Tag Archives: Bulgariya

Bütün dünnä gagauzları, birleşin!

«Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluunun organizaţiyasınnan hem gagauzluu sevän dostlarımızın yardımınnan yapılan «Dobruca gezisi» proektindän bir video. İsteerim şükür etmää hepsinä, kim katıldı bu proektä, yardım etti finans hem organizaţiya işlerindä, kim saymadı zaametini gelmää Gagauziyadan da göstermää bizim kulturamızı, dilimizi, ruhumuzu. Saa olsun bu videoyu hazırlayan dostlarımız da Stefanida İvançoglu hem Leonid Arfanos. Parafraz ederäk Yunus Emrenin sözlerini, isteerim danışmaa sizlerä:

Gelin, birlik olalım,

İşi kolay yapalım,

Sevelim, sevilelim,

Dünnä kimseyä kalmaz!

Gezimiz için haber burada!

Dobruca gezisi: dedelerimizin topraklarında

9

«Kadınca» ansamlisi hem organizatorlar, Çauşküü (General Kantardjievo)

Kirez ayının 1-3 günneri arasında Gagauziyadan bir grupa Dobrucaya gitti. Dedelerimizin topraklarında gezmäk, gagauz halkının oluştuu erleri görmäk, eski istoriya sayfalarını açmak — bu yolculuun sebepleri sade bunnar diildi. Bu günnerdä dä o topraklarda yaşayan gagauzları tanımak hem baalantı kurmak bizim neetimizdi.

8

Gagauz Eri hem Dobruca gagauzları Alaca manastırda

Kirez ayının 2-dä bu küü kutlêêr «küü panayırını», nicä deerlär oradakı gagauzlar. Bu üzerä organizatorlar («Aydınnık» CT, Ankara, Komrat, G. Kantardjievo gagauzları) kararladılar Gagauz Erindän bir grupa katılsın bu kutlamalara. Gagauzluu sevän kişilerin iniţiativasınnan hem çalışmaklarınnan Gagauziyadan 30 kişilik bir grupa geldi, kardaşlarımıza gözäl baaşışlar hazırlandı.

2

Kaliakra kalesinin yanında, Kara deniz boyunda

İlk günü hepsimiz geziyä çıktık, Balçık, Kavarna kasabalarını, Gäur-Süütçük (Balgarevo) küüyünü, Kaliakra kalesini gördük. Gäur-Süütçük küüyündä gagauzlarlan lafettik: bizim gibi dilleri, lafları, tipleri — hepsimiz çok şaştık. Avşam üstü Balçık kasabasında vapurlan su gezisi oldu. Batan güneşin şafklarında, olmalı, onuncu kerä ya taa zeedä, genä şaştık, nasıl dedelerimiz brakabilmiş bu gözelim erleri. Ama biraz düşünüp, annadık, olan olmuş. Bekim dä, onnar ozaman orada kalaydılar, biz şindi ne gagauzça lafedeceydik, ne dä kendimizä gagauz deyeceydik.

7

Üç Todorov kardaşı, gelän gagauzlar hem kmet (küü başı) — aşaada solda

İkinci günü sabaa ekmeendän sora bizi konaklayan küüyü tanımaa çıktık. G. Kantardjievo bayırda kurulmuş bir küü, virajlı yolları çıkarêrlar seni bir üüsek erä, neredä bulunêr küü meydanı hem kafe. Oradan aşaa dooru indik, meraklan bakarak, nasıl yaşêr küülülär. Evlerin çoyu yaşanık hem gözäl düzülü olsa da, kapu önnerindä hem sokakta may kimseyi görmedik. 750 kişilik küüdä sade ingilizlär satın almışlar 50 ev yazlık için, onnardan başka ruslar hem başkaları da burada çok ev almışlar. Küüdä az uşak olduu için şkola kapanmış, şindi dä uşak başçası da kapanabilir.

6

Avşam üstü küü meydanında, neredä taa sabaadan toplanmıştı pek çok satıcı, konţert başladı. İlkin erli kolektiv gagauz hem bulgar türkülerini çaldı, sora Todorov kardaşları da gagauzça eski türküleri çaldılar. Küüdän iki genç çocuk gayda melodiyalarınnan hepsini horuya kaldırdı. Konţertin ikinci payını Gagauziyadan gelän gagauzlar götürdü. «Kadınca» ansamblisi gözäl havaları çaldı, oyuncular gagauz, bulgar hem moldovan oyunnarını gösterdilär. Dimitri Kirçu hem Mariya Kısa da hep gagauz türkülerini çaldılar. Bu arada sţenanın önündä horu hiç durmadı: erli gagauzlarlan gelän gagauzlar hem musaafirlär kol-kola oynadılar.

10

Konţerttän sora çok kişiylän tanıştık, lafettik, partedä çıktık. Varnadan hem başka erlerdän gelän çok kişi vardı. Şükür Allaha yolculuumuz çok islää geçti, bizi çok sıcak karşıladılar. Umut ederiz, ani bölä buluşmaklar ileridä Gagauziya da olacek, Dobrucada da olacek. Allah gagauzları korusun!

11