraz soluk alsın. Ama genä geeri baktı, o kişi birkaç metra geeridäydi, az kalsın, etişecek. Ayakları örümeer. Ter-su içindä, Vadim, korkudan titireyeräk, iki elinnän dä tutundu ayaandan, savaştı siviştirmää, ama bişey yapamadı. Ayaa, sansın sakız gibi, uzanardı, ama erdän ayırılmardı. Aşaadan yukarı dooru yayılan bir sancı duydu bütün güüdesindä.

Titireyeräk, uyandı. Düşündä saa ayaa tutulmuştu. Yakıp lampayı, baktı saada, iki buçuktu. Beş-altı minut uudu ayaanı, boşlayınca; sora kenefä gitti, üzünü yıkadı. Üzünü yıkarkan, saa ayaana baktı, parmakları dikinä durardı, zorlan düzeltti parmaklarını. Su içip, yattı. Continue reading →

Никео-константинопольский символ веры на гагаузском языке

maxresdefault

İnanêrım bir Allaha, Bobaya, cümnä Zapçısına, gökü hem eri, hepsi görünennerin hem görünmeyennerin Yaradıcısına. Hem bir Saabi İisus Hristosa, Allahın Birduumuş Ooluna, Ani Bobadan duudu hepsi daymalardan ileri; Aydınnıktan Aydınnaa, hakikat Allahtan hakikat Allaha, duumuşa, diil yaradılmışa, Bobaylan bir oluşluya, Angısının sebebinnän hepsi oldu. Ani bizim için, insannar için, hem bizim kurtulmamız için göklerdän indi hem Ayoz Duhtan hem Mariya Kızdan tennendi, hem insan oldu. Hem Ani bizim için stavroza gerildi Pontlu Pilatın vakıdında, hem zeet çekti, hem gömüldü. Hem Ani yazılara görä üçüncü günü dirilidi. Hem Ani göklerä çıktı, hem Ani Bobanın saa tarafında oturêr. Hem Ani saltanatlan genä gelecek daava kesmää dirilerä hem ölülerä, hem ki Onun padişahlıının bitkisi olmayacek. Hem Ayoz Duha, Ömürverici Saabiyä, Ani Bobadan çıkêr, Ani Bobaylan hem Oollan barabar baş iiltmäk kableder hem saltanatlanêr, Ani sölärdi bilgiçlerdän aşırı. Bir ayoz, dernekli hem apostollu kliseyä. Açık inan ederim bir vaatizlii günahların afedilmesi için. Bekleerim ölülerin dirilmelerini hem gelecek dünnenin ömürünü. Amin.

Тропарь и кондак Рождества Христова на гагаузском языке

ih3194

Для перевода литургии пришлось покопаться в старых файлах, так как лет пять назад готовил перевод мирной, сугубой и просительной ектений на гагаузский язык. Пока искал этот документ, обнаружил перевод пасхальной утрени, про который вообще забыл. Про переводы Великого канона, синаксаря, житии Марии Египетской помню. Всем этим переводам тоже около пяти лет. А еще пять лет назад, в 2011 году, был издан молитвослов. Из богослужебных текстов за эти пять лет было издано только Шестопсалмие, и то Институтом перевода Библии (2012 год). Переводы есть, но так и лежат невостребованные, а сейчас готовим всенощное бдение и литургию в новом переводе, а Часы в переводе прот. М. Чакира уже отредактированы и ждут своей печати (на латинице и кириллице). Вроде бы все есть, только одного не хватает. Чего — догадайтесь сами. А к грядущему Рождеству вот вам тропарь и кондак, переведенные тоже давно:

Koladanın troparı, 4-cü ses

Ey, Hristos, bizim Allahımız, Senin Duuman / bütün dünneyä bilgi şafkını şılattı, / zerä ondan aşırı yıldızçılar / yıldızdan üürendilär / Sana, hakikat Güneşinä, baş iiltmää/ hem Seni, yukardan Duumuşu, tanımaa. // Ey, Saabi, şükür Sana.

Koladanın kondaa, 3-cü ses

Bu gün Kız üüsek oluşluyu duudurêr, / toprak da Daymalıya laamı baaşış getirer; / angellär çobannarlan barabar metinneerlär, / yıldızçılar da yıldızın ardına giderlär, / zerä bizim için duudu küçük Evlat, // Daymalı Allah.

Из истории гагаузской литературы

tumblr_n9ff9xqq001s5j7iso1_1280

Это текст молитвы «Отче наш» на караманлийском языке или караманлийском наречии турецкого языка. Короче — это язык караманлийцев, христиан, говоривших на турецком языке. Согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, православные греки (а вместе с ними караманлийцы и гагаузы) из Турции были переселены в Грецию. До этого караманлийцы в основном жили в центральной Анатолии. Они с начала XVIII века печатали свою литературу на турецком языке в греческой графике. Свой язык караманлийцы называли «чистым турецким», «открытым турецким». Чтобы убедиться в том, что это был турецкий язык, транслитерирую указанный выше текст: Continue reading →

Опять Псой Короленко

%d0%bf%d1%81%d0%be%d0%b9 Псой Короленко — это псвевдоним. Просто, филолог Павел Лион очень любит творчество писателя Короленко, на эту тему он даже кандидатку писал. Ну а имя аллитерирует с повелит. «спой».-))

Псевдоним «Псой Короленко» был подсказан шуткой Короленко из его письма к брату Иллариону, где он иронизирует над семейным обычаем называть детей по святцам: «Ты — Илларион, отец — Галактион. Родись я в День святого Псоя — быть мне бы Псоем Короленко».

Его песни немного смешные, иногда бывают чуть ниже пояса, всегда необычные. В общем многое из его произведений мне нравится. Могу отметить песни «Я тебя не трогаю», «Эзотерика это для всех», «Держи ум твой во аде», «Кто я?», «Эх, люли».

На фото он в стихаре читает апостол за литургией. По национальности он таки да, но православный.-))