Tag Archives: nışan

«AYDINNIK» nışanı Afinada

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Bu patretlär çıkarıldı Afinada bulunan Vizantiya hem hristiannık muzeyindä. Taşlarda var nasıl görmää çevrä içindä stavroz resimini. Bu resimnär bulunêr kazılarda, angıları açıklêêrlar istoriyanın çeşitli vakıtlarını (IV-XIII asirlär arası).

«AYDINNIK» CTnun da ofiţial simvolu bunnara çok benzeer:

d0bad180d0b5d181d182d184d0bed0bd1.jpg

Реклама

«Aydınnık» nışanı Stambulda

Stambulun Ayvansaray dolayında (eski duarların içindä) var Panaiya adına Vlaherna klisesi. Burada üç kerä Panaiya görünmüş, hep kasaba cenktä kuşadılırkan. Bu kuşatmanın en anılmışı, açan slavännar gelmişlär cenklän, da Andrey adında bir adam görmüş, ani Panaiya örter onnarı kendi çarşafınnan. Ondan sora slavännar alamamışlar Konstantin kasabasını. Bu oluş için dä kutlanêr canavar ayının 14-dä (eskiycä 1-dä) Panaiyanın koruması yortusu (rusça Pokrov).

Bu klisedä var anılmış çöşmä, angısına grekçä hem türkçä «ayazma» deerlär. Her gün saat 9-16 arası insannar gelerlär dua etmää, görmää bu eri hem su içmää kär klisenin içindä sızan taazä sudan.

Klisenin portalarında var çok meraklı bir stavroz, angısı benzeer bizim «Aydınnık» cümnä topluluumuzun nışanına. Çevrä içindä düz taraflı stavroz, angısının uçları genişeler. Bizim nışanda bu iki çevrä nışannêêr gagauzların birliini bütün dünnedä hem başka topluluklarlan birlii. Stavroz nışannêêr Hristosun stavrozunu hem gösterer gagauzların hristian kulturasını. Onun dört tarafı — gagauzların dünnenin dört tarafına daalması. Maavi renk — gök maavisi — eski türk, oguz boylarının gök inanışlarının simvolu. Biliner, ani busoy stavrozlar kullanılarmış türk boyları topluluklarında taa bin yıl geeri hem taa ileri dä.